Emile Durkheim

Emile Durkheim 15 Nisan 1858 yılında Epinal, Loren'de bir Yahudi Hahambaşı'nın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Felsefe öğretmenliği yapmıştır. 1885 yılında Almanya'da bulunmuştur. Fransa'ya dönüşünde yayınladığı makaleler ilgi toplamıştır.

Emile Durkheim, 1887 Bordeaux Üniversitesinde ders vermeye başlamış, 1902 yılında Sorbonne Edebiyat Fakültesinde çalışmalarını sürdürmüştür. 1906 yılında Buisson'un ölümü üzerine Sorbonne Eğitim bilim profesörlüğüne getirilmiştir.

Emile Durkheim, bilgi anlayılında toplumun görüşünü örnek almıştır. Bilgide en genel kavramların tümünden bağımsız olmayıp tersine onlara uygulanabilen, topluma ilişkin kavramlar olduklarından en geçerli kavramlardır.

Din sosyolojisi ile ciddi olarak ilgilenen Emile Durkheim'în eserlerinin bir kısmı Türkçe'ye çevrilmiştir. Comte'un takipçisidir. Toplumu Tanrı yerine koymuştur. Burada kasıt inançlı bir kimse davranışlarda bulunurken Tanrısını nasıl gözetirse, bireyin de davranışlarda bulunurken toplumu aynı şekilde gözettiğidir. Emile Durkheim, 15 Kasım 1917 yılında Paris'te vefat etmiştir.Emile Durkheim Kitapları
0 kişi
Elinizdeki kitap Marcel Mauss'un, Durkheim'ın 1894-1895 yılları arasında Bordeaux'da verdiği derste tuttuğu notlar esas alınarak düzenlenmiştir. Mauss aynı zamanda yeğeni olduğu Durkheim'la birlikte A...
%35 12,00 ₺ 7,80 ₺
1 kişi
Ensest yasağı… Belki de kökenleri insanlık tarihinin ilk devirlerine kadar giden bir yasak. Yasağın ihlalinin cezası, bazen kırbaçlanma bazen de ölüm olmuş. Peki ensest neden yasaklanmış? İlkel bir hu...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
‘’Ne kadar güçlü olursa olsun, tek başına bir kişinin toplum karşısında hiçbir anlamı yoktur; toplum ona rağmen varlığını sürdürebilir. Dolayısıyla otoritenin gücü, otoriteyi uygulayan kişinin kendisi...
%30 38,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
“Sosyal düzenin kilit taşı olan hukukun bireylerden üstün olması yeterli değildir. Bunun yanında ayrıca bir de doğaya dayandırılmalıdır, yani bu üstünlük hayali değil akılla ispatlanabilir olmalıdır....
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Emile Durkheim’ın, yüz yıl kadar önce (1902-1903) Sorbonne’da öğretmenlik bölümü öğrencilerine Ahlak Eğitimi başlığı altında sunduğu bu toplumbilim ders notları hâlâ bir başyapıt olma niteliğini koruy...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Dini Hayatın İlk ŞekilleriTürkiye Diyanet Vakfı Yayınları
%15 45,00 ₺ 38,25 ₺
0 kişi
Emile Durkheim (1858 - 1917), 20. Yüzyıl toplumbilimcileri arasında önemli bir yeri olan bilim adamıdır. Toplumbiliminin kendine özgü konusu, yöntemi ve uygulama teknikleri üzerine uygulamalı birçok ç...
%35 45,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Emile Durkheim tarafından 1890-1900 yılları arasında Bordeaux’da verilip 1904 ve 1912 yıllarında Sorbonne’da yinelenen, ölümünden önce konferanslar biçiminde kaydedilen derslerin 1950’de yayımlanan me...
%35 30,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Durkheim'ın toplumbilimdeki çığır açıcılığı, sadece din ya da intihar gibi o güne dek uzak durulmuş konuları bilimin merceği altına almasıyla sınırlı değildir. Durkheim, toplumbilimi diğer bilimlerden...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
"İntihar" sözcüğü sohbetlerde sürekli olarak yinelendiği için bu sözcüğün anlamının herkes tarafından bilinildiği ve tanımını yapmanın gereksiz olduğu düşünülebilir. Fakat gündelik dilde kullanılan ka...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
“Durkheim a enseigné toute sa vie la pédagogie, en même temps que la sociologie. À la Faculté des lettres de Bordeaux, de 1887 à 1902, il a toujours donné, hebdomadairement, une heure de cours à la pé...
%35 52,00 ₺ 33,80 ₺
0 kişi
In this book we propose to study the most primitive and simple religion which is actually known, to make an analysis of it, and to attempt an explanation of it. A religious system may be said to be th...
%30 64,00 ₺ 44,80 ₺
0 kişi
Bu eserde, günümüzde varlığı bilinen en basit, en ilkel din ve bu inancın temellerini keşfetmeyi; bu dini irdelemeyi hedeflemekteyiz. Bir inanç sistemi, şu iki koşulu barındırıyorsa onun gözlemlenebil...
%30 63,00 ₺ 44,10 ₺
0 kişi
Durkheim a enseigné toute sa vie la pédagogie, en même temps que la sociologie. À la Faculté des lettres de Bordeaux, de 1887 à 1902, il a toujours donné, hebdomadairement, une heure de cours à la péd...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Emile Durkheim (1858-1917), XX. yüzyıl toplumbilimcileri arasında önemli bir yeri olan bilim insanıdır. Toplumbilimin kendine özgü konusu, yöntemi ve uygulama teknikleri üzerine uygulamalı birçok çalı...
%35 55,00 ₺ 35,75 ₺
0 kişi
Ahlak Eğitimi, Durkheim’ın Sorbonne Üniversitesi’nde 1902–1903 öğretim yılında verdiği dersleri bir araya getiren bir kitaptır. Durkheim, bu dersleri Bordeaux Üniversitesi’ndeki derslerinde de tekrarl...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
Durkheim, ne zamanını ne de düşünsel çalışmasını birbirinden ayrı, gelişigüzel eşgüdülmüş iki ayrı etkinlik alanı arasında bölmüş değildir. Eğitimi, bir toplumsal olgu olarak ele almıştır: Onun eğitim...
%35 25,00 ₺ 16,25 ₺
0 kişi
Dünya tarihinde pek az insan kendi dışındaki zihinlerde Durkheim kadar büyük çaplı izler bırakma ayrıcalığına sahip olmuştur. Her ne kadar “sosyoloji” kelimesi ilk olarak Auguste Comte tarafından dill...
%32 20,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
"... Ancak bununla Montesquieu’nun çalışmasının, modern bilimlerin eksiksiz bir şekilde kanıtlamış olduğu teoremleri kabul eden birçok önermeyi kapsadığını söylemeye çalışmıyorum. Toplumların doğasını...
%32 16,00 ₺ 10,88 ₺
0 kişi
“...Beni bu derslerin konusunu seçmeye iten şey neydi? Ben Neden onlara progmatizm ve sosyoloji dedim. İlk olarak progmatizm tek hakikat teorisi ve güncel olarak bir ilgi konusu. İkinci olarak ise; so...
%30 12,00 ₺ 8,40 ₺