Faruk ÖzdemirFaruk Özdemir, Arapça, Araştırma - İnceleme, Çocuk & Gençlik kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Arapça Nahiv Kitabı - 1, Arapça Nahiv Kitabı - 2, Kur'an'da Mustaz'Af ve Müstekbir Kavramlarının Semantik Analizi, Kürsüden Vaazlar (2 Cilt Takım - Vaaz-001), Kürsüden Vaazler Cilt: 2, Masal Adası olarak sayılabilir.

Faruk Özdemir kitapları; Araştırma Yayınları, Çilek Kitaplar, E Yazı Yayınları, Gece Kitaplığı, Merve Yayınları, Serüven Kitap aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Faruk Özdemir tarafından yazılan son kitap "Kürsüden Vaazler Cilt: 2", Merve Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Faruk Özdemir Kitapları
0 kişi
Mâtürîdî (333/944), Ebü’l-Hasen el-Eş’arî (324/935)’nin Suriye-Irak havzasında kurduğu Sünnî kelâm mektebine nispetle akılcılığa daha çok önem veren ve kökleri, Ehl-i sünnet akîdesinin teşekkülüne etk...
%28 40,00 ₺ 28,80 ₺
%35 55,00 ₺ 35,75 ₺
Tükendi
%35 110,00 ₺ 71,50 ₺
Tükendi
0 kişi
“Size ne oldu da Allah yolunda ve “Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla!” diyen mustaz'af erkekler, kadınlar ve çocukl...
%28 23,15 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabımız Nahiv-1 adlı çalışmamızın devamı niteliğindedir. Nahiv-1 adlı kitabımızı tamamlayanlar için bu kitap, tamamlayıcı bir hüviyet içerecektir. Nahiv-2 kitabı Arapça dil bilgisi konularının ni...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Arapça öğretimi sürecinde sürekli tekrarlanan bir darb-ı meselde şöyle denir: “Sarf, ilmin anasıysa nahiv de onun babasıdır.” Bu darb-ı mesel temelde bir Kur’an ayeti üzerinden geliştirilmiş gibi görü...
%30 20,00 ₺ 14,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Deve tellal iken, horoz imam iken, manda berber iken, annem kaşıkta, babam beşikte iken... Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken; babam düştü beşikten...
%28 11,02 ₺ 7,93 ₺
Tükendi
0 kişi
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Deve tellal iken, horoz imam iken, manda berber iken, annem kaşıkta, babam beşikte iken... Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken; babam düştü beşikten...
%28 12,04 ₺ 8,67 ₺