Fahrettin Küçükşahin

Fahrettin Küçükşahin 1939 yılında doğdu.  Fahrettin Küçükşahin 1951 yılında Yüksek Denizcilik okulundan mezun olmuştur. Denizcilik Mühendisidir. Yüksek Denizcilik Okulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.  Gemi ve denizcilik mühendisi olan Fahrettin Küçükşahin 50'den fazla, mesleği ile ilgili teknik eser yayınlamıştır.  Gemi makineleri ve gemi makinelerinin işleyişi ve donanımı hakkında çok geniş Mühendislik bilgisine sahiptir.

Fahrettin Küçükşahin, çok fazla akademik başvuru kitabı, Bilim ve teknik, Mühendislik dalında çok sayıda esenleri yayınlamış popüler yazarlarımızdan biridir. Fahrettin Küçükşahin eserlerini Birsen Yayınevi, inkılap Kitabevi aracılığıyla yayınlamış halen de yayınlamaya devam etmektedir. Geçkin Yaşına rağmen halen Denizcilik Yüksekokulu, Yüksek Denizcilik Mühendisliği, İTÜ Denizcilik İşletmeleri Yüksek Okulu'nda dersler vermeye devam etmektedir. Fahrettin Küçükşahin Kitapları
0 kişi
Dünya denizciliğinde, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan motorlu gemi serüveni, o zamana kadar ön plânda olan buhar türbinli gemilerin elimizden uçup gitmesine yolaçtı... Onları yitirdik. Bu değişim...
%15 90,00 ₺ 76,50 ₺
0 kişi
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü'nün dizel motorları müfredat programlarını da içerecekşekilde hazırlanan kitap, İTÜ Denizcilik Fakültesi d...
%15 130,00 ₺ 110,50 ₺
0 kişi
Ülkemizde buhar kazanları konusunda basılı kitap sayısı oldukça azdır. Bu açığı kapatma amacıyla, oldukça geniş bir biçimde hazırlanmış.- Kazan Deyimleri- Kazan Yakıtları ve Yanma- Buhar Üretimi ve Te...
%15 90,00 ₺ 76,50 ₺
0 kişi
Kitapta; dizel motorların çalışma kuramları, gerçek makine çevrimlerinin ısı hesapları, güç–yakıt, ısı dengesi ve ana ölçüler, ısı transferi, makineyi etkileyen kuvvetler, yardımcı makineler, performa...
%15 80,00 ₺ 68,00 ₺
0 kişi
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü'nün dizel motorları müfredat programlarını da içerecekşekilde hazırlanan kitap, İTÜ Denizcilik Fakültesi d...
%15 100,00 ₺ 85,00 ₺
0 kişi
- Elektrik Devreleri ve Elektrik Terimleri- Direnç ve Kondüktans- Elektrik Devreleri ve Dirençlerin Bağlanması - Elektrik Akımının Isıl Etkisi- Elektrik Akımının Kimyasal Etkisi- Manyetizma ve Manyeti...
%15 100,00 ₺ 85,00 ₺
0 kişi
"Gemi Makinele" isimli kitap bir taraftan denizcilik eğitimi veren öğretim kurumlarının öğrencilerine diğer taraftan da gemi adamlarının bir bölümüne hem mesleki konularda ve hem de yeterlik sınavları...
%15 100,00 ₺ 85,00 ₺
0 kişi
Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO), dünya ülkeleri denizcilerinin yetiştirilmesinde bir standart oluşturmak amacıyla hazırladığı STCW'78 sözleşmesi ve bu sözleşmeye uygun olarak "Vardiya mühendi...
%15 100,00 ₺ 85,00 ₺
0 kişi
STCV4"95 Sözleşmesi vardiya mühendis veya makinisti yetiştirmek için asgari standartlar belirlemiş ve bunları "Model kurs 7.04" kitaplarırıda belirtmiştir. Model kurs 7.04'e göre "Gemi makineleri bakı...
%15 120,00 ₺ 102,00 ₺
0 kişi
Uygulamalı termodinamik kitabı: Termodinamik özellikler, birinci kanun, gaz kanunları, ideal gaz işlemleri ve ikinci kanun, çevrim verimleri, içten yanmalı makinelerin çalışma ilkeleri, içten yanmalı...
%15 80,00 ₺ 68,00 ₺
0 kişi
1 Mart. 2010 tarihi, benim için bir Milât oldu. Çünkü bu tarihte Yüksek Denizcilik Okulu'nda, Rahmeti hocam Lütfullah Güneralp'in (Mk'35) ve okul müdürümüz, MEB'nın bir Talim Terbiye Üyesi olan M. Nur...
%15 90,00 ₺ 76,50 ₺
0 kişi
“Dizel Makinelerinin Arızaları” isimli kitap 13 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler:1) Hareketsiz kısımların arızaları2) Hareketli parçaların arızaları3) Aşırı doldurma arızaları4) Dizel motorlarının y...
%15 90,00 ₺ 76,50 ₺
0 kişi
Mühendislik Formülleri; ölçüler, alanlar ve hacimler, matematik, statik, kinematik, dinamik, hidrostatik ve hidrodinamik, termodinamik, ısı transferi, motorlar, mukavemet ve cisimlerin dayanıklılığı,...
%15 100,00 ₺ 85,00 ₺
0 kişi
Dizel motorlarının hesaplanması isimli kitap 15 bölümden oluşmaktadır. Bölümler "Gemi Makinelerinin dizayn gerekleri" ile başlamakta ve onu motor dinamiği, gemi teknesi titreşimleri, örnek proje hesap...
%15 90,00 ₺ 76,50 ₺
0 kişi
Okuyucular, kitabımın içeriğinde çok sayıda sayısal soru olduğunu göreceklerdir. Sayısal sorulann çözümlenmesi sırasında, sadece strok hacmi için virgülden sonra dört basamak ile hesaplar yapılmıştır....
%15 100,00 ₺ 85,00 ₺
0 kişi
Kitabın içeriğinde, türlü kaynaklardan atmosfere salınan, çevreye ve insan sağlığına zarar veren gazlar ve diğer zararlı maddeler ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilmektedir. Türlü kaynaklardan atmos...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
Tükendi
0 kişi
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü'nün dizel motorları müfredat programlarını da içerecekşekilde hazırlanan kitap, İTÜ Denizcilik Fakültesi d...
%15 130,00 ₺ 110,50 ₺
Tükendi
0 kişi
1978 yılında başlayan çalışmalarım bugün sonuçlandı. On sekiz yıllık bu süreç içerisinde kimi zaman yavaş, kimi zaman çok hızlı çalıştım. Özellikle son birkaç yıl adeta insanüstü bir gayret gösterdim,...
%30 57,00 ₺ 39,90 ₺