Erkan Göksu

Erkan Göksu, 1976 yılında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokulu Yeşilyurt Atatürk İlkokulu, ortaokulu Malatya Atatürk Ortaokulu ve Liseyi Malatya Ş.K.Ö Endüstri Meslek Lisesinde tamamlamıştır.

1994 yılında Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1998 yılında mezun olmuştur. 1999 yılında Kırıkkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi Okutmanı, bir yıl sonra da aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır.

Erkan Göksu, 2004 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırladığı Türk Kültüründe Silah konulu tezi ile Yüksek Lisansını tamamlayarak aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmak üzere görevlendirilmiştir.

Yazar 2015 yılı içerisinde 6 ay süre ile Ardahan Üniversitesi İnsani İlimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde görev yapmıştır. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde çalışmaya başlamıştır.

Halen aynı görevde bulunan Erkan Göksu evli ve iki çocuk babasıdır. Yazarın başta Selçuklu tarihi olmak üzere Ortaçağ Türk tarihinin muhtelif konuları hakkında yazılmış birçok kitabı, tercümeleri ve bilimsel dergilerde yayınlamış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.Erkan Göksu Kitapları
4 kişi
Kadi̇m dünya tari̇hi̇nde bi̇r asker mi̇llet: Türkler… A. Sefa Özkaya - Abdulkadir Özcan - Abdülhamit Kırmızı - Ahmet Taşağıl - Ali Fuat Örenç - Burak Gani Erol - Cevat Şayi̇n - Cüneyt Kanat - Emrah S...
%30 100,00 ₺ 70,00 ₺
0 kişi
Asırlara Uzanan Türk Sanatı: Savaş… Türk tarihçiliğinin son dönemdeki en önemli isimlerinden Erkan Göksu, Sun-Tzu’nun Savaş Sanatı’ndan aldığı ilhamla Türklerin mesleği olan savaşın, düşünce boyutund...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Türk Topraklarının Temelini Atanlar: Büyük Selçuklular… Büyük Selçuklular, Türk tarihinin hangi kırılma anlarını yaşamışlardı? İslam’a geçiş ve Türklerin Anadolu’ya geliş süreçlerinin başlaması, düny...
%30 25,00 ₺ 17,50 ₺
0 kişi
Takriben MÖ 2500 yıllarından 20. yüzyılın başına kadar uzanan geniş yelpazede Türk Tarihi ve Kültürü'nü “etrafını câmi, ağyarını mani” bir şekilde ele almaya çalıştığımız bu kitap, hem lisans öğrencil...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Gökbörü’nün İzinde – Ahmet TaşağilOnlar varlıklarının anlamını seferde buldular. Nice zamanlar içinde nice mekânlara sahip oldular. Tarifi mümkün olmayan büyüklükteki toprakları bazen ayak sesleriyle...
%30 160,00 ₺ 112,00 ₺
0 kişi
Bilinçli farkındalık düzeyine sahip bir canlı olarak insanoğlu, tarihî süreç içerisinde farklı toplumlar ve gruplarla etkileşime girerek birtakım ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bu ihtiyaçlarını karşılam...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
“İhaneti iblisler yazadursun, ben vefa ve sadakati yazacağım…” Berzem… Muhteşem çağın mütevazı çocuklarının hikâyesi… Akademik hayatını Selçuklu tarihinin, Selçuklu kültür ve medeniyetinin bilinmey...
%25 16,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Büyük Selçuklu Devleti’nin sultanlarına hem vezir hem atabeg olarak görev yapmış olan Nizamülmülk, siyasi kişiliğinin yanında büyük bir bilgedir. Selçuklu Devleti’nin müesseselerinin teşkilatlanması v...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Türk silahlarının hem “askerî tarih” hem de “kültür tarihi” bakımından incelendiği bu çalışmada, İskit ve Hun çağından Osmanlılar dönemine kadar Orta Asya, Ön Asya ve Doğu Avrupa'da hüküm sürmüş muhte...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Türkler ve Hükümdarlık: Asırlara Uzanan Sanat... Türk devlet tasavvurunda hâkimiyetin menşei ve meşruiyeti nasıl tanımlanıyordu? İlk Türk devletlerindeki hâkimiyet anlayışı nasıldı? Merkeziyetçi devl...
%30 28,00 ₺ 19,60 ₺
0 kişi
Türkiye Selçuklu Devleti, 1071 Malazgirt zaferinin ardından kitleler halinde Anadolu`ya gelen Türkmenlerin, Süleymânşâh önderliğinde teşkilâtlanması ve sonrasında meydana gelen siyasî ve askerî hadise...
%10 28,00 ₺ 25,20 ₺
0 kişi
Tarih lisans programlarında okuyan öğrencilere, Türk tarihinin öncülerini tanıtması yanında tarih meraklılarına genel bir tarihçilik kültürü sunmasını amaçladığımız Türk Tarihçileri kitabımız, okurlar...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
Gelenekten Geleceğe İki Selçuklu Efsanesi Her kabile, boy, imparatorluk, devlet, kısacası topluluk, mutlaka ardındantakip edilebilecek bir yol bırakmıştır. Ancak bazı topluluklar, onlardansonra gelen...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Uzun müddet Irak'ta hüküm süren Selçukluların devlet güneşi, mağrib-i efnaya saklanırken, saadet ufkundan Harezmşahların görkemli mahı parladı. Her vakitte bir sahib-i sadrın kapısında olan ve her ası...
%10 24,00 ₺ 21,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Sanma ki, ok ve yay sadece bir alet yahut araçtır. Yaratan ona ne gizler, ne hikmetler saklamıştır. Gör ki, yay da insan gibi dört nesnedir. Nasıl ki insan iskelet, et, damar ve kandan oluşursa; yay d...
%28 14,00 ₺ 10,08 ₺
Tükendi
1 kişi
Türk-İslam tarihi ve kültürü açısından son derece önemli bir eser olan ve Türk düşünce dünyasının temel kaynaklarından biri olan Kutadgu Bilig, kültürümüzün bir medeniyet düzeyinde ifade edildiği müst...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Farsça tarih kitaplarının en meşhur ve en önemlilerinden biri olarak değerlendirilen Tabakat-ı Nasıri, 1260 senesinde Kadı Minhac-ı Sirac el-Cûzcâni tarafından Dehli'de kaleme alınmıştır.Yirmi üç taba...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Türklerin tarih boyunca gösterdikleri askeri başarılarının geri planında yatan teknolojik üstünlüğünün en önemli göstergesini ok ve yay teşkil ettiğinden, kitaba "Okla Yükselen Millet" adını verdik.Tü...
25,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Gökbörü'nün İzinde Kadim Türklerin Topraklarında Ahmet Taşağıl Onlar varlıklarının anlamını seferde buldular. Nice zamanlar içinde nice mekânlara sahip oldular. Tarifi mümkün olmayan büyüklükteki to...
%30 94,44 ₺ 66,11 ₺
Tükendi
0 kişi
Malazgirt 1071 Mustafa Alican 26 Ağustos 1071… Malazgirt’te Selçuklu Sultanı Alparslan’ın tüm ordusuna “Burada yasaklar koyan bir sultan ya da emirlere icabet eden asker yoktur. Ben de sizlerden bir...
%30 86,11 ₺ 60,28 ₺