Erik Jan Zürcher

Erik Jan Zürcher 15 Mart 1953 yılında Hollanda'nın Leiden semtinde dünyaya gelmiştir. Leiden Üniversitesinden mezun olmuş ve Türkiye Etütleri Bölümü başkanlığı yapmış hala bu üniversitede yarı-zamanlı profesör olarak görev yapmaktadır. Erik Jan Zürcher'in yakın Türk tarihi hakkında birçok makale ve kitabı bulunmaktadır. 
Erik Jan Zürcher Kitapları
1 kişi
Erik Jan Zürcher’in 1800’lerden bu yana Türkiye tarihini özgün bir modernleşme süreci olarak ele alan bu kitabı, Avrupa ve ABD’nin belli başlı üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuluyor. Daha önc...
%25 59,00 ₺ 44,25 ₺
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın siyasal sürecini anlatan bu kitapta, usta tarihçi Erik Jan Zürcher, okurlara, bu partinin kökenleri ve eylemleri...
%25 32,50 ₺ 24,38 ₺
0 kişi
Bu çalışmada Türkiye'nin Avrupa kültürünün ne ölçüde parçası olduğu ve bu noktadan hareketle, Türk toplumunda yaşanılan İslâmının evrensel demokrasi, Avrupa sözleşmesi ve BM İnsan Hakları Beyannamesi'...
%28 18,00 ₺ 12,96 ₺
0 kişi
İttihat ve Terakki Cemiyeti 1918'de, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından kendini feshederek tarih sahnesinden çekilmişti. Peki, ülkenin on yılına damgasını vuran, açık ve gizli siyasal mü...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında nüfus kompozisyonunda değişikliklere yol açan gelişmeler, 1850-1950 arasında Avrupa’da görülen genel tabloya uygun...
%25 28,50 ₺ 21,38 ₺
0 kişi
Türkiye’nin Modernizm serüvenini, farklı disiplinleri bir araya getirerek ülkenin geçirdiği süreçleri ve olayları özgün biçimde anlatan modernizmin yansımaları serisinin dördüncü kitabı Modernizmin Ya...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Ünlü tarihçi Eric J. Zürcher’in Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi üzerine yaptığı yaklaşık 35 yıllık çalışmalarının bir seçkisini bulacağınız Osmanlı İmparatorluğu’ndan Atatürk Türkiye’sine Bir Ulusun İnşa...
%22 56,50 ₺ 44,07 ₺
0 kişi
“Modernizm” gerek kuramsal çeşitlilik gerek uygulama örneklerindeki farklılıklar açısından sosyal bilimlerin pek çok disiplini tarafından incelenmektedir. Literatür, ele alınan dönem ve ülkelere göre...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Tarihi, devletin tarihi ile sınırlandırmayan, sadece örgütlü işçilere değil, diğer işçi kesimlerine de eğilen ve büyük fabrikalardaki kadar küçük çaplı imalat sektöründeki işgücü üzerinde de duran bu...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Erik Jan Zürcher’in derlediği bu kitap, alanında uzman akademisyenlerin, dünyanın dört bir yanındaki askerî işgücünü incelediği makalelerden oluşuyor. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’yı da içine alan geniş...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
Tükendi
%25 49,07 ₺ 36,81 ₺
Tükendi
0 kişi
This revised edition builds upon and updates its twin themes of Turkey's continuing incorporation into the capitalist world and the modernization of state and society. It begins with the forging of cl...
%4 160,00 ₺ 153,60 ₺
Tükendi
1 kişi
Türkiye'de Milli Mücadelede İttihatçılık, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Modernleşen Türkiye'nin Tarihi adlı eserleriyle tanınan Leiden Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Erik Jan Zürcher'in bu kit...
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺