Ellen Meiksins Wood

Ellen Meiksins Wood, 12 Nisan 1942 yılında New York'ta dünyaya gelmiştir. Siyasal Bilimler profesörü olan Ellen Meiksins Wood, 1991 yılında The Pristine Culture of Capitalism, 1988 yılında Peasant-Citizen and Slave ve Deutscher anısına ödüller kazanmıştır.Ellen Meiksins Wood Kitapları
0 kişi
Ellen Meiksins Wood, bu son çalışmasında siyaset teorisi tarihini yeniden yorumluyor. Batı geleneğini, klasik eski çağdan orta çağın sonuna kadar, toplumsal tarih bakış açısıyla inceliyor. Bu çalışma...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
İlkçağdan ortaçağa Batı siyasi düşüncesini ele alan Yurttaşlardan Lordlara’nın devamı olan bu kitapta, Batı siyasi düşüncesinin Rönesans’tan Aydınlanma’ya uzanan kesiti inceleniyor.Machiavelli’den Rou...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
2000’li yıllar boyunca yeni emperyalizm hakkında çok söylendi ve yazıldı; konunun bu yoğunlukta tartışılmasının nedeni ABD’dir. ABD, Irak’a karşı yürüttüğü saldırıyı, “terörizme karşı savaş” ve “önley...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Marksizmi öğrenmek için öncelikle hangi eserlerden başlamalı? Doğru anlayıp yorumlamak için Marksist klasikleri nasıl okumalı? Merakla sorulan, daima tartışılan bir konudur bu. Ne soru yersizdir, ne d...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Batı'da egemen olan modernite kavramlarını ve tarihsel olarak "burjuva" toplumu modelinin gelişimini irdeleyen bu kitapta, Ellen Meiksins Wood, burjuva modernitesinin, "modern" devletin ve siyasi kült...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
0 kişi
Ellen Meiksins Wood’a göre komünizmin çöküşünden sonra Marksist kuram ve bu kuram açısından kapitalizmin eleştirisi her zamankinden çok önem kazanmış ve gerekli olmuştur. Soldaki günümüz entelektüel a...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Ellen Meiksins Wood, Isaac Deutscher Ödülü'nü kazanan bu klasik çalışmasında postmarksizmin etkili eğilimleri'nin Marksist bir eleştirisini yapıyor. Postmarksistlerin, politikayı sınıf karakterinden s...
%20 26,00 ₺ 20,80 ₺
Tükendi
0 kişi
"İçinde yaşadığımız dünya hakkında, on altıncı ve on yedinci yüzyılların siyasal düşünürleri ve toplumsal eleştirmenlerinden öğrenecek çok şey vardır. Bugün, liberalizm ya da sosyalizm gibi aşina siya...
%16 24,07 ₺ 20,22 ₺
Tükendi
0 kişi
Kapitalizmin çoğu Marksizmle bağlantılı olmak üzere sayısız eleştirisi yapıldı. 'Marksizm adına ya da "yeni" Marksizmler adına, post-Marksizm adına ya da daha "uzakta" çeşitli muhalif kesimler adına y...
%16 19,44 ₺ 16,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Ellen Meiksins Wood'a göre komünizmin çöküşünden sonra Marksizm kuramı ve bu kuram açısından kapitalizmin eleştirisi her zamankinden çok önem kazanmış ve gerekli olmuştur. Günümüzdeki sol entellektüel...
%25 18,06 ₺ 13,55 ₺
Tükendi
0 kişi
"Tüm geleneksel akıl yürütmelerle ters düşecek, kışkırtıcı bir iddiayla başlamama izin verin. İddiam, şu an içinde bulunduğumuz tarihi anın, Marx'ı geri getirmek için en kötü değil en iyi, en uygunsuz...
%25 16,67 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
E. M. Wood'un daha önce yayınladığımız "Kapitalizmin Kökeni: geniş bir bakış" adlı kitabının ardından şimdi de bu kitapla sıkı bir tamamlayıcılık ilişkisi taşıyan 'Sermaye İmparatorluğu'nun Türkçesini...
%16 16,67 ₺ 14,00 ₺