Ferhat Uslu

Dr. Ferhat Uslu, 27 Eylül 1979 yılında Bursa'nın İnegöl İlçesi, Gündüzlü Köyünde doğmuştur. 1990 yılında Gündüzlü Köyü İlkokulundan, 1993 yılında İnegöl Sinanbey Ortaokulundan, 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesinden mezun olmuştur.

Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulundan mezun olmuş, ardından 2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

"Anayasa Yargısının Meşruluğu Sorunu Işığında Türk Anayasa Mahkemesi" adlı yüksek lisans tezini 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.

2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Programını "Anayasa Yargısının Sınırları Sorunu" adlı doktora teziyle tamamlamıştır.

2014 tarihinde Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı.Ferhat Uslu Kitapları
0 kişi
Anayasa Hukukunun 99 Konusu” adlı kitap, Anayasa Hukuku Genel Esaslar-Anayasa Hukuku I ve Türk Anayasa Hukuku-Anayasa Hukuku II derslerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla yardımcı ders kitabı o...
%10 78,00 ₺ 70,20 ₺
0 kişi
Örgütlenmenin olduğu her yerde mobbing olgusu her zaman vardı; ancak mobbing konusunda bilinç veya farkındalık “mobbing” kavramının tanımlandığı ve çerçevesinin çizildiği 1980’li yıllara gelinceye kad...
%8 93,00 ₺ 85,56 ₺
0 kişi
İlk basısı Eylül 2015; ikinci basısı Eylül 2018 tarihinde yapılan “Bütün Konularıyla Anayasa Yargısı Dersleri” adlı bu kitabın ikinci basısının da kısa sürede tükenmesi üzerine yeni basısının yapılmas...
%10 83,00 ₺ 74,70 ₺
0 kişi
İlk baskısı 22 Mayıs 2017 tarihinde yapılan “Anayasa Hukuku” adlı bu kitap, Anayasa Hukuku Genel Esaslar-Anayasa Hukuku I ve Türk Anayasa Hukuku-Anayasa Hukuku II derslerinin anlaşılmasını kolaylaştır...
%8 112,00 ₺ 103,04 ₺
0 kişi
İlk baskısı 28 Mayıs 2015; ikinci baskısı 12 Şubat 2016 tarihinde yapılan “Anayasa Hukuku Uygulamaları” adlı bu kitap, Anayasa Hukuku Genel Esaslar-Anayasa Hukuku I ve Türk Anayasa Hukuku-Anayasa Huku...
%8 98,00 ₺ 90,16 ₺
0 kişi
İlk baskısı Haziran 2017 tarihinde yapılan “Türk Anayasa Hukuku” adlı ders kitabının kısa sürede tükenmesi üzerine ikinci baskısının yapılması gerekmiştir. Bilindiği gibi, 16 Nisan 2017 Tarihli halkoy...
%10 49,00 ₺ 44,10 ₺
0 kişi
Türk Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku Mevzuatı adlı iki ciltten oluşan kitap, üniversitelerde okutulan Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Anayasa Yargısı, A...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Bu kitap, lisans-önlisans öğrencilerine yönelik okutulan Spor Hukuku Dersi için yardımcı ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitapta konular mümkün oldukça fazla derine inmeden sade ve yalın bir dille...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
2015, Anayasa Mahkemesi’nin çok önemli kararları imza attığı bir yıl olmuştur. Bu kararlardan bazıları anayasa yargısı ve insan haklarına ilişkin çok temel ilkeler barındırırken, bazıları içtihat deği...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
2015, Anayasa Mahkemesi’nin çok önemli kararları imza attığı bir yıl olmuştur. Bu kararlardan bazıları anayasa yargısı ve insan haklarına ilişkin çok temel ilkeler barındırırken, bazıları içtihat deği...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺
0 kişi
Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Tütrk Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru Dersleri İçin Metin Soruları ve CevaplarıAnayasa Mahkemesi KararlarıÇözümlü Varsayımsal OlaylarÇoktan Seçmeli S...
%8 39,50 ₺ 36,34 ₺
0 kişi
16 Nisan 2017 Tarihli halkoylaması ile kabul edilen 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Anayasa Hukukunda esaslı değişiklik meydana gelmiştir. Anıla...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺
0 kişi
1979 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi'nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan; 2004 yılında Marmara Ün...
%8 43,00 ₺ 39,56 ₺
0 kişi
1979 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi'nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan; 2004 yılında Marmara Ün...
%8 36,00 ₺ 33,12 ₺
0 kişi
1979 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi'nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan; 2004 yılında Marmara Ün...
%8 43,00 ₺ 39,56 ₺
0 kişi
1979 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi'nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan; 2004 yılında Marmara Ün...
%8 36,00 ₺ 33,12 ₺
0 kişi
1979 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi'nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan; 2004 yılında Marmara Ün...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
0 kişi
1979 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi'nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan; 2004 yılında Marmara Ün...
%8 38,00 ₺ 34,96 ₺
0 kişi
1979 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi'nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan; 2004 yılında Marmara Ün...
%8 44,00 ₺ 40,48 ₺
0 kişi
1979 yılında Bursa İnegöl'de dünyaya geldi. 1996 yılında İnegöl Ticaret Meslek Lisesi'nden, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan; 2004 yılında Marmara Ün...
%8 35,00 ₺ 32,20 ₺