Emin Özdemir

Akademisyen, dil araştırmacısı, yazar Emin Özdemir, 1931 yılında Kemaliye, Erzincan'da doğmuştur. Pamukpınar Köy Enstitüsünden sonra 1953 yılında Ankara Gazi üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

1957 yılında bitirdiği bölüme asistan ve öğretim görevlisi olmuş, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan bir sınavı kazanarak 1960 yılında Amerika'ya gönderilmiştir. Columbia ve Indiana üniversitelerinde 1960-1963 yılları arasında değişik düzeylere göre metin hazırlama ve anlatım teknikleri konusunda eğitim görmüştür.

Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Temel Türkçe Bölümünde bölüm başkanı ve öğretim görevlisi olarak 1968-1972 yılları arasında çalışmıştır. Emin Özdemir, 1974 yılında Ankara üniversitesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu İletişim Fakültesinde öğretim görevliliğine geçmiştir.

Bu görevinden 1996 yılında emekliye ayrılan yazar Emin Özdemir, yaklaşık bir yıl kanser tedavisi gördükten sonra 1 Eylül 2017 yılında hayatını kaybetmiştir.Emin Özdemir Kitapları
0 kişi
“...Okuduğumuz o iyi kitaplar olmasaydı şimdikinden daha kötü durumda, daha uzlaşmacı, daha itaatkâr olurduk. İlerlemenin motoru olan eleştirel ruhun esamesi bile okunmazdı... Roman ve öykü olmasaydı...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Hemen çoğumuz, okula başlayışımızdan kısa bir süre sonra, harfleri birbiriyle çatarak anlam çıkarma, başka bir deyişle okuryazarlık becerisini kazanırız. Ancak yaşamın akışı içinde bu beceriyi sürekli...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Kişiliğimizi de, düşünsel gelişimimizi de belirleyen ana ölçüt, konuşmamızdaki yetkinliğimizdir… Nasıl konuşuyoruz? Söylemek istediklerimizi karşımızdakilere etkili, güzel bir biçimde anlatabiliyor mu...
%25 31,00 ₺ 23,25 ₺
1 kişi
Anadilini doğru, güzel, etkili kullanma insanın başarısını nasıl etkiliyor? Mutlukent’in Yöneticisi bu soruyu değişik yönleriyle yansıtan bir masal. Ama öyle sıradan, alışılmış, dümdüz bir masal değil...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Toplumların yaşama biçimleriyle edebiyatları arasında sıkı bir etkileşim vardır. Bunu en somut biçimde edebiyat ürünlerindeki gelişim ve değişimlerde görürüz. Yazınbilimciler bu değişim ve gelişimleri...
%25 43,00 ₺ 32,25 ₺
0 kişi
"Türk Dil Kurumu Tanıtma Yayınları", "Türk Diline Emek VerenlerDizisi"nden çıkan bu kitapta dil ve edebiyat sorunlarımız üzerine çalışan Mustafa Nihat Özön'ün hayatı, dergiciliği, edebiyat tarihçiliği...
%15 2,00 ₺ 1,70 ₺
0 kişi
Her sanat gibi yazmak sanatının da kendine özgü bir yöntemi vardır. Hem öğretici, hem de yazınsal nitelikli metinler için böyledir bu. Bunu öğretme, izlenecek yolu gösterme amacıyla eğitim ve öğretimi...
%25 28,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili bir biçimde konuşmak, yazmak isteyen herkes için… Ayrıca Türkçeyi kullanma yetilerini geliştirmek isteyen lise öğrencileriyle yüksekokul ve üniversitelerde Türkçe öğren...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Söz varlığımızın oluşumunda, önemli biryer tutar deyimler, Bu yönden, sözlü ve yazılı antımda onlardan büyük ölçüde yararlanırız. Anlatımımızı deyimlerle güzelleştirmeye, etkili ve çekiçi kılmaya çalı...
%25 39,00 ₺ 29,25 ₺
0 kişi
Bu kitap, düş kurma güçlerine sınır çizilemeyen iki çocuğun Sadako’yla Can’ın, romanıdır. Sadako, Ölümsüzlük Gezegeni’nde yaşayan Japonyalı bir kız çocuğudur. Dünyadaki düş kurma ikizini, Can’ı, bulur...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Atasözlerimiz, yüzyılların ötesinden süzülüp gelen ulusal dil değerleridir. Atalarımızın, yaşamın akışı içinde karşılaştıkları değişik durumlar ve olaylarla ilgili gözlemlerinden, deneyimlerinden doğm...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
"...Tarihsel gelişimi içinde Türkçenin horlandığı karanlık dönemler olmuştur. Günümüzde de böyle bir yönelim var: Türkçe hor görülüyor. Nerdeyse ülke ölçüsünden öğretim dili olmaktan çıkacak, yerini İ...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Türk ve dünya yazınının denemelerinden bir seçmeyi sizlere topluca sunma amacıyla hazırladığı kitapta Emin Özdemir, özellikle deneme türündeki gelişimi, çok yönlülüğü ve çok boyutluluğu hem içeriksel,...
%25 41,00 ₺ 30,75 ₺
0 kişi
Türk edebiyatında bir ilk!Özdemir'in, içinde dolaşırken nerdeyse bütün roman kahramanlarıyla özgürce bağlantılar kurduğu kurmaca kent, gerçekler üzerine temellenmiş düşlemsel bir kent. Ölümün, kapısın...
%25 33,00 ₺ 24,75 ₺
0 kişi
Bu kitapta okuyacağınız öyküler, sizi değişik dünyalara taşıyacak, olaylar, durumlar, insan davranışları, üzerinde düşünmenizi sağlayacak. Çünkü bu öykülerin daha önce okuduğunuz öykülerden ayrılan bi...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Anadilin Toprağında Türkçeyi sevme, onun toprağında gezip dolaşmayı, havasını solumayı, söz değerlerini tanımayı gerektirir. Dildaşlık duygusu, anadil bilinci, anadil duyarlığı kazanma da…Bu kitap, Em...
%22 28,00 ₺ 21,84 ₺
0 kişi
Dilin Öte Yakası“Gerçi aklımızla okuruz ama, sanat zevkinin yeri iki kürek kemiğinin arasıdır. Sırtınızdaki bu ürperme, insanlığın ulaşabildiği en yüksek heyecandır. Sırtınızla okuyamıyorsanız hiç oku...
%22 31,00 ₺ 24,18 ₺
0 kişi
Her yazınsal yaratı, dilin kulanımına ve yaratıcısının iletişim konumuna göre belirli bir tür içerisinde yer alır. Yazı ve yazın evrenimizi oluşturan bu türler nelerdir? Biçimsel ve içeriksel yönden h...
%25 41,00 ₺ 30,75 ₺
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺