Ethem Ruhi FığlalıEthem Ruhi Fığlalı, Alevilik, Bektaşilik, Araştırma - İnceleme, Biyografiler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Atatürk'ün Din Ve Laiklik Anlayışı, Babilik ve Bahailik, Din ve Devlet İlişkileri, Günümüz İslam Mezhepleri, Kadiyanilik, Laiklik olarak sayılabilir.

Ethem Ruhi Fığlalı kitapları; Ağaç Kitabevi Yayınları, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Berikan Yayınları, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Panama Yayıncılık, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ethem Ruhi Fığlalı tarafından yazılan son kitap "Kadiyanilik", Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ethem Ruhi Fığlalı Kitapları
0 kişi
Milli Bütünlüğümüz ve Hacı Bektaş Veli Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
%4 6,48 ₺ 6,22 ₺
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
0 kişi
Atatürk’ün ilke ve inkılâpları arasında bize göre en önemlilerinden biri ve vazgeçilemez olanı laiklik ilkesidir. Ama ne gariptir ki laiklik, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana galiba en çok tartışıla...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Din ve Devlet İlişkileriMuğla Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
0 kişi
İslamın bütünlüğüne yönelmiş zararlı bir hareket olan Kadiyanilik ve kurucusu Mirza Gulam Ahmed hakkında aydınlatıcı bilgiler verilmektedir. Kadiyaniliğindoğuşu, konusu, gelişmesi ve görüşleri incelen...
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Kaynakta aynı inancı paylaşan mü’minler arasına nifak sokmak ve toplumu "harîs çıkarlar uğruna" bölmek biçimindeki kadîm siyaset hâlâ yaşamaktadır. Ne Hazret-i Hüseyin’e o vahşeti reva görenleri, n...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Laiklik, yalnızca devletin / siyaset ve iktidarın din karşısında bağımsız / özgür ve özerk olduğunu değil, aynı zamanda insanlar ve toplumların demokratik hak ve hürriyetlerine, din kültüründeki ifade...
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Anadolu Aleviliği, bir İlahiyatçı ve İslam düşüncesi tarihi araştırıcısı için, üzerinde ciddi çalışmalar yapılması, araştırılması ve bir hükme ulaşılması en zor ve belki de, kendi kaynakları henüz yet...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanın, içinde yaşadığı coğrafya itibariyle sahip olduğu birtakım hususiyetler, mezheplerin doğuşuna önemli ölçüde tesir etmiştir, denilebilir. Kısa sürede büyük gelişmeler kaydeden İslam fütuhatı, ç...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
Tükendi
0 kişi
İslam için fesat cereyanı olan Bâbîlik ve Bahâilik ile kurucularının hayatları ve görüşleri hakkında bilgi verilmiş, İslam'ı bölme ve yıkmayı amaçlayan bu çeşit fesat yuvaları karşısında müslümanları...
%15 9,00 ₺ 7,65 ₺