Erdal AydoğanErdal Aydoğan, Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname, Azınlıklar & Etnik Gruplar, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Mustafa Kemal’le Trablusgarp’tan Cumhuriyet’e, Oltu Şura Hükümeti ve Yasin Haşimoğlu'nun Hatıraları, Samsun'dan Erzurum'a Mustafa Kemal, İstanbul'da Bir İngiliz Tercümanın Hatıraları, İttihat ve Terakki’nin Doğu Politikası 1908-1918 olarak sayılabilir.

Erdal Aydoğan kitapları; Atatürk Araştırma Merkezi, Ötüken Neşriyat, Salkımsöğüt Yayınları, Yeditepe Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Erdal Aydoğan tarafından yazılan son kitap "İstanbul'da Bir İngiliz Tercümanın Hatıraları", Salkımsöğüt Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Erdal Aydoğan Kitapları
0 kişi
Osmanlı tabiyetine haiz olan her ferd hangi din ve mezhebe mensub olursa olsun bila-istisna Osmanlı namını haiz bulacağı Kanun-i Esasi ile temin ediliyor. Kanun-ı Esasi'nin bu maddesinde takib edilen...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
"Osmanlı Devleti, yapısı gereği çeşitli dinî ve etnik gruplardan meydana gelmişti. Devletin yıkılmaya yüz tutması, bir yandan onu yeniden diri bir devlet haline getirmek için uğraşanlara, bir yandan d...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Dr. İbrahim Tâli Bey, askerî bir doktor idi. Mesleki bilgisi kadar siyasî işlere olan yatkınlığı, tecrübesi ile renkli bir kişilikti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Paşa ile Trablusgar...
%22 23,00 ₺ 17,94 ₺
0 kişi
Ufacık bir kaza halkının, muhtelif düşmanlarla üç seneye yakınbir zaman mücadele ettiği tarihle tespit edilmezse, bir iki nesil sonra bu harekat masal telakki edilecektir. Çünkü bir avuç insanın, kend...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
Osmanlı Devleti'nin son yıllarında yaşadığı büyük sıkıntılarının en önemli sebebi Doğru Sorunu diye tarif edilen oryantalist kurgudur. Bu durum süreç içinde kurguluktan da çıkarak fiiliyata döküldü. D...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺