Erkan Karaarslan

Erkan Karaarslan 1975 yılında dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 

1998 yılında Stajyer Muhasebat Kontrolörü olarak memuriyet hayatına başlamıştır. Sosyal Yardım Mevzuatıyla ilgili çalışmalar yapmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartlarının Türk kamu mali yönetimine uyarlanması ve kabulüne ilişkin çalışma grubu üyesi olarak görev yapmıştır. Maliye, Muhasebe, Hukuk ve Ekonomi konularında çeşitli dergilerde yayınlanmış iki yüz elliyi aşkın makalesi bulunmaktadır. 
Erkan Karaarslan Kitapları
0 kişi
“Yeni Personel Hukuku” isimli eserimizle aslında personel mevzuatında sorunlu olan alanlar irdelenmeye çalışılmış ve personel hukukunda sorun olan alanların altı çizilerek çözüm üretilmeye çalışılmışt...
%20 20,37 ₺ 16,30 ₺
0 kişi
Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam ülkemizde son derece yaygın bir sosyo-ekonomik sorundur. Kayıt dışı istihdamın önemi, özellikle son yıllarda nüfusun yaşlanması ve sosyal güvenlik açıklarının...
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
0 kişi
· Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği · Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği · Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ · Harcama Belgeleri Mevzuatı Notları
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
0 kişi
Bu kitapta, kamu idarelerinin internet sayfalarında bulunması/bulunmaması gereken dökümanlar ve kamu idaresi internet sayfaları için iyi uygulama örnekleri yer almaktadır.
%20 9,26 ₺ 7,41 ₺
0 kişi
Kitap, 2 bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde; “Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetm...
%20 50,93 ₺ 40,74 ₺
0 kişi
6360 sayılı yasa çok temel bir mevzuat olmasına ve geniş bir alanı düzenlemesine karşın, pek çok belirsizlikler içeren ikincil mevzuatı bulunmayan, devir komisyonları gibi idarelere çok geniş yetki al...
%20 37,04 ₺ 29,63 ₺
0 kişi
Engelli meselesi, sadece bir sağduyu değil, aynı zamanda bir hak ve adalet meselesidir. Engelli insanlarımız da, eşit muamele, itibar, yaşamlarını bağımsız idame ettirme ve toplumun bir parçası olma g...
%20 74,07 ₺ 59,26 ₺
0 kişi
Kanun kapsamına dahil olan bütün kamu idarelerinde devlet muhasebesinin genel kabul görmüş muhasebe ve raporlama standart ve ilkelerine uygun olarak yürütülmesi öngörülmektedir. Bilindiği üzere genel...
%20 361,11 ₺ 288,89 ₺
0 kişi
Bu kitapta Türk Borçlar Hukuku ; Kamu İhale Kanunu, Sayıştay Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu tüm maddeleriyle ele alınmış, derlenmiştir.
%20 69,44 ₺ 55,55 ₺
0 kişi
Bu çalışmamızda, yukarıda yer verilen hususlar göz önünde bulundurulmak üzere İHALE SGM İLİŞKİSİ işlenmiştir. Çalışmada, ihale öncesi SGK işlemleri, ihale sonrası SGK işlemleri, ödeme aşamasında SGK i...
%20 55,56 ₺ 44,45 ₺
0 kişi
Bu kitapta amacımız, mali yönetim sisteminde yaşanan dönüşüme, konunun çok önemli yönlerini oluşturan bütçe, muhasebe, ödenek ve raporlama açısından özellikli işlemleri mahalli idareler açısından açık...
%20 18,52 ₺ 14,82 ₺
0 kişi
Kamu Sektörü Muhasebe UygulamalarıGenel Yönetim Muhasebe StandartlarıKamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Devlet MuhasebesiKamu Haznedarlığı ve Vadeli Hesapların KullanımıAlınan Çekler Hesabına İlişkin...
%20 23,15 ₺ 18,52 ₺
0 kişi
Kayıt dışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam ülkemizde son derece yaygın bir sosyo-ekonomik sorundur. Kayıt dışı istihdamın önemi, özellikle son yıllarda nüfusun yaşlanması ve sosyal güvenlik açıklarının...
%20 27,78 ₺ 22,22 ₺
Tükendi
%20 24,07 ₺ 19,26 ₺
Tükendi
%20 16,67 ₺ 13,34 ₺
Tükendi
%4 13,89 ₺ 13,33 ₺
Tükendi
%22 46,30 ₺ 36,11 ₺