Fatih BilgiliFatih Bilgili, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Hukukun Temel Kavramları, Kıymetli Evrak Hukuku, Ticaret Hukuku Bilgisi, Ticaret Hukuku Dersleri, Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları Serisi Ticaret İşletme Hukuku 1 olarak sayılabilir.

Fatih Bilgili kitapları; Dora Basım Yayın aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Fatih Bilgili tarafından yazılan son kitap "Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları Serisi Ticaret İşletme Hukuku 1", Dora Basım Yayın tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Fatih Bilgili Kitapları
0 kişi
Ticari İşletme Ticari İş, Hüküm ve Yargı Tacir Tacir Yardımcıları Ticaret Sicili Ticaret Ünvanı - İşletme Adı Haksız Rekabet Ticari Defterler Cari Hesap
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
İçindekiler :1. Şirketler hukukuna giriş2. Adi şirket3. Ticaret şirketleri hakkında genel hükümler4. Kollektif şirket5. Adi komandit şirket6. Anonim şirket7. Sermayesi paylara bölünmüş (paylı) komandi...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
1.Hukuk Kuralları2.Hukukun Kaynakları3.Hukuk Kurallarının Uygulanması4.Hak Kavramı5.Hukuki İşlem Kavramı6.Kamu Hukuku Ve Özel Hukuk Ayrımı7.Kamu Hukuku Dalları8.Özel Hukuk Dalları9.Karma Hukuk Dalları
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
0 kişi
1.Blockchaın ve Kripto Paralara İlişkin Temel Terimler2.Bazı Ödeme Yöntemleri3.Para Kavramı ve Paranın Kısa Tarihi4.Kripto Paraların Temelindeki Yapılar5.Kripto Paralar6.Kripto Paralara İlişkin İşleml...
%10 50,00 ₺ 45,00 ₺
0 kişi
1.Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları2.Nama, Emre ve Hamile Düzenlenen Kıymetli Evrakın Özellikleri3.Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali4.Kambiyo Senetlerine İlişkin Genel Düzenlemeler5.Bono6.Poliçe7...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
1.Temel bilgiler ve kavramlar2.Borç ilişkisinin kaynakları3.Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri4.Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri5.Borçların Hüküm ve sonuçları6.Borca aykırılık 7.Borç...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
0 kişi
1.Ticaret hukukuna giriş2.Ticari işletme3.Ticari iş,ticari hüküm ve ticari yargı4.Tacir5.Tacir yardımcıları6.Ticaret sicili7.Ticaret ünvavı,işletme adı ve marka8.Rekabet hukuku ve haksız rekabet9.Tica...
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
0 kişi
İçindekiler :1. Şirketler hukukuna giriş2. Adi şirket3. Ticaret şirketleri hakkında genel hükümler4. Kollektif şirket5. Adi komandit şirket6. Anonim şirket7. Sermayesi paylara bölünmüş (paylı) komandi...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
1. Çözümlü Olaylar2. Çözülecek Olaylar3. Mahkeme Kararları
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
Tükendi
0 kişi
- Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları - Nama Emre ve Hamile Düzenlenen Kıymetli Evrakın Özellikleri - Kıymetli Evrakın Zİyai ve İptali - Kambiyo Senetlerine İlişkin Genel Düzenlemeler - Bono...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
Tükendi
0 kişi
- Borçlar Hukukunun Temel İlkeleri - Borç ve Borç İlişkisi, Eksik Borçlar - Borç İlişkisinin Kaynakları (Borçların Doğumu) - (Hukuki İşlemlerden) Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri - Sözleşmeler -...
%10 20,00 ₺ 18,00 ₺
Tükendi
0 kişi
1.Ticari İşletme Hukuku2.Şirketler Hukuku3.Kıymetli Evrak Hukuku4.Genel Esaslar5.Kambiyo Senetleri
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
Tükendi
%10 35,19 ₺ 31,67 ₺
Tükendi
%10 20,83 ₺ 18,75 ₺
Tükendi
0 kişi
1.Ticari İşletme Hukuku2.Şirketler Hukuku3.Kıymetli Evrak Hukuku4.Genel Esaslar5.Kambiyo Senetleri
%10 38,00 ₺ 34,20 ₺
Tükendi
0 kişi
1.Temel Bilgiler ve Kavramlar2.Borç İlişkisinin Kaynakları 3.Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri 4.Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri5.Borçların Hüküm Ve Sonuçları 6.Borca Aykırılık7. B...
%10 23,00 ₺ 20,70 ₺
Tükendi
1 kişi
Birinci BölümHukuk Kuralları, Hukukun Kaynakları ve Hukuk Kurallarının UygulanmasıHukuk KurallarıHukukun TanımıHukuk Kurallarının UnsurlarıHukuk Kurallarının ÖzellikleriHukuk SistemleriHukukun Kaynakl...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekiler: Şirketler Hukukuna Giriş Adi Şirket Ticaret Şirketleri Hakkında Genel Hükümler Kollektif Şirket Adi Komandit Şirket Anonim Şirket Paylı Komandit Şirket Limited Şirket Kooperatif...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
Tükendi
0 kişi
- Ticaret Hukukuna Giriş - Ticari İşletme - Ticari İş Ticari Hüküm ve Ticari Yargı - Tacir - Tacir Yardımcıları - Ticaret Sicili - Ticaret Ünvanı İşletme Adı ve Marka - Haksız Rekabet - Ticari...
%10 32,41 ₺ 29,17 ₺
Tükendi
0 kişi
- Şirketler Hukukuna Giriş - Adi Şirket - Ticaret Şirketleri Hakkında Genel Hükümler - Kolektif Şirket - Adi Komandit Şirket - Paylı Komandit Şirket (Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket)...
%10 12,50 ₺ 11,25 ₺