Filibeli Ahmet Hilmi

Filibeli Ahmet Hilmi 1865 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelmiştir. Galatasaray Lisesinden mezun olmuştur. 

1890 yılında Duyun-ı Umumiye İdaresinde görev yapmıştır. Jöntürkler'in arasında yer aldığı için Mısır'a kaçmak zorunda kalmıştır. 1901 yılında İstanbul'a gelmiş ve sonrasında Sultan 2. Abdülhamit tarafından Libya'ya sürülmüştür. 1908 yılında tekrar İstanbul'a gelerek, İttihad-ı İslam adında gazete çıkarmıştır. Deneme, Din Felsefesi, Divan Edebiyatı & Halk Edebiyatı kategorilerinde eserler kaleme alan yazar, 1914 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Filibeli Ahmet Hilmi Kitapları
0 kişi
Allah'ın varlığını ispat gayesiyle yazılmış, "yoktur" iddialarını çürüten eser... Batı felsefesine ve felsefe problemlerine hakim, enerjik, gayretli ve çok verimli olarak bilinen Filibeli Ahmed Hilmi...
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
A’mâk-ı Hayal adlı hikaye kitabıyla binlerce Türk okuruna ulaşıp takdir gören Filibeli Ahmet Hilmi (1865-1913)’nin yaşamı, son dönem Osmanlı tarihinin çalkantılarını yansıtır. Galatasaray Lisesi’ni bi...
%25 11,00 ₺ 8,25 ₺
1 kişi
Bu iki delinin birisi gerçekten hafızmış. Diğeri ise arabacı. Bunlara çifte hafız denmesinin sebebi arabacının diğerini her zaman taklit etmesinden doğuyordu. Demir parmaklık önüne deli seyretmeye gel...
%34 11,50 ₺ 7,59 ₺
0 kişi
A'mak-ı Hayal. Tanzimat'tan beri Türk aydınının zihnini meşgul eden geleneksel kültür değerlerimizi Batı roman formu içerisinde kullanabileceğimiz bize ait bir roman yazabilir miyiz, yahut bizim roman...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
1 kişi
Bugün gördüklerim, dünkü kaldığı yerden başladı. Bayılmıştım.Benden sonra Aşk aynası da derin bir ah çekerek bayılmış olduğundan onu saraya, beni evime getirmişler. Kendime geldiğimde ihtiyar kâhin üz...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
0 kişi
Bu kitabı, hakikat sırrına ermiş vicdanlar, naif konuları seven insanlar zevkle okuyabilirler. Bir asırdır, bu muhit ve bu millet hayli alimler yetiştirdi ve daha birçokları yetişecektir. Okuyucuları...
%30 16,85 ₺ 11,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir gün, bir cesette hapsolduğumu hissediyor gibi acı veren bir hisle inlerken güya kâinatın bütün zerrelerine emanet olarak verilen sırlar birer birer bulunduğum cesette toplanmaya başladı. Renksiz v...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
Tükendi
1 kişi
Sisli bir sabahta erkenden uyandım. İçimde sebebini bilemediğim bir sıkıntı vardı. Yavaş yavaş mezarlığa doğru yürümeye başladım. Bu gün havanın sisli, içimin sıkıntılı olmasından dolayı hüzünlü bir n...
%45 14,00 ₺ 7,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Ahmed Hilmi veya daha çok bilinen ismiyle Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi (1865-17 Ekim 1914) tanınmış Türk mutasavvıf ve düşünürü. Vahdet-i Vücud inancının sadık takipçilerinden olan Ahmed Hilmi,...
%35 9,00 ₺ 5,85 ₺
Tükendi
0 kişi
Bir dönemin aydınlığa kavuşturulmasında, bu zaman diliminde yaşayan fikir ve edebiyat adamlarının hayatları ve eserleri üzerinde yapılan monoğrafik çalışmalar kadar, dönem içerisinde neşredilen gazete...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
Tükendi
0 kişi
"A'mâk-ı Hayâl, yeni harflerle ve sadeleştirilmiş olarak birçok kez basıldığı halde, ciddi bir değerlendirmeye neden konu olamamıştır? Bu sorunun yanıtı, yine yayınların kendisindedir. Bu yayınlar, ne...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
Tükendi
0 kişi
Filibe’li Ahmet Hilmi Efendi 1865 yılında Filibe’de doğmuştur. İlk eğitimini şehrin müftüsünden almıştır. Daha sonra ailesi ile birlikte İzmir’e giderek orada eğitimine ve yaşamına devam etmiştir. Dah...
%32 5,00 ₺ 3,40 ₺
Tükendi
%30 3,70 ₺ 2,59 ₺
Tükendi
0 kişi
İkinci Meşrutiyet Dönemi’nin önemli fikir insanlarından Filibeli Ahmed Hilmi A’mâk-ı Hayâl kitabında, roman kahramanı Raci’nin kişiliğinde insanlığın temel meselelerine eğiliyor: Yaşamın anlamı nedir?...
%40 7,41 ₺ 4,44 ₺
Tükendi
0 kişi
Âmâk-ı Hayal / Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi "Tuhaf! Varla yok hiç bir olur mu? Örneğin ben şimdi varım, yarın yok olacağım. Bu ikisi arasında fark yok mu?" dedim. Deli, başını çevirdi. Kahkahayı...
%30 7,41 ₺ 5,19 ₺
Tükendi
%20 5,51 ₺ 4,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu kitabı, hakikat sırrına ermiş vicdanlar, naif konuları seven insanlar zevkle okuyabilirler. Bir asırdır, bu muhit ve bu millet hayli âlimler yetiştirdi ve daha birçokları yetişecektir. Okuyucularım...
%25 5,56 ₺ 4,17 ₺
Tükendi
0 kişi
Müellifin önsözde belirttiği gibi, “Bu kitap, hakikat endişesi taşıyan vicdanların, metafizik konuları seven insanların, zevkle ve tekrar tekrar okuyabilecekleri bir eser.” A’mak-ı Hayal, hakikate sus...
%23 30,00 ₺ 23,10 ₺