Ekrem Sağıroğlu

Ekrem Sağıroğlu 1943 yılında Erzincan'da dünyaya gelmiştir. Ekrem Yahya Mahlasını bazı yazılarında kullanmıştır. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu.

Ekrem Sağıroğlu Kemah Müftüsünden dersler aldı. Okul hayatında bazı medrese hocalarından Arapça eğitimi aldı. Diyanet İşlerine bağlı olarak Kayseri müftüsü ve müftü yardımcılığı görevlerinde bulundu. 

Milli Eğitim Bakanlığına geçiş yaptı İmam Hatip Liselerinde öğretmen olarak çalıştı. Yazı yaşamına lise sıralarında başladı. Dönemin gazetelerinde deneme ve yazılar yayımlandı. İslami alanda yayımlanan bir çok kitabı bulunmaktadır. 



Ekrem Sağıroğlu Kitapları
0 kişi
Bu çalışmayı yapmamdan maksat: "Okuma" ve "bilgilenme" alanında gençlere yardımcı olmaktır. Çünkü "okumak bir sanattır" ve bunu sanatkarca yapmayınca istenen verim elde edilememektedir. Toplumda ilim...
%28 12,00 ₺ 8,64 ₺
0 kişi
İçinde bulunduğumuz şu dönemlerde 'zaman' kavramının anlaşılması ve iyi kullanılması meyanında bazı çalışmalar yapılmış, küçük çaplı olsa da, birkaç kitap yayınlanmıştır. Fakat bu çalışma ve yayınları...
%28 16,00 ₺ 11,52 ₺
0 kişi
"İlim Beldesinin Kapısı" Hz. Ali (keremallahü vecheh)'de, rüşd ve ilim sahibi önderlerden biriydi. Varlığın nuruna, dinin tebliğcisine ve ümmete şahit olarak gönderilen o Peygamber-i Ekrem'e, hem zam...
%30 40,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Hasan-ı Basri hazretlerine birgün dediler ki: - Bizim gönlümüze ne ol du ki nasihatlar-sözler bize hiç tesir etmiyor? Yoksa kalbimiz uykuda mı?Söyle cevap verdi: - “Keşke kalbiniz-gönlünüz uykuda ol...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
0 kişi
“İlim beldesinin kapısı” Hz. Ali, rüşd ve ilim sahibi önderlerden biriydi. Varlığın nûruna, dinin tebliğcisine; beşîr, nezir ve ümmete şahit olarak gönderilen o Peygamber–i Ekrem’e, hem zaman hem de m...
%28 19,00 ₺ 13,68 ₺
0 kişi
Hazreti Ebu Bekir, Allah Resulü’nden sonra İslam tarihinin en büyük şahsiyetlerinden biridir. O, Allah Resulü’nün sadık dostudur. O, Kur’an-ı Mübin’in, Sevr dağındaki sıkıntılı günlere işaretle “İkini...
%28 24,00 ₺ 17,28 ₺
0 kişi
Hz. Muhammed’e ilk vahiy indiği sıralarda Osman bin Affan 34 yaşlarındaydı. Çok geçmeden İslam’ı kabul ederek, ilkler/kıdemliler (sabi-kûn-el evvelûn) arasında yerini aldı. Bu sıralarda Müslümanlar, E...
%28 17,00 ₺ 12,24 ₺
Tükendi
0 kişi
Hz. Ali anlatıyor: "Bir gün Ömer'i, binekli olarak ve telaş içinde, hızlı hızlı giderken gördüm; "Ya emire'l-müminin nereye gidiyorsun?" diye sordum. "Devlete ait develerden biri kaçmış, onu aramay...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
Tükendi
0 kişi
"İlim Beldesinin Kapısı" Hz. Ali (keremallahü vecheh)'de, rüşd ve ilim sahibi önderlerden biriydi. Varlığın nuruna, dinin tebliğcisine ve ümmete şahit olarak gönderilen o Peygamber-i Ekrem'e, hem zam...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Hace Bahaeddin Nakşıbend'in müridlerinden Mevlana Seyfüddin diye biri vardı. Bazı münasabetsizlikleri yüzünden Hace hazretleri ondan teveccüh nazarlarını çevirmişlerdi. Seyfüddin de O'ndan alakayı kes...
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Halifeliği sırasında o zamanın iki büyük devleti olan Bizans ve Sasani İmparatorlukları’nın hakimiyeti altında bulunan Suriye, Filistin, Mısır, Irak ve İran’ı İslam Devleti’nin sınırları içine aldı. Z...
%28 25,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
%30 20,37 ₺ 14,26 ₺
Tükendi
0 kişi
Hz. Osman (radıyallahü anhü), tekrar Habeşistan'a gitmek için hareket etmeden önce Resulullah'a şöyle demişti: ''Ey Allah'ın Resulü! Bir defa hicret ettik... Bu ise Necaşi'ye ikinci hicretimiz oluyor...
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
Tükendi
%30 50,00 ₺ 35,00 ₺
Tükendi
%30 60,00 ₺ 42,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Hz. Muaviye, Abdullah İbni Abbas radıyallâhu anhüma: Ebu Bekir'e Allah rahmet eylesin! Allah'a yemin ederim ki, O çok Kur'an okuyan bir kimse idi. Batıla meletmekten uzaktı. Kötülüğü terk ederdi. Aynı...
%30 46,30 ₺ 32,41 ₺