Feridun YeniseyFeridun Yenisey, Akademik, Diğer Kategoriler, Hukuk kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Adil Yargılanma Hakkı, Alman Ceza Kanunu - Strafgesetzbuch (StGB), Alman Ceza Muhakemesi Kanunu StrafprozeBordnung (StPO), Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu (BAU-CMK) Cilt: 1, Ceza Adalet Sistemi Mevzuatı, Ceza Muhakemesi Hukuku olarak sayılabilir.

Feridun Yenisey kitapları; Arıkan Yayınları, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, Beta Yayınevi, Kutup Yıldızı Yayınları, Nergiz Yayınları, Uğur Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Feridun Yenisey tarafından yazılan son kitap "Adil Yargılanma Hakkı", Nergiz Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Feridun Yenisey Kitapları
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Alman Ceza Muhakemesi Kanunu'nun FihristiKısaltmalarAlman Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Almanca ve Türkçe Madde MetinleriTürkçe DizinAlmanca-Türkçe Ceza Muhakemesi Terimleri Sözlüğü
%15 99,50 ₺ 84,58 ₺
0 kişi
TCK – CMK – CGİK (Müdafi ve Vekil İçin Temel Mevzuat)
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
Alman Ceza Kanunu'nunda 2008 Yılından Bu Yana Yapılan DeğişikliklerAlman Ceza Kanunu'nun FihristiKısaltmalarAlman Ceza Kanunu'nun Almanca ve Türkçe Madde MetinleriBazı Kavramlara İlişkin AçıklamalarAl...
%15 57,50 ₺ 48,88 ₺
0 kişi
Prof. Dr. Feridun Yenisey tarafından hazırlanan bu kitap, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun, 2016-6763 sayılı Kanun ile yapılan en son değişiklikleri de kapsayan güncel metninin İngilizce tercümesidir. Özell...
%30 30,00 ₺ 21,00 ₺
0 kişi
Ceza Muhakemesi Kanunu hakkında bir şerh yazmak fikri, Hocamız Nurullah Kunter‘e dayanmaktadır. Daha asistanlığımız yıllarında, Hocamızla yaptığımız görüşmelerde, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muha...
%15 175,00 ₺ 148,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Demokratik Hukuk Devleti Açısından Güvenlik, Tehlike ve Kolluk KavramlarıKolluk TeşkilatKolluğun GörevleriKolluk Tedbirlerinin Genel İlkeleriKolluğun İdari YetkileriKolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetk...
%15 75,00 ₺ 63,75 ₺
Tükendi
97,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Alman Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Fihristi Kısaltmalar Alman Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Almanca ve Türkçe Madde Metinleri Türkçe Dizin Almanca-Türkçe Ceza Muhakemesi Terimleri Sözlüğü
%15 85,00 ₺ 72,25 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekiler: -T.C. Anayasası -Türk Ceza Kanunu -Kabahatler Kanunu -Terörle Mücadale Kanunu -Çek Kanunu -Basın Kanunu -Ceza Muhakemesi Kanunu -Tanık Koruma Kanunu -Suç Eşyası Yönetmeliği -Adli Kolluk Y...
%16 35,19 ₺ 29,56 ₺
Tükendi
%10 18,52 ₺ 16,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkiye’de ceza muhakemesinin nasıl yapılacağını, bu yargı sürecine katılanların (hakim, savcı, avukat (müdafi), müdahil, şüpheli, sanık, hükümlü, hükümözlü, mağdur, suçtan zar...
%16 29,63 ₺ 24,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Ceza Muhakemesi Hukuku gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Hocamız Prof. Dr. Nurullah Kunter’in yarattığı eserin temelini oluşturan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu da değişti. Bu nedenle kitabı güncel...
%15 35,19 ₺ 29,91 ₺