Elvan YalçınkayaElvan Yalçınkaya, Akademik, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kuram ve Uygulamada Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Çevre Eğitimi olarak sayılabilir.

Elvan Yalçınkaya kitapları; Nobel Akademik Yayıncılık, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Elvan Yalçınkaya tarafından yazılan son kitap "Kuram ve Uygulamada Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması", Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Elvan Yalçınkaya Kitapları
0 kişi
Çevre Eğitimi adını taşıyan eser; çevre bilimi, ekoloji, çevre bilinci, çevre sorunları, çevre eğitimi alan/gören yükseköğretim kurumlarında kullanılabilecek temel bir kaynak eserdir. Bunun yanında çe...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
İçinde yaşadığımız zaman dilimi gerek insanlar gerekse toplumlar açısından zor bir süreçten geçmektedir. Çünkü dünyada ve ülkemizde meydana gelen olaylara baktığımızda üzücü durumlar meydana gelmekted...
%10 37,50 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Nedeni ve çeşidi (doğal ya da beşerî afet) ne olursa olsun can ve mal kayıplarına yol açan, toplumlarda psikososyal bozukluklara neden olan afetlerin en az zararla atlatılması ve minimize etmek için b...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
Bilinçli farkındalık düzeyine sahip bir canlı olarak insanoğlu, tarihî süreç içerisinde farklı toplumlar ve gruplarla etkileşime girerek birtakım ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bu ihtiyaçlarını karşılam...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Bu kitap, sosyal bilgiler öğretimi konusunu, kuramsal ve uygulamalı bir biçimde ele almayı amaçlamaktadır. Sosyal bilgiler eğitimi, çok boyutlu bir biçimde ele alınmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte...
%8 46,00 ₺ 42,32 ₺
0 kişi
Öğretmen adayı olan eğitim fakültesi öğrencilerinin, öğretmenlik mesleğini etkin bir biçimde yürütebilmeleri, öğretmenliği uygulamalı olarak görmeleri, anlamaları, kavramaları ve bu mesleğe ilişkin ol...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺