Fatma Eti Aslan

Fatma Eti Aslan İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalında 1988 yılında yüksek lisans, 1992 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Akademik, Başvuru Kitapları, Bilim kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Fatma Eti Aslan Kitapları
0 kişi
Derin bir anlayış geliştirmek için birden fazla ve farklı kaynaklardan bilgi toplama ve tartışma işlemi olan değerlendirme sağlık bakımında ilk ve en önemli adımdır.Değerlendirme kavramı genel anlamda...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Bölüm 1 Sağlığın Korunması Ve GeliştirilmesiBölüm 2 Perkütan Koroner Girişimler Ve Hemşirelik BakımıBölüm 3 Fiziksel Muayene Sürecine HazırlıkBölüm 4 Hemşirelikte Dinlemenin ÖnemiBölüm 5 Aşı Ve Aşı Re...
%5 125,00 ₺ 118,75 ₺
0 kişi
Bölüm 1 Hemşirelikte Hasta GüvenliğiBölüm 2 Ekip Çalışması ve Hasta Güvenliğinin Geliştirilmesinde Hemşirelik Ekip Kaynak Yönetimi Bölüm 3 İş Sağlığı Hemşireliğinde Araştırma Süreci ve Değişen Araştır...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Bölüm 1 Covid-19 Pandemi Sürecinde DiyabetYönetimi İçin Egzersiz Eğitimi ve Fiziksel AktiviteBölüm 2 Hemşirelerin Hastane EnfeksiyonlarınınÖnlenmesine İlişkin Bilgi Düzeylerinin DeğerlendirilmesiBölüm...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Kısaca “işlev bozukluk bilimi” olarak tanımlanan fizyopatoloji, fizyoloji yöntemlerini kullanarak hastalıkların fizyolojik, fiziksel, kimyasal koşullarının incelenmesi, canlıların hücre, doku ve organ...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
%21 15,00 ₺ 11,85 ₺
0 kişi
Yoğun bakım kısmen veya tamamen yitirilmiş organ veya fonksiyonların olumsuz etki nedenleri ortadan kaldırılıncaya kadar hastaların desteklen­mesi, hastalığı oluşturan bu nedenlerin tedavi edilmesi, h...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Cerrahi, yaralanan ilk insanla başlayan ve tıbbın gelişim sürecinde uzun yıllar ih­mal edilen, diğer bir deyişle geçmişte en son başvurulan tedavi şekli iken bugün ilk akla gelen tedavi seçeneğidir.Bu...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
0 kişi
Prof. Dr. FATMA ETİ ASLANFlorance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulundan 1985 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde 1988 yılında Yüksek Lisansını, 1992 yılında Dokto...
%5 35,00 ₺ 33,25 ₺
0 kişi
Bölüm 1 Kronik Böbrek Hastalığı’nın Risk Faktörü Olarak Metabolik SendromBölüm 2 Kronik Hastalık Bakımının Hastalar Tarafından DeğerlendirilmesiBölüm 3 Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Akut ve Erken...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitap acil bakım konusunda deneyimli 15 farklı üniversiteden 25 öğretim üyesinin katkıları ile yazılmıştır. Kitapta acil ile ilgili genel konular, travma - yaralanma acilleri ve dahili aciller olma...
%5 75,00 ₺ 71,25 ₺
Tükendi
0 kişi
Prof.Dr. Ayfer KARADAKOVAN 1980 yılında E.Ü Hemşirelik Yüksekokulunda mezun oldu. 1982 yılında E.Ü.HYO İç Hastalıkları AD'nda çalışmaya başladı. Aynı yıl E.Ü. SBE'de Yüksek Lisans eğitimine başladı ....
%5 240,74 ₺ 228,70 ₺
Tükendi
%5 111,11 ₺ 105,55 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekilerProf.Dr.Ayfer Karadakovan , Prof.Dr.Fatma Eti AslanÜnite 1 Sağlık Bakımında Temel Kavramlar1. Sağlık Bakımındaki Gelişmeler ve Bakım Uygulamaları2. Taburculuk Planlaması ve Evde Bakım3. Kri...
%5 150,00 ₺ 142,50 ₺