Enbiya Yıldırım

Enbiya Yıldırım, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1983 yılında İstanbul İmam Hatip'ten, 1987 yılında Bursa İlahiyattan mezun olmuştur.

Aynı fakültede yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Enbiya Yıldırım, 2002 yılında doçent, 2008 yılında profesör olmuştur.Enbiya Yıldırım Kitapları
%25 12,96 ₺ 9,72 ₺
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺
%14 15,00 ₺ 12,90 ₺
%28 30,00 ₺ 21,60 ₺
%28 27,00 ₺ 19,44 ₺
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Hz. Muhammed’in a.s. yaşam öyküsünü yazanlar onun peygamberlik öncesi ve sonrasında mükemmel bir ahlaka sahip olduğunu dile getirirler. İnsanların yeni bir söyleme kulak kabartmaları söylemin içeriği...
%32 25,00 ₺ 17,00 ₺
%14 30,00 ₺ 25,80 ₺
%12 20,00 ₺ 17,60 ₺
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
Tükendi
0 kişi
Farklı alanlarda pek çok kitap telif eden ansiklopedik yazarların eserlerinin önemli bir kısmında, konuların hakkıyla ele alınmaması, çelişkilerin bulunması oldukça rastlanan bir durumdur. Özellikle h...
%32 45,00 ₺ 30,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Hadisler, çeşitli nedenlerle Rasulullah zamanında nisbi oranda kayıt altına alınmıştır. Hicri ilk yüzyılda da hadislerin nakli daha çok sözlü olarak devam etmiştir. Rivayetleri kitaplaştırma faaliyeti...
%14 43,00 ₺ 36,98 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışma, Buhârî'de geçen benzer içerikli rivayetlere -İbn Hacer başta olmak üzere- hadis yorumcularının nasıl yaklaştıklarını ele almaktadır. Bunu yaparken, onların ayrı olaylardan bahsediyor kabul...
%32 35,00 ₺ 23,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizde bulunan kitap, söz konusu çerçeve içerisinde değerlendirebilecek konuları ele almaktadır. Bu yönüyle peygamber anlayışının doğru bir şekilde oluşmasına, rivayetlerin geçirdiği serüveni anlama...
%32 27,78 ₺ 18,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Güzelliklerin hep oralarda misallendirildiğini görüp, eski günlerin hasretiyle iç çeken günümüz müslüman aydını, "bugün aynı güzelliklerin neden yaşanamadığını" sorgulamaktadır. Bunu yaparken, eksikli...
%32 25,93 ₺ 17,63 ₺
Tükendi
0 kişi
Münekkid hadis alimleri, sahih hadis bulunmayan konularla ilgili bizler için büyük bir hizmet gerçekleştirmişlerdir. Bazen toplu listeler yaparak bazen de ele aldıkları mevzunun gereği olarak sahih ha...
%14 13,89 ₺ 11,94 ₺
Tükendi
0 kişi
Hadislerin bütünü bir yana her bir rivayete nasıl yaklaşmamız gerektiği hususunda günümüz müslümanlarının zihin dünyalarında metodolojik bir bakış açısının olduğunu söylemek zordur. Akademisyenler baş...
%32 32,41 ₺ 22,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Tarihte olduğu gibi bugün de hadisler bazı problemlerle beraber anılmaktadır. Bu eserde, günümüzde çeşitli şekillerle tartışılan; sahabenin neden adil olduklarını, hadis uydurma meselesini, Buhârî ve...
%14 31,00 ₺ 26,66 ₺
/ 2