Enver SalihoğluEnver Salihoğlu, Akademik, Diğer, Hukuk kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Belediye Başkanları İçin Rehber, Belediye ve İl Özel İdarelerinde İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler ve Denetimi, Yerel Yönetimlerde Memurlara Uygulanacak Disiplin Cezaları, Yerel Yönetimlerde Yetki Devri, İl Özel İdaresi olarak sayılabilir.

Enver Salihoğlu kitapları; Beta Yayınevi, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Enver Salihoğlu tarafından yazılan son kitap "Belediye ve İl Özel İdarelerinde İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları", Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Enver Salihoğlu Kitapları
0 kişi
İl Özel İdaresinin Organlarıİl özel idaresi, il halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî ö...
25,00 ₺
0 kişi
Yerel yönetimlerde çalışan 657 sayılı Kanun'a tabi personele uygulanan disiplin cezaları genel olarak devlet memurlarına uygulanan disiplin cezaları gibidir. Ancak gerek disiplin amirlerinin belirlenm...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu çalışmada; il özel idarelerinin kuruluşu, görevleri, yetkileri organları ve organlarının üyeleri, teşkilatı, personeli, mali yapısı ve denetimi üzerinde durulmuştur. Böylece il genel meclisi başkan...
%15 52,00 ₺ 44,20 ₺
0 kişi
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları tarafından 2017 yılında yayımlanan Belediye ve İl Özel İdarelerince Verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları kitabı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ge...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte bakanlıkların ve diğer merkezi yönetim birimlerinin teşkilatlarında yapılan düzenlemeleri anlatan...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Yerel yönetimlere farklı alanlarda birçok yetki verilmiştir ve bu yetkiler seçilmiş ya da atanmış kamu görevlileri tarafından kullanılmaktadır. Ancak ülkemizde yetki kullananlar, bu yetkilerine sıkı s...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışmada; belediyeler hakkında genel bilgiler verildikten sonra, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler ile yargı kararları taranarak, belediye başkanının seçim usulü,...
%15 69,50 ₺ 59,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Devletin temel görevlerinden biri de kamu düzeninin sağlanmasıdır. Yurttaşları ilgilendiren her türlü üretim, tüketim, eğlenme ve dinlenme faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu k...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺