Esat Korkmaz

Esat Korkmaz 1946 yılında Manisa'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Devrimci Gençlik Federasyonu genel yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

12 Mart'ta yargılandı ve tutuklandı. 1974 yılında genel afla serbest kaldı. 1976 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirdi. Orman Bakanlığında farklı görevlerde bulundu. 

12 Eylül'de siyasi düşüncelerinden dolayı görevine son verildi. Yazar ve araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Ansiklopedilerde yazarlık yaptı. Yazarın makaleleri Varlık, Yol, Nefes gibi dergilerde yayımlandı. Esat Korkmaz Kitapları
0 kişi
Şamanın esrik yolculuğuna katıldı mı bir kere insan, geçmişe açılan kapısız kapıyı aralar: Kapıdan içeriye adımımızı atar atmaz, kendimize karşı savaş açar ve bellek yaralarımızı kanatırız; unutulmuş...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Bu çalışma, her türden zorluğun bilincinde olarak, eksiksizi-kusursuzu beklemek yerine yapılabilir olanı bir ucundan yakalayarak konuyla ilgili "terimleri" saptayıp Eski Türk İnançları ve Şamanizm’i k...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
0 kişi
Şeytan iki biçimde tasarımlanmıştır: Birincisi, tektanrıcı dinlerin, önsüz-sonsuz kötüsüdür; Tann'ya başkaldıran, soyut anlamda kötü ruh ya da bu kötü ruh ile özdeşleşen, somut anlamda kötü insandır;...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
Unutmayalım, insan ancak, diyalektik çiftleşmeyi gerçekleştirdiğinde yeniden dirilir; ölmeden evvel ölmek, yaşarken dirilmek denilen şey işte budur; her ölüp dirilmede, sevişmenin elemanları birbirini...
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
Spinoza’ya göre ikinci tür bilgi, yani akıl, fazlasıyla genel ve fazlasıyla evrenseldir; bu nedenle kişiyi yeterince etkilemez. Etkilemediği için de bizi dönüşüme uğratacak güçten yoksundur.Bütün şeyl...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
1968 Kuşağı ilkti; doğal olarak ondan çok söz edilecekti. O rüya idi; gerçekleşmeyen ya da gerçekleştirilemeyen her özlem, o rüyayı zenginleştirdi; rüya ile birlikte anımsanan her şey, ‘68’liyi besley...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Güneşten ateş aldı Şahturna; yalnızca kendini değil, düşüncelerini de ısıttı. Isıtarak biçim verdi şiirine-sesine, onlara mekân yarattı; yarattığı mekâna taşındı ve bıraktı kendini, yaşam alanlarına:...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Ve yazarkenSimavneli “Teshil“iniTorlak Kemalle MustafaÖptülerŞeyhlerinin elini.Al atların kolanını sıktılar.Ve İznik kapısındanDizlerinde çırılçıplak bir kılıçHeybelerinde el yazma bir kitapla çıktıla...
%15 35,00 ₺ 29,75 ₺
0 kişi
12 Mart 1995 gecesi saat 20.45 sularında Gzaiosmanpaşa’da çevresi köktendincilerin ve faşistlerin egemen olduğu semtlerde kuşatılmış durumda bulunan, Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Gazi Mahallesi’nd...
%30 15,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Alevilik-Bektaşilik felsefesinde materyalist yan (maddeci yan, maddeci düşünce temeli) inancın tuğlalarıyla örülüdür, deyim yerindeyse nicel boğuntudadır; eğer sürekli inanç yanı vurgulanıp pekiştiril...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Kendi geçmişlerinden "ürken" bugünün Alevilerine-Bektaşileri, felsefeleri gereği; doğada insan dahil hemen her şeyin ilk kurucu ilkesinin "madde" ya da "ölmeden evvel ölelim ki dirilelim" anlayışını y...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
0 kişi
Aleviliği-Bektaşiliği yaratan insanların Müslümanlıkla kitlesel düzeyde "tanıştıkları" dönemlerde Sünni Ortodoks ilkeler, toplumsal düzeyde "uygarlığı çelmelemeye" çalışan, aklın kılavuzluğunu hiçe sa...
%15 84,00 ₺ 71,40 ₺
0 kişi
Dört Kapı Kırk Makam, “aşka âşık olan âşığın“ aşk yolunu anlatır: “Aşk yolu“, bir “eğitim yolu“dur ve Aleviler-Bektaşiler bu eğitim yolunun “yolcuları“dır. “Aşk“, işte bu yolculukta yolcularca “yutula...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Anılarımızın bir güncesini tutmamız gerekir; gönül güncesi, can gölgesinde hiçlik defterine yazılır. Çabamız, hiçlik defterine yazılanları okuma uğraşı olarak algılanmalıdır. Yeryüzü gövdemizi geri ça...
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Anılarımızın bir güncesini tutmamız gerekir; gönül güncesi, can gölgesinde hiçlik defterine yazılır. Çabamız, hiçlik defterine yazılanları okuma uğraşı olarak algılanmalıdır. Varlığa gelen her şey, ya...
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
Simgelerin de bir "amacı" vardır: Zamanın tersine çevrilmezliğine "başkaldırmak" ve insanı, tanrıların mitsel kahramanların başlangıç zamanına "taşımak", geçmişi "yakalamak" geleceği "kurmak" gibi. Ço...
%15 130,00 ₺ 110,50 ₺
0 kişi
Şeytan tasarımı, bir "kaşı tasarım"dır; yani, iyiliğe karşı "kötülük" tasarımıdır. "İyilik", iyilik üretme konusunda "yeteneksiz" olduğuna göre, bu konuda daha "yetenekli" olan "karşıtı"nın içinden çı...
%15 70,00 ₺ 59,50 ₺
0 kişi
Anadolu Alevisi kendini yaratan "toplumsal gereksinmenin" dışına taşınarak kimliğinin ipuçlarını, İslamın özkaynaklarında" aramaz. Tam tersine, toplumsal bilincin yerine yerleşen köktendinci "ilahi id...
%15 32,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Bu çalışma, her türden zorluğun bilincinde olarak, eksiksizi-kusursuzu beklemek yerine yapılabilir olanı bir ucundan yakalayarak konuyla ilgili "terimleri saptayıp Zerdüştlük felsefesini ve inancını k...
%15 30,00 ₺ 25,50 ₺