Friedrich Engels

Friedrich Engels Kimdir?

Friedrich Engels 28 Kasım 1820 yılında Almanya şimdiki ismi Prusya Krallığı Barmen şehrinde dünyaya gelmiştir.

19. yüzyılın Alman politik filozofu Engels Karl Marx ile beraber Komünist Manifesto’yu yazmış ve komünist kuramını geliştirmişlerdir

Marx’ın vefatından sonra Kapital’in son iki cildini ve Marx’ın yazılarını düzenleyerek tamamlanmasını sağlamıştır.

Alman bir tekstilcinin büyük oğluydu. Gençlik yıllarında babası onu bir pamuk fabrikasının yönetimine yardımcı olması için İngiltere ye gönderdi.

Burada tanık olduğu yoksulluk onu sarstı bundan sonra 1844 yılında İşçi Sınıfının Koşulları isimli yazısını kaleme aldı.

Aynı zamanda Paris’te Franco-German Annals dergisine yardım etmeye başladı. Marx ile kişisel tanışmalarından sonra Kapitalizm hakkında aynı fikre sahip olduklarını fark ettiler ve birlikte çalışmaya başladılar. Marx Fransa’dan sürüldü ve Belçika ya gitti.

1945 yılında Engels Marx’ı İngiltere ye götürdü. 1846 yılında Bürüksele dönen ikili Komünist Yazışma Komitesini kurdu.

Tasarıları Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde olan sosyalist liderleri birleştirmekti. Sosyalistler Marx’ın fikirlerinden etkilendiler. Komünist birlik isimli bir birlik kurdular Engels buraya delege olarak katıldı eylem stratejileri büyük ses uyandırdı.

 Friedrich Engels Edebi Yönü

Friedrich Engels ve Marx 1847 yılında broşür yazmaya başladılar. Kitabın temelini Engels’in komünizm ilkeleri isimli kitabının oluşturduğu bu broşür 12.000 kelimelikti ve 6 haftada bitirildi.

Komünist Manifesto ismi verilen bu broşür 1848 yılında yayınlandı. Marx  ve Engels Belçika’dan kovuldu ve Köln’e taşındılar. Burada Yeni ren gazetesini çıkarmaya başladılar.

Friedrich 1848 devriminin aktif katılımcısıydı. Elberfeld’de olan ayaklanmada da aktif olarak yer aldı. 1849 yılında iki arkadaş ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar ve Londra ya gittiler.

Marx’ın ölümünden sonra Engels kendini arkadaşının yazılarına verdi tamamen. Alman politik filozof 1895 yılında vefat ettiğinde hiç çocuğu yoktu.Friedrich Engels Kitapları
1 kişi
Karl Marx ve Friedrich Engels’in Komünistler Birliği’nin programı olarak kaleme aldıkları Komünist Manifesto, Şubat 1848’de, tüm Avrupa’nın devrimci ayaklanmalarla çalkalandığı bir dönemde, Londra’nın...
%30 9,50 ₺ 6,65 ₺
0 kişi
Friedrich Engels (1820-1895): Alman sosyalist kuramcı. Lutherci sanayici bir babanın oğludur. Berlin’de eğitim gördü, orada Genç Hegelciler grubuna katıldı. Brüksel Komünist Federasyonu Merkez Komites...
%30 18,00 ₺ 12,60 ₺
1 kişi
„Ein Gespenst geht um in Europa das Gespenst des Kommunismus.“ „Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, daß ihre Zwecke nur erreicht werd...
%10 9,26 ₺ 8,33 ₺
%30 14,50 ₺ 10,15 ₺
0 kişi
ALMAN İdeolojisi'nin, Feuerbach Üzerine Tezler ile hazırlanmış olan Birinci Kısmı, gerçekten de, o zamana kadar toplumsal oluşun açıklanmasının ilkesi olarak yararlanılan felsefi hümanizmin soyut insa...
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
3 kişi
“Bu yapıtta, yeni bir dünya görüşü, toplumsal yaşamı da kucaklayan tutarlı maddecilik, evrimin en kapsamlı ve en derinlikli bilimi olarak diyalektik, sınıf mücadelesi ve dünya tarihinde yeni bir toplu...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Aslında Engels, "bu ekşi elmayı ısırma"dan önce, çok nazlandı. Ensonu 1869 sonunda, Marx'a yardım edebilmek ve ona Kapital'in yazılması bakımından zorunlu yaşam koşullarını ve dinginliği sağlayabilmek...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
%20 126,00 ₺ 100,80 ₺
0 kişi
Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerinden biridir. "Bu küçük kitapçığın ağırlığı pek çok cilde denktir. Bugüne dek uygar dünyada örgütlü ve mücadeleci proletaryanın tümün...
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
İÇİNDEKİLER 9 Marx'la Engels'in Mektupları, V.İ.Lenin [Parça]   1844 11 1. Engels'ten Paris'teki Marx'a, Ekim 1844 başı 15 2. Engels'ten Paris'teki Marx'a, 19 Kasım 1844   1845 18 3. Engels'te...
%20 14,00 ₺ 11,20 ₺
0 kişi
İÇİNDEKİLER SUNUŞ DIRK J. STRUIK   7 Komünist Manifesto'nun Doğuşu ve Tarihsel Önemi 7 I. Çifte Devrim 22 II. Entelektüel Maya 42 III. K. Marx ve F. Engels 64 IV. Komünist Manifesto 86 V. Dev...
%20 12,00 ₺ 9,60 ₺
0 kişi
"Burjuvazi, o zamana dek saygın bilinen ve kutsal bir saygı ile değerlendirilen bütün etkinlikleri saygınlıklarından yoksun kılmıştır: Doktoru, hukukçuyu, rahibi, şairi, bilim adamını kendine bağlı bi...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
%16 7,41 ₺ 6,22 ₺
%20 15,00 ₺ 12,00 ₺
0 kişi
İÇİNDEKİLER7 Sunuş, Ernst Wangermann23 Zor Teorisi32 Zor Teorisi (Devam)42 Zor Teorisi (Sonuç)54 Tarihte Zorun Rolü54 [Alman Burjuvazisi Niye Ulusal Birlik İçin Prusya’yaDöndü?]75 [Bismarck Prusya’yı...
%20 10,00 ₺ 8,00 ₺
0 kişi
"Modern sosyalizm, içeriği bakımından, her şeyden önce, bir yandan mülk sahipleri ile mülksüzler, kapitalistler ile ücretli emekçiler arasındaki günümüz toplumunda hüküm süren sınıf karşıtlıklarının,...
%20 14,00 ₺ 11,20 ₺