Ernesto LaclauErnesto Laclau, Avrupa Birliği, Başvuru Kitapları, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Evrensellik, Kimlik ve Özgürleşme, Hegemonya ve Sosyalist Strateji, Marksist Teoride İdeoloji ve Politika, Olumsallık, Hegomanya, Evrensellik, Popülist Akıl Üzerine, Siyasal Kimliklerin Oluşumu olarak sayılabilir.

Ernesto Laclau kitapları; Belge Yayınları, Birikim Yayınları, Doruk Yayınları, Epos Yayınları, Hil Yayınları, İletişim Yayınevi, Köprü Kitapları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ernesto Laclau tarafından yazılan son kitap "Popülist Akıl Üzerine", Epos Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ernesto Laclau Kitapları
0 kişi
“Derrida ile Rorty, Habermas’ın evrenselcilik, rasyonalizm ve modern demokrasi arasında zorunlu bir bağ olduğu ve anayasal demokrasinin aklın açılımında (unfolding), hukuk ve ahlakın evrenselci biçiml...
%25 26,50 ₺ 19,88 ₺
0 kişi
İlk kez 1985’te yayımlanan Hegemonya ve Sosyalist Strateji, sosyalist düşün dünyasındaki güncel açılımların merkezinde yer alan eserlerden biri. Elinizdeki 2001 tarihli ikinci baskıya yeni bir önsöz y...
%25 41,00 ₺ 30,75 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, dört denemeden oluşuyor. “Latin Amerika’da Feodalizm ve Kapitalizm” 1971’de Left Review’de, “Politiğin Özgünlüğü” 1975’te Society dergisinde yayımlanmıştı. Öteki iki deneme, “Faşizm...
%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
"Üçümüz, hem düşüncelerimizin ortak güzergâhını saptamaya, hem farklı entelektüel bağlılıklarımızı üretken bir biçimde ortaya koymaya çalışan bir kitap hazırlamak için birkaç yıldır görüşmekteydik. Ki...
%22 29,00 ₺ 22,62 ₺
0 kişi
Siyasal kimlikler çoğulluğunun ortaya çıkışının, Aydınlanmayla başlayan evrenselci geleneğe tehlikeli bir şekilde meydan okuduğu doğru mudur?Siyasal kimlikleri çözümleme yoluyla bu soruya cevap arayan...
%20 48,00 ₺ 38,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Popülist Akıl, Laclau'nun Chantal Mouffe ile yazdıkları ve üzerinden hâlâ temel tartışmaların yürütüldüğü 'Hegemonya ve Sosyalist Strateji' adlı kitapta geliştirdikleri post-Marksizm ve radikal demokr...
%16 45,00 ₺ 37,80 ₺
Tükendi
0 kişi
1970’lerden itibaren modernlik eleştirilirken, hiçbir ortak paydada eşdeğerlenemez bir mutlak "farklılığın", eşitlikten daha önemli olduğu vurgulandı. Siyasal planda ise, kendi iç çelişkilerinde yıpra...
%16 30,50 ₺ 25,62 ₺
Tükendi
0 kişi
İngiltere’de Essex Üniversitesindeki Siyasal Bilim dersi veren Ernesto Laclau’nun bu kitabı, Avrupa’da sağlanan kuramsal gelişmelerin Latin Amerika gerçekliğinde sınandığı, önemi bir çalışma olarak ya...
%23 12,00 ₺ 9,24 ₺