Frithjof SchuonFrithjof Schuon, Araştırma - İnceleme, Diğer Kategoriler, Din & Mitoloji kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Beşer Tecellisi, Bir Merkeze Sahip Olmak, Dinlerde Biçim ve Öz, Hıristiyanlık ve İslam, Kalp Gözü, Manevi Perspektifler olarak sayılabilir.

Frithjof Schuon kitapları; İnsan Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Frithjof Schuon tarafından yazılan son kitap "Hıristiyanlık ve İslam", İnsan Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Frithjof Schuon Kitapları
0 kişi
Dinlerin Aşkın Birliği adlı ilk kitabında Frithjof Schuon, Doğu ve Batı'nın başlıca dinî geleneklerini, hem aslî birliklerini hem de zorunlu ayrılışlarını göstermek sûretiyle, büyük bir ustalıkla ince...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Modern psikolojinin sunduğu insan tasviri, yalnızca parçacı değil, aynı zamanda acınacak haldedir de. Gerçekten insan, sanki hayvanîlikle ilâhîlik arasında bir yerdedir; ne var ki modern zihniyet, ger...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Bu kitabın ilk bölümü “Bir Merkeze Sahip Olmak (To Have A Center)” başlığını taşımaktadır. Bu başlık, müteakip bölümleri kendi usulünce takdim etmekte, antropolojiyi bütün seviyelerinde ele almakta, v...
%25 23,00 ₺ 17,25 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, Schuon’un, hakkında yazı yazdığı, metafizik, Batı ve Doğu mistisizmi, tasavvuf, İslam ve karşılaştırmalı din konularının yanı sıra kutsal sanat üzerine vukufiyetini ve bir metafizikç...
%25 34,00 ₺ 25,50 ₺
0 kişi
Bu kitapta Hıristiyanlığın bazı temel biçimlerini, Hinduizm veya Budizm'de olduğu kadar İslam'da da bulunan ve çeşitli dinler arasında- ki köprü olan yönlerini tartışan Schuon, bu iki dinin derin doğa...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Muhyiddin İbn Arabî, Mevlâna Celâleddin Rûmî, Ömer Hayyam, Dante Alighieri, Angelus Silesius, çağımızda Sezai Karakoç, Frithjof Schuon ve daha nice büyük şairler, eşsiz güzellikteki eserlerinde hep Ha...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta toplanan yazılar; manevî sembolizmin temel ilkeleri, kötülüğün esrarengiz tabiatı, ölüm sonrası hayat ve günlük etkinliklerin manevî hayata uyarlanmasına dair paha biçilmez pek çok görüşü k...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺