Faruk Yılmaz

Faruk Yılmaz, 1958 Sultanpınar Köyü, Niğde doğumludur. Niğde’de ilk ve ortaokulu okuduktan sonra. İngilizce hazırlık sınıfını bir yıl Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve Bilimler Fakültesinde okudu.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul, Çankırı, Çanakkale, Kayseri, Diyarbakır ve Iğdır da on yıla yakın bir süre Cumhuriyet Savcısı olarak görev aldı.

1995 yılında Doktorasını İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında “Osmanlı Dış Borçları (Düyun-u Umumiyesi) nin Tasfiyesi Meselesi” adlı tezi ile bitirdi.

1995 yılında Niğde Üniversitesinde bir süre Hukuk Müşavirliği Koordinatörlüğü görevinde bulundu. 1996 yılında Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin ve Fen Bilimleri Dergisinin kurulmasında göre aldı.

2001 yılında ise NÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünü kurduktan sonra başkan olarak devam etti.

Faruk Yılmaz tarafından kaleme alınan son eser ise “İdeoloji Kavramı Üzerine” Berikan Yayınları tarafından okuyucularla buluşmuştur.Faruk Yılmaz Kitapları
0 kişi
Elinizdeki eser, dinlerin kökeni üzerinde yıllar süren bir etüdün sonucudur. Dinlerin kökeni sorunu, bu konu ile ilgilenenlerin asırlar boyunca merak ettiği bir husustur. Gerçekten ilk dinin hangisi o...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Bu eser, bir cihan imparatorluğunun hatalı yönetimler ve kötü niyetli devlet adamları marifetiyle nasıl borç batağına düştüğünü, bu sorunun ülke kaderini nasıl etkilediği, borçların ödenmesi süreci gi...
%25 53,00 ₺ 39,75 ₺
0 kişi
Türkiye gündemine 1980 askerî darbesi sonrası oturan ve o günden beri toplumun geniş kesimlerinin konuştuğu bir konu, anayasa. Aslında milletin gündemine girişi 200 sene öncesidir. 1808 tarihli Sened-...
%25 43,00 ₺ 32,25 ₺
0 kişi
Atomlar dünyası ilginç bir dünyadır. Bu dünyada birçok olaylar vuku bulmakta küçük bir sistem gibi gerek atomlar âleminde, gerekse atom altı âlemlerde pek çok parçacık birbirini kovalamakta, birleşmek...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Endüstri devriminin bir sonucu olarak XIX. Yüzyılın ikinci yarısında özellikle batılı sanayileşen ülkeleri, büyük bir üretim ve sermaye birikimi sağlamış, bu birikim, büyük şirketleri bu sermayeden en...
%20 18,50 ₺ 14,80 ₺
0 kişi
Kâinatın Sırları kitabımız, Kâinatın Yaratılışı adıyla İstanbul 1992’de Marifet Yayınları tarafından yayınlanan kitabımız yeniden düzenlenmiş biçimidir.Kitapta ilkin çağdaş kozmogoni teorilerine bir b...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Hayat olgusu, bizzat içinde yaşadığımız evrenin kategorisi içinde bulunduğumuz bir fenomenidir. Düşünen insanın, hayat ve kâinat içinde nerede ve bu olguların neresinde olduğunu bilmeden, idrak etmede...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Hücre üzerine bir deneme olan bu etüdümüz, "Mikrokosmos-I" başlığında incelediğimiz atom yanında, canlılığın temel birimi olan "Hücre"yi incelemekte ve Hücre içindeki harika âlemlere işaret etmektedir...
%20 21,00 ₺ 16,80 ₺
0 kişi
İlk basımını İlkçağ Düşünce Tarihi adıyla 1995 yılında Birleşik Yayınları İlkçağ Düşünce ve Uygarlık Tarihi adıyla Köprü Yayıncılık tarafından 2. kez yayınlanan bu çalışmamız, klasik tarzda yazılmış b...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
Türkiye’de İslam ekonomisi üzerine yapılan çalışmaların sayısı henüz yeterli seviyeye ulaşmış değildir. Gerek diğer sistemlerle mukayeseli çalışmalar, gerek teorik tespitler ve gerekse pratik ihtiyaçl...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Emeviler devrinden itibaren İslâm Devleti’nin sınırları pek genişlemiş, İslâmiyet, içine birçok milletler ve medeniyetler almış, dolayısıyla Arap dili ve düşüncesi, ele geçirilen yerler halkının dil v...
%20 18,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
İçinde bulunduğumuz âlemin genel yapısı üzerinde ne söyleyebiliriz? Âlemi anlamak için nelere sahibiz? Kâinatla bizim ilişkimiz nedir? Ne ölçüde O'nu anlayabiliyoruz? Onu anlamak için kullandığımız bi...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
İdeoloji kavramı, 20. yüzyılın en çok tartışılan dahası peşine en çok düşülen kavramlardan biridir. Kapitalizme alternatif teori olarak ortaya çıkışından ve 20. yüzyıl başında pratikte uygulanmasından...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
Kur’an-ı Kerim, âlemlerin Rabbi olan Allah (c.c.)’tan bir lütuf olarak indirilmiştir. İnsanlara doğru yolu göstermek, hayatlarının her safhasında karşılaştıkları problemlere çözüm bulmak, evren, ölüm...
%20 17,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Yunus Emre’nin yaşadığı çağ Anadolu’da Anadolu Selçuklu Devleti’nin parçalandığı, yer yer beyliklerin kurulduğu, bu geçiş döneminde halkın sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel çalkantılar içinde bulu...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
0 kişi
Mondros Mütarekesi sonrasında, Mütarekenin ağır şartlarının verdiği rehavetle emperyalist devletler, Anadolu’da işgallere başladılar. Bu kapsamda Yunanlılara Trakya’yı ve Batı Anadolu’yu vadeden İngil...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Allah’ı bilmek, bir bütün olmak kaydıyla İslâm’ın temelidir. Bu bilgi ve iman İslâm’da her işin başıdır. Onsuz bir fiilin değe¬ri ve gerçekliği yoktur. Bu değerden yoksun iş ruhsuzdur. Ruh¬suz işin de...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
Tükendi
%20 44,00 ₺ 35,20 ₺
Tükendi
%20 50,00 ₺ 40,00 ₺
Tükendi
%28 7,41 ₺ 5,34 ₺