Fatih TorunFatih Torun, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Açıklamalı-İçtihatlı Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri olarak sayılabilir.

Fatih Torun kitapları; Adalet Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Fatih Torun tarafından yazılan son kitap "Açıklamalı-İçtihatlı Emlak Vergisi Kanunu", Adalet Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Fatih Torun Kitapları
0 kişi
Farklı coğrafya ve ülkelerle birlikte algılanan dünya edebiyatı, zamanla ya da mekanla sınırlandırılamayacak kadar çok sesli bir yapıya sahiptir. Her toplum ya da millet kendi edebî yeteneği ölçüsünde...
%8 40,00 ₺ 36,80 ₺
0 kişi
Belediye gelirlerini temelde kaynaklarına göre öz gelirler, devlet gelirlerinden ayrılan paylar, devlet yardımları, borçlanmalar, cezalar ve diğer gelirler olarak 4 ana grup altında gruplandırmak mümk...
%8 112,00 ₺ 103,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, Temel Haklar ve Ödevleri belirleyen İkinci Kısmının İkinci Bölümünde yer alan 35’inci maddede; kişinin hakları arasında sayılan, ancak kanunla sınırlanabilip toplum y...
%8 123,00 ₺ 113,16 ₺