Fatma AliyeFatma Aliye, Diğer Kategoriler, Edebiyat, İnsan ve Toplum kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı, Edebi ve Ebedi Aşklar : Hayal ve Hakikat, Enin, Hayattan Sahneler, Hayattan Sahneler (Levayih-i Hayat), Osmanlı’da Kadın olarak sayılabilir.

Fatma Aliye kitapları; Bedir Yayınları, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Ekim Yayınları, Everest Yayınları, Hece Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları, Leyla ile Mecnun Yayıncılık, Salkımsöğüt Yayınları, Selis Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Fatma Aliye tarafından yazılan son kitap "Refet (Günümüz Türkçesiyle)", İş Bankası Kültür Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Fatma Aliye Kitapları
2 kişi
Refet, Türk edebiyatında yer alan ilk kadın öğretmen başkarakterdir. Türkçenin ilk kadın romancısı Fatma Aliye’nin kaleminden çocukluktan genç kadınlığa, elindeki tek sermayesi aklı olan yoksul bir kı...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
1 kişi
Kurgusal ve düşünsel çalışmalarıyla kadının toplum içinde algılanışını sorgulayan, eğitimin önemine vurgu yapan ve ileri medeniyet seviyesine ulaşabilmek için hem Doğu hem de Batı düşüncesinden yararl...
%25 55,00 ₺ 41,25 ₺
0 kişi
“Dünyanın neye tahammülü var Fehame? Unut! Unut! Biraz da dünyanın zevkini sürmeye çalış.”Fatma Aliye, Hayattan Sahneler (Levâyih-i Hayat) adlı eseri mektup tarzında kurgulanmış olup iyi ailelerde yet...
%30 11,00 ₺ 7,70 ₺

Udi

0 kişi
1862’de İstanbul’da doğdu. Ahmet Cevdet Paşa ve Adviye Rabia Hanım’ın kızıdır. Babasının görevleri vesilesiyle Halep, Yanya, Şam ve Beyrut’ta da yaşayan Fatma Aliye 1878’de Kolağası Faik Bey ile evlen...
%15 18,00 ₺ 15,30 ₺
0 kişi
Hanımlara Mahsus Gazete’de 1899-1900 yıllarında tefrika edilen Levayih-i Hayat, kadınlar arasında dolaşan mektuplar aracılığıyla dönemin üst orta sınıf kadın hayatından manzaralar sunuyor.Dertleşen, y...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Refet’te yoksul ve çirkin addedilen genç bir kadının on dokuzuncu yüzyıl sonundaki olgunlaşma hikâyesine tanıklık ediyoruz. İstanbul’un zengin ve yoksul mahalleleri, aile ve dayanışma ilişkileri üzeri...
%15 20,00 ₺ 17,00 ₺
0 kişi
Fatma Aliye’nin yazarı olduğu Hanımlara Mahsus Gazete’de tefrika edilip kitaplaşan Levâyih-i Hayat –Hayattan Sahneler- adlı mektup romanı, Osmanlı kadınlarının gözünden aşk ve evlilik sorunsalına ışık...
%30 7,00 ₺ 4,90 ₺
0 kişi
Hayal ettiklerimizle gerçekliğin çatışması!Dönemine göre sıradışı bir genç kız olan Vedat ile “aşka düştüğü” Vefa’nın yaşadıklarını, kendi açılarından, kendi ağızlarından kaleme getiren bir roman. Ger...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Kadın ve kadının toplumsal konumu hakkındaki tartışmalar Osmanlı kültür hayatına, batılılaşma hareketi ile bağlantılı olarak girmiştir. Bu konudaki tartışmalardan biri olan çokeşlilik sorunu, 19. yüzy...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
Tükendi

Udi

0 kişi
Önceleri sadece babasıyla birlikte kendi evlerinde meşk yaparak eğlenceli vakit geçiren Bedia’nın bu renkli hayatı pek uzun sürmez. Babasının vefatından sonra evlendiği adam bir hovarda çıkar. Babasın...
%25 13,89 ₺ 10,42 ₺
Tükendi
0 kişi
19. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul’un varlıklı ve seçkin bir ortamında doğan Fatma Aliye, küçük yaştan itibaren babasının memuriyeti dolayısıyla doğudan batıya ülkenin en uzak yerlerini de görme im...
%15 13,89 ₺ 11,81 ₺
Tükendi

Udi

0 kişi
... Beni hiçbir zaman terk etmeyen, kucağımdankaçmayan vefakâr yârim! Can dostum! Dertlerimidinleyen, kalbimi anlayan, sırdaşım! Bana daimarefakat eden yoldaşım!Beni yalnız sen terk etmedin, benden ya...
%27 9,26 ₺ 6,76 ₺
Tükendi
1 kişi
Refet, yetim kalmış, fakirlik, hastalık, ilgisizlik gibi olumsuzluklarla mücadele halinde büyümüş bir kızın onurundan, ahlakından, dürüstlüğünden taviz vermeden çalışarak öğretmen oluşunun ibret dolu...
%26 6,50 ₺ 4,81 ₺
Tükendi
0 kişi
Osmanlı toplumunda kadın sorunu 1839’dan sonra, yani Tanzimat Fermanı ile başlayan yeni dönemde gündeme gelmiş; üst sınıftan eğitimli kadınlar, Osmanlı kadınının hak mücadelesinde öncü olmuşlardır. Sa...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
%25 23,15 ₺ 17,36 ₺
Tükendi
%36 15,00 ₺ 9,60 ₺