Funda BaşaranFunda Başaran, Akademik, Araştırma - İnceleme, Fotoğraf, Sinema, Tiyatro kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Alman ve Türk Vergi Bilançosu Hukuklarında Gayri Maddi İktisadi Kıymetleri Aktifleştirme Şartları, Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları Cilt: 1, İletişim Ağlarında Yeni Hizmetler, İletişim Ağlarının Ekonomisi, İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Gelişme, İletişim ve Emperyalizm Türkiye’de Telekomünikasyounun Ekonomi-Politiği olarak sayılabilir.

Funda Başaran kitapları; Beta Yayınevi, Ütopya Yayınevi, Yordam Kitap aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Funda Başaran tarafından yazılan son kitap "İletişim Ağlarının Ekonomisi", Ütopya Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Funda Başaran Kitapları
0 kişi
Ülkemizde ve başka ülkelerde toplumsal alana ilişkin çok önemli politika kararlarında neo-klasik iktisadı belli bir yönde biçimlendiren anaakım iktisat söyleminin ağırlığını koruyor. Eğitim, sağlık, s...
%20 41,00 ₺ 32,80 ₺
0 kişi
Günümüzde telekomünikasyon altyapıları, gündelik yaşamın geçmişte olduğundan daha farklı bir parçası, aynı zamanda da küreselleşme ideolojisinin en önemli dayanak noktalarından biridir. Ancak, telekom...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
Günümüzde neo-liberal ekonomi yanlıları, tüm ülkelere serbest piyasayı genel bir ilke olarak sunarken bunu toplumsal gelişme adına yaptıklarını öne sürmektedirler. Ancak günümüzdeki gelişme kavramsall...
%20 34,00 ₺ 27,20 ₺
0 kişi
Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 2006 yılında bir grup gönüllünün çabasıyla başladı. Her yıl 1 Mayıs tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak açılan ve yıl boyunca Ana...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
İletişim alanına yönelik politikaların oluşturulma süreci her zaman farklı aktörlerin dahil olduğu ve bu aktörler arası çatışmaların rahatça gözlemlenebileceği bir süreçtir. İçinde bulunduğumuz dönemd...
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Ülkemizde ve başka ülkelerde toplumsal alana ilişkin çok önemli politika kararlarında neo-klasik iktisadı belli bir yönde biçimlendiren anaakım iktisat söyleminin ağırlığını koruyor. Eğitim, sağlık, s...
%20 34,26 ₺ 27,41 ₺
Tükendi
0 kişi
Alman Bilanço Hukuku'nun yerleşikliğinin ve sağlam temeller üzerinde gerçekleşen gelişmişliğin aksine, Türk Vergi Bilançosu Hukuku alanında daha bazı temel kavram ve kurumların dahi ortaya konulmamış...
%15 15,74 ₺ 13,38 ₺