Erol KoçoğluErol Koçoğlu, Akademik, Bilim, Diğer kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi, Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekansal Öğrenme Ortamları, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı olarak sayılabilir.

Erol Koçoğlu kitapları; Nobel Akademik Yayıncılık, Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Erol Koçoğlu tarafından yazılan son kitap "Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi", Pegem A Yayıncılık - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Erol Koçoğlu Kitapları
0 kişi
Sosyal bilgiler eğitimi çalışma alanı, içerdiği disiplinlere yönelik olarak hazırlanan kazanım ve içeriğin aktarımında zamanın gerekliliklerine göre tüm çalışma alanları ve disiplinler gibi kendini ye...
%10 53,00 ₺ 47,70 ₺
0 kişi
Nedeni ve çeşidi (doğal ya da beşerî afet) ne olursa olsun can ve mal kayıplarına yol açan, toplumlarda psikososyal bozukluklara neden olan afetlerin en az zararla atlatılması ve minimize etmek için b...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
0 kişi
Bilinçli farkındalık düzeyine sahip bir canlı olarak insanoğlu, tarihî süreç içerisinde farklı toplumlar ve gruplarla etkileşime girerek birtakım ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bu ihtiyaçlarını karşılam...
%10 42,00 ₺ 37,80 ₺
0 kişi
Bu kitap, sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan eğitim teknolojileri ve materyallerini konu edinmektedir. Yapılandırmacı kuramın ilkelerine dayalı olarak eğitimin verildiği ülkemizde, öğrenme- öğretm...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Bu kitap, sosyal bilgiler öğretimi konusunu, kuramsal ve uygulamalı bir biçimde ele almayı amaçlamaktadır. Sosyal bilgiler eğitimi, çok boyutlu bir biçimde ele alınmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte...
%8 46,00 ₺ 42,32 ₺
0 kişi
 Sosyal bilgiler dersi, sosyal, tarihi, kültürel, coğrafi, bilimsel, vs. mekân alanlarıyla ilgili konular içermesi bakımından eğitim, mekân, insan üçlüsünü bütünleştirebilen bir derstir. Mekân, vakanı...
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺
1 kişi
Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar
%10 44,00 ₺ 39,60 ₺