Frederick Copleston

Frederick Copleston 10 Nisan 1907 yılında İngiltere'de dünyaya gelmiştir. Oxford Üniversitesinden mezun olmuştur.

Gregorian Üniversitesi, Londra Üniversitesi, Santa Clara Üniversitesinde dersler vermiştir. Ahlak Felsefesi, Başvuru Kitapları, Felsefe kategorilerinde eserler kaleme almıştır. Jesuit rahibi, felsefeci ve felsefe tarihçisi olarak tanınan yazar 1994 yılında Londra'da hayatını kaybetmiştir. Frederick Copleston Kitapları
0 kişi
Yöntem söz konusu olduğunda felsefenin karşılaştığı başlıca ön-yargı onun da örneğin bir fizik gibi, bir matematik vb. gibi usun doğal işleyişi yoluyla yapılabileceği, giderek bilginin kişisel, kültür...
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺
0 kişi
Nihilist varoluşçuluğun onu yargılayabilme yeteneğinden yoksun doğal bilincin yüzeysel anlayışının üstünde ve ötesinde işleyen mantığının en sonunda Marxizmde ve Nazizmde demir atması Usu reddetmenin...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Descartes Avrupa’nın modern döneminin ilk felsefecisi olarak bilinir. Ama gerçekte Descartes herhangi bir yerelliğin ve herhangi bir tarihselliğin göreli bakış açısının ötesine uzanan ilk Avrupalı uss...
%28 42,00 ₺ 30,24 ₺
0 kişi
Fichte ve Schelling Alman İdealizmi olarak bilinen felsefi süreçte Kant ve Hegel arasında, Arı Usun Eleştirisi’ni üreten kuşkucu ve Arı Usun Bilimi’ni üreten ussalcı arasında dururlar. Bu düzeye dek,...
%28 52,00 ₺ 37,44 ₺
0 kişi
Platon'un felsefesinin Felsefe Tarihindeki yeri öylesine benzersizdir ki, bütün bir İdealizmin başlangıcı gibi ereği de ondadır. Hiç kuşkusuz bilgelik-sevgisi onda Parmenides'ten Herakleitos'a, Zenon'...
%28 38,00 ₺ 27,36 ₺
0 kişi
Kuşkucu David 1748’de ‘Ulusal Karakterler’ konusunda yazarken şunları belirtir: "Negroların ve genel olarak tüm insan türlerinin (çünkü dört ya da beş ayrı tür vardır) doğal olarak beyazlardan aşağı o...
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
0 kişi
Hobbes büyük İngiliz ‘felsefecisi’dir. Şu nedenlerle: 1. Avrupa’da düşünen her insanın despotizme başkaldırmaya başladığı bir dönemde, Kralların Saltık Yetkeciliğini savunmayı sürdürmüştür. 2. Yalnızc...
%28 36,00 ₺ 25,92 ₺
0 kişi
"Spinoza'nın felsefesinin en göze çarpan düşüncesi yalnızca tek bir tözün var olduğudur: Doğa ile özdeşleştirilmiş sonsuz tanrısal töz; Deus sive Natura, Tanrı ya da Doğa. Ve Törebilim'de sunulduğu bi...
%28 34,00 ₺ 24,48 ₺
0 kişi
Antik Ege kültürü Asya'nın görkemli kültürleri karşısında en azından çocuksu ve sönük görünür, sesiz tarihlerinde daha başından gelişime kapanan o despotik olgunlaşmalara karşıt olarak, birlikten yoks...
%28 48,00 ₺ 34,56 ₺
0 kişi
İnsanın güzel olanı beğenme ve çirkin olanı beğenmeme iyi olanı isteme kötü olanı istememe, gerçek olanı doğrulama ve yanlış olanı yadsıma gibi saltık olarak ussal bir belirlenimi vardır. Ya da, insan...
%28 28,00 ₺ 20,16 ₺
0 kişi
Eger gerceklik, bilgi, bilim, nesnellik kavramlarini dogrulayabiliyorsak, eger insanin bilme yetisinin bilme kavramina uygun oldugunu dogrulayabiliyorsak, Platonun ogrencisi ve Buyuk Iskenderin ogretm...
%28 32,00 ₺ 23,04 ₺
Tükendi
0 kişi
Yararcılık olarak bilinen dünya görüşü Fransız Aydınlanmasının ve İngiliz Görgücülüğünün izdekçi düşüncelerinin ahlak ve törellik alanında uygulanışıdır. Yararcılığın temel varsayımı insan doğasında h...
%28 16,67 ₺ 12,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Kant insan düşüncelerini insan beyninin bilgiye yeteneksiz uydurmaları olarak görür ve onlara "kendine-şey" dediği nesnel gerçekliğe erişme işlevini saltık olarak yansır. Bu bilmeme sevgisi kuşkucu ru...
%28 25,93 ₺ 18,67 ₺
Tükendi
0 kişi
İnsanın güzel olana yönelme ve çirkin olandan uzaklaşma, iyi olanı isteme ve kötü olandan kaçınma, gerçek olanı doğrulama ve yanlış olanı yadsıma gibi bir eğilimi vardır. Ya da, insan bir bütün olarak...
%28 12,96 ₺ 9,33 ₺
Tükendi
0 kişi
Nietzscheye göre Avrupa bilinci bütün değerleri yalnızca Hıristiyan değerler olarak, aslında dinsel değerler olarak tanıdığından, Tanrının ölümü tüm değerlerin de ölümü anlamına geldi. Nietzsche bu de...
%28 20,37 ₺ 14,67 ₺
Tükendi
0 kişi
Aydınlanma ancak yaygın ve boğucu bir Boşinanç yaratabilen, daha doğrusu İnancı Boşinanca döndürebilen bir ekinsel iklimde doğabilirdi -inancını dünyasal putlardan gökyüzüne yükselten ve içinde duyunc...
%28 22,22 ₺ 16,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Homo sapiens ilkin Bilmeyi bilmeyen, ama bilmesi gereken varlıktır. Özdeksel Doğadan daha çoğudur, Düşüncedir, Tindir. Kendinde Bilme, henüz bilmeyen Bilme Meraktır. Düşüncenin bu gizilliği onun açınm...
%28 16,67 ₺ 12,00 ₺