Friedrich Engels

Friedrich Engels Kimdir?

Friedrich Engels 28 Kasım 1820 yılında Almanya şimdiki ismi Prusya Krallığı Barmen şehrinde dünyaya gelmiştir.

19. yüzyılın Alman politik filozofu Engels Karl Marx ile beraber Komünist Manifesto’yu yazmış ve komünist kuramını geliştirmişlerdir

Marx’ın vefatından sonra Kapital’in son iki cildini ve Marx’ın yazılarını düzenleyerek tamamlanmasını sağlamıştır.

Alman bir tekstilcinin büyük oğluydu. Gençlik yıllarında babası onu bir pamuk fabrikasının yönetimine yardımcı olması için İngiltere ye gönderdi.

Burada tanık olduğu yoksulluk onu sarstı bundan sonra 1844 yılında İşçi Sınıfının Koşulları isimli yazısını kaleme aldı.

Aynı zamanda Paris’te Franco-German Annals dergisine yardım etmeye başladı. Marx ile kişisel tanışmalarından sonra Kapitalizm hakkında aynı fikre sahip olduklarını fark ettiler ve birlikte çalışmaya başladılar. Marx Fransa’dan sürüldü ve Belçika ya gitti.

1945 yılında Engels Marx’ı İngiltere ye götürdü. 1846 yılında Bürüksele dönen ikili Komünist Yazışma Komitesini kurdu.

Tasarıları Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde olan sosyalist liderleri birleştirmekti. Sosyalistler Marx’ın fikirlerinden etkilendiler. Komünist birlik isimli bir birlik kurdular Engels buraya delege olarak katıldı eylem stratejileri büyük ses uyandırdı.

 Friedrich Engels Edebi Yönü

Friedrich Engels ve Marx 1847 yılında broşür yazmaya başladılar. Kitabın temelini Engels’in komünizm ilkeleri isimli kitabının oluşturduğu bu broşür 12.000 kelimelikti ve 6 haftada bitirildi.

Komünist Manifesto ismi verilen bu broşür 1848 yılında yayınlandı. Marx  ve Engels Belçika’dan kovuldu ve Köln’e taşındılar. Burada Yeni ren gazetesini çıkarmaya başladılar.

Friedrich 1848 devriminin aktif katılımcısıydı. Elberfeld’de olan ayaklanmada da aktif olarak yer aldı. 1849 yılında iki arkadaş ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar ve Londra ya gittiler.

Marx’ın ölümünden sonra Engels kendini arkadaşının yazılarına verdi tamamen. Alman politik filozof 1895 yılında vefat ettiğinde hiç çocuğu yoktu.Friedrich Engels Kitapları
2 kişi
Karl Marx ve Friedrich Engels’in Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, Şubat 1848’de, tüm Avrupa’nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra’nın...
%40 9,50 ₺ 5,70 ₺
1 kişi
Friedrich Engels (1820-1895): Alman sosyalist kuramcı. Lutherci sanayici bir babanın oğludur. Berlin’de eğitim gördü, orada Genç Hegelciler grubuna katıldı. Brüksel Komünist Federasyonu Merkez Komites...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
2 kişi
Karl Marx ve Friedrich Engels’in Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, 1848 Şubat’ında, tüm Avrupa’nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra’n...
%30 9,50 ₺ 6,65 ₺
0 kişi
Komünist Manifesto yirminci yüzyılın çehresini tanınmayacak ölçüde değiştirerek milyonlara devrim ilhamı verdiği gibi, hala sayısız insanın yaşamına yön veren siyasi sistemlerin de temelini attı. Mani...
%30 18,50 ₺ 12,95 ₺
0 kişi
ALMAN İdeolojisi'nin, Feuerbach Üzerine Tezler ile hazırlanmış olan Birinci Kısmı, gerçekten de, o zamana kadar toplumsal oluşun açıklanmasının ilkesi olarak yararlanılan felsefi hümanizmin soyut insa...
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺
0 kişi
“On altıncı yüzyılın ‘din savaşları’nda da her şeyden önce çok somut maddi sınıf çıkarları söz konusuydu ve bu savaşlar, tıpkı daha sonra İngiltere’de ve Fransa’da ortaya çıkan iç çatışmalar gibi, sın...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
0 kişi
Anımsaması zor ama, Friedrich Engels Emekçi Sınıfın Durumu`nu yazdığı zaman yirmidört yaşındaydı. Bu konuyu araştırabilecek tüm niteliklere fazlasıyla sahipti. Rhineland`in Barmen kasabasında pamuklu...
%15 24,00 ₺ 20,40 ₺
3 kişi
“Bu yapıtta, yeni bir dünya görüşü, toplumsal yaşamı da kucaklayan tutarlı maddecilik, evrimin en kapsamlı ve en derinlikli bilimi olarak diyalektik, sınıf mücadelesi ve dünya tarihinde yeni bir toplu...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Aslında Engels, "bu ekşi elmayı ısırma"dan önce, çok nazlandı. Ensonu 1869 sonunda, Marx'a yardım edebilmek ve ona Kapital'in yazılması bakımından zorunlu yaşam koşullarını ve dinginliği sağlayabilmek...
%15 28,00 ₺ 23,80 ₺
0 kişi
Set İçindeki KitaplarKapital Manga 1. CiltKapital Manga, bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx'ın başyapıtı Kapital'i manga tarzında öyküleştiriyor. Kapital'in özü ve temel kavramları, bir peynir fa...
%20 126,00 ₺ 100,80 ₺
2 kişi
İÇİNDEKİLER7 [1] Doktora Tezi "Demokritos ile Epiküros'un Doğa Felsefeleri Arasındaki Fark"a Önsöz, Karl Marx10 [2] Kölnische Zeitung'un 179'uncu Sayısının Başyazısı, Karl Marx11 Lucien: Tanrıların Ko...
%15 22,00 ₺ 18,70 ₺
0 kişi
Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerinden biridir. "Bu küçük kitapçığın ağırlığı pek çok cilde denktir. Bugüne dek uygar dünyada örgütlü ve mücadeleci proletaryanın tümün...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
İÇİNDEKİLER9 Marx'la Engels'in Mektupları, V.İ.Lenin [Parça] 184411 1. Engels'ten Paris'teki Marx'a, Ekim 1844 başı15 2. Engels'ten Paris'teki Marx'a, 19 Kasım 1844 184518 3. Engels'ten Paris'teki Mar...
%15 17,00 ₺ 14,45 ₺
0 kişi
İÇİNDEKİLERSUNUŞDIRK J. STRUIK 7 Komünist Manifesto'nun Doğuşu ve Tarihsel Önemi7 I. Çifte Devrim22 II. Entelektüel Maya42 III. K. Marx ve F. Engels64 IV. Komünist Manifesto86 V. Devrim Sırasında Marx...
%15 15,00 ₺ 12,75 ₺
0 kişi
Frederick Engels, İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu’nu yazdığında yirmi dört yaşındaydı. Fakat şaşırtıcı olan, onun bu görevi yerine getirmek için son derece nitelikli olmasıdır. Gerçek olan, Enge...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
1 kişi
"Burjuvazi, o zamana dek saygın bilinen ve kutsal bir saygı ile değerlendirilen bütün etkinlikleri saygınlıklarından yoksun kılmıştır: Doktoru, hukukçuyu, rahibi, şairi, bilim adamını kendine bağlı bi...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
"Politik Ekonominin Eleştirisine Katkı", Berlin 1859'un önsözünde Marx, her ikimizin, 1845'te Brüksel'de, "Alman felsefesinin ideolojik tarih anlayışına karşı bizim görüş tarzımızın özellikle Marx tar...
%25 10,00 ₺ 7,50 ₺
0 kişi
Komünist Parti Manifestosu; şimdi Kürtçe olarak okurlarıyla!Komünistler her yerde, mevcut toplumsal ve siyasal koşulları hedef alan her devrimci hareketi destekler.Komünistler nihayet her yerde bütün...
%15 10,00 ₺ 8,50 ₺
0 kişi
Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerindendir. Karl Marx ile Friedrich Engels tarafından kaleme alınan Komünist Manifesto'nun ilk basımı 1848 Şubat'ında Londra'da yayınlan...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
İÇİNDEKİLER7 Sunuş, Ernst Wangermann23 Zor Teorisi32 Zor Teorisi (Devam)42 Zor Teorisi (Sonuç)54 Tarihte Zorun Rolü54 [Alman Burjuvazisi Niye Ulusal Birlik İçin Prusya’yaDöndü?]75 [Bismarck Prusya’yı...
%15 12,00 ₺ 10,20 ₺