Emine Gürsoy Naskali

Emine Gürsoy Naskali Prof.Dr. Emine Gürsoy Naskalı 1973 yılında Oxford Üniversitesi Şarkiyat bölümünden mezun oldu. Doktorasını Türk Dili alanında İstanbul Üniversitesinde yapmıştır. 

Helsinki Üniversitesi Asya ve Afrika bölümünde ve Oxford Üniversitesinde dersler vermiştir. Marmara Üniversitesi Fen Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı gibi görevler yaptı.Altayca-Türkçe-Hakasça-Türkçe sözlükler hazırlamıştır.

Emine Gürsoy Naskali Kitapları
0 kişi
Korku Kitabı, kültürümüzde korku ile ilgili birikimin kayda geçirilmesini amaçlamıştır. İlk yazılı kayıtlarda korku anlamına gelen kelimeler incelenmiştir. İnsanları ürküten hayvanların isimleri tela...
%25 100,00 ₺ 75,00 ₺
0 kişi
Çiçek Kitabı, Osmanlı döneminde çiçek yetiştirme, çiçek tohum­ları ve çiçek yetiştiricilerini, Isparta gülü ve gül yağı üretimini, Dede Korkut kitabından öğrendiğimiz bilgilere göre çiçeğin deva oluşu...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik; Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik! Bizi edebiyatımızla tanıştıran bu ilk dizeler, bin atlının yola revan olup zaferler kazanıp çocuklar gibi şen oldu...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Alay etme; sosyalleşmek, çatışmaları çözmek, yaratıcı ve eğlenceli şekillerde zaman geçirmek gibi nedenlerle sosyal hayatın merkezinde yer alan bir olgudur. Bu olgu, ifade ve hareketlerdeki küçük deği...
%25 85,00 ₺ 63,75 ₺
0 kişi
XVI. yüzyıl hil’atların en çok verildiği merasim olan sur-ı humayunlarda dağıtılan hil’at sayısı dört bine ulaşmıştı. Bu duruma bir diğer örnek ise; IV. Mehmet’in 17. yüzyılda Şehzadelerin sünneti dol...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Kültürler atığı -ister beden ister ev atığını- pis, uğursuz, değersiz, tehlikeli, tabu olarak görmüş ve nasıl bir muameleye tabi tutulması gerektiğini kesin kurallara bağlamıştır. Gerçi atıktan fayda...
%25 110,00 ₺ 82,50 ₺
0 kişi
Pazar Kitabı; Göktür-Hun dönemi pazarlarını, Osmanlı dönemi pazarlarını, yabancı seyyahların gözüyle pazarlarımızı, günümüz pazarlarını; pazar, panayır, ordu pazarı, at pazarı, tuz pazarı, bit pazar g...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Ayrılık Kitabı; edebiyatımızın temel kaynaklarında modern edebiyat, eski edebiyat, halk edebiyatında ayrılığın bin bir çeşidini, acısını, zorluğunu ortaya koymakta, bu metinlerde ayrılığı nasıl ele al...
%25 100,00 ₺ 75,00 ₺
0 kişi
Su Kitabı’nda 13-19. yüzyıllarda su vakfetme, vâkıflar, vakfedilen su türleri, suyu insanlara ulaştırmak için inşa edilen (baca, bend, buzluk/karlık, cameşuy-hane, çeşme, hamam, havuz, kanat, kariz, k...
%25 120,00 ₺ 90,00 ₺
0 kişi
Magtımgulı, Magrupı, Kemine, Seydi, Zelili, Mollanepes ve Mätäci, klasik Türkmen edebiyatının öncüleri ve temsilcileridir.Türkmen edebiyatının en sevilen bu yedi şairi, Türkmen ruhuna hitap eden şiirl...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Yılan Kitabı, kültürümüzde yılan, ejderha, şahmaran, evren ile ilgili birikimin bir araya getirilerek kayda geçirilmesi amaçlamıştır. Yakındoğu kültüründe yılan ölüm ile yaşam arasındaki sınırı temsi...
%25 55,56 ₺ 41,67 ₺
0 kişi
Duvar Yazıları kitabı, şehir yüzeylerine yazılan yazıları incelemektedir. Duvar yazıları alt kültür, gençlik kültürü, protesto ve isyan kültürünün ürünleridir. Sokak isimleri, apartman isimleri de şeh...
%4 45,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Selamlaşma biçimleri ve sözleri tarihî süreçler içinde değişir. Toplumun katmanları arasında da bireylerin sosyal konumları, yaşları, yaşamtarzları, meslekleri, siyasi görüşleri ve ideolojik tutumları...
%4 75,00 ₺ 72,00 ₺
0 kişi
Yassıada davalarında yapılan savunmalar; tarihe düşülen başlı başına bir kayıttır. Her dava için gerek ‘‘sanıklar’’ gerekse avukatlar sözlü ve/veya yazılı müdafaa yapmışlardır. Sözlü müdafaaların çok...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Demokrat İzmir Gazetesinin Tahribi Davası, Başvekil Adnan Menderes’in basına özgürlük tanımadığını hatta basını susturmak amacıyla gazete matbaası bile tahrip ettirdiğini iddia ederek Menderes’i mahku...
%25 46,30 ₺ 34,73 ₺
0 kişi
Demokrat Parti’nin iktidarda iken gerçekleştirdiği en önemli icraatlardan birisi İstanbul’un yeniden imar edilmesi olmuştur. Bu konu Başbakan Adnan Menderes tarafından, 1956 yılının Eylül ayında Liman...
%25 60,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
"Neden tuz? "Tuz, çünkü mütevazı konuları daha yakından, daha derinlemesine ve daha uzun dilimlerini göz önünde bulundurarak incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Böylece yaşamın dokusunu parmaklarımız...
%25 37,04 ₺ 27,78 ₺
0 kişi
Bu kitapta yer alan yazıların çoğunluğu Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezinin "Türk Kültüründe Ayrıntılar: Tütün" başlığı ile 22-23 Ekim 1998 tarihinde düzenlediği uluslararas...
%25 64,81 ₺ 48,61 ₺
0 kişi
Şahitleri seçerek Yassıada’ya getiren başsavcı kendi getirdiği bir şahide sorular soruyor. Şahit bir davete katılmış ve bu davette kendisine Vatan Cephesine girmesi teklifi yapılmış, şahit de katılmak...
%25 55,56 ₺ 41,67 ₺
0 kişi
Örtülü Ödenek davası 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada’da kurulan darbe mahkemesinde görülen on dokuz davadan biridir. Daha 25 Kasım 1960 tarihinde başlamış, 2 Şubat 1961 tarihinde bitmiştir....
%25 32,41 ₺ 24,31 ₺