Fahrettin OlgunerFahrettin Olguner, Araştırma - İnceleme, Din Felsefesi, Felsefe kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Batı ve İslam Dünyasında Platon'un Timaios'u, Farabi, Farabi - Platon Kanunlarının Özü, Türk-İslam Düşüncesi Üzerine, Üç Türk - İslam Mütefekkiri Düşüncesinde Varoluş, İnsan ve İslam olarak sayılabilir.

Fahrettin Olguner kitapları; Aktif Düşünce Yayınları, Ötüken Neşriyat aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Fahrettin Olguner tarafından yazılan son kitap "Batı ve İslam Dünyasında Platon'un Timaios'u", Aktif Düşünce Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Fahrettin Olguner Kitapları
0 kişi
Platon'a ait eserler arasında Kanunlar, İslam dünyasında en çok sözü edilen kitaplardan biridir. Fakat klasik kaynaklarda Kanunların muhtevası ile ilgili olarak nakil ve ifade edilen bilgiler oldukça...
%18 20,00 ₺ 16,40 ₺
0 kişi
Bu kitap, Prof.Dr. Fahrettin Olguner' in Türk-İslâm Düşüncesi Üzerine muhtelif tarihlerde kaleme aldığı yazılarından ve konuşmalarından meydana gelmiştir. Düşünce, dil, din, zihniyet, devlet ve kimlik...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Kur’ân’a göre insan hayatı burada başlamamıştır, burada sona ermez. İnsan buraya başka bir diyardan gelmişti. Tekrar oraya dönecek ve orada sonsuza doğru yaşayıp gidecektir. O hayatın sınırsız mutlulu...
%25 36,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
Milli tarihin derinliği, milli köklerin derinliği ve temellerinin sağlamlığı demektir. Bu açıdan Türkler, tam bir bahtiyarlık içindedirler. Çünkü, Türklerin tarih sahnesinde göründüğü ve devlet olduğu...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Platon'un kozmoloji ve teoloji konusundaki fikirlerinin ele alındığı Timaios diyaloğu, evrenin ve insanın kökeni, Tanrı'nın mahiyeti gibi problemlerin yanı sıra etik değerlerin de irdelendiği bir meti...
%18 20,00 ₺ 16,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu üç Türk İslam Filozofunun (Varlık / Varlık'ı idrak Varlık sahaları varoluş / Varoluş ve lk sebep / Zaruri Varlık / Allah'ı Tavsif /Allah'ı İdrak) konularındaki fikir ve görüşleri muhtelif eserlerin...
%25 8,33 ₺ 6,25 ₺