Funda Başaran YavaşlarFunda Başaran Yavaşlar, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları, Hukuk Üzerine kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 20 Soruda Türkiye'de Temel Vergi Hukuku, Güncel İş Güvenliği Mevzuatı, VEHUP 1. Yıllık Kongresi: Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri, VEHUP 2. Yıllık Kongresi - Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında İşbirliği Stratejileri, VEHUP 5. Ulusal Kongresi - Kurumlar Vergisinin Güncel Sorunları, Vergi Hukuku ve Uygulama olarak sayılabilir.

Funda Başaran Yavaşlar kitapları; Adalet Yayınevi, Aristo Hukuk Yayınevi, On İki Levha Yayınları, Türkmen Kitabevi - Akademik Kitapları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Funda Başaran Yavaşlar tarafından yazılan son kitap "VEHUP 5. Ulusal Kongresi - Kurumlar Vergisinin Güncel Sorunları", On İki Levha Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Funda Başaran Yavaşlar Kitapları
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti AnayasasıAvrupa İnsan Hakları SözleşmesiVergi Usul Kanunu3100 Sayılı Kanun6183 Sayılı Kanun4358 Sayılı KanunMali Tatil İhdası Hakkında Kanun1905 Sayılı KanunDanıştay Kanunu2576 Say...
%5 60,00 ₺ 57,00 ₺
0 kişi
Vergi hukuku sadece teorik açıklamalarla öğrenilebilecek bir alan değildir. Teorik bilgi uygulamaya aktarılmadıkça, uygulamada ne şekilde kullanılacağı bilinmedikçe, ezber düzeyinde kalma tehlikesi bü...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Türkiye AB'ye tam üyeliğe aday ülke olarak, AB'ye üye ülkelerle son derece gelişmiş ekonomik ilişkilere sahiptir. Dolayısıyla, AB'deki dolaysız vergilerin dolanılmasını engellemeye yönelik gelişmeler...
%10 55,56 ₺ 50,00 ₺
0 kişi
Birden fazla devletle bağlantısı olan vergisel durumların giderek artması, devletleri ortaya çıkan sorunlarla ilgili olarak daha fazla işbirliği yapmaya yöneltmektedir. Bu işbirliğinin en güncel ve ön...
%10 55,56 ₺ 50,00 ₺
0 kişi
Vergi Hukuku Platformu olarak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte düzenlediğimiz bu kongreyi Vergi Hukuku Platformu'nun gerçekleştirdiği diğer kongrelerin yayınından önce, 'konunun gün...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Vergilendirmeye ilişkin genel algı, vergiyle ilgili kuralların karışık ve teknik oldukları, dolayısıyla anlaşılmalarının zor olduğu şeklindedir. Bu kitap, tam aksine, temel vergi hukukunu aslında herk...
%8 15,00 ₺ 13,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Vergi hukuku, hukuk sisteminin bir parçasıdır. Bir kamu hukuku alanıdır. Ancak, diğer kamu hukuku alanlarıyla olduğu kadar özel hukuk alanlarıyla da yakın ilişkisi içindedir. Çünkü, insan ve işletme h...
%15 79,00 ₺ 67,15 ₺