Ganite KurtGanite Kurt, Akademik, Araştırma - İnceleme - Kuram, İş, Ekonomi & Pazarlama kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Denetimde Seçme Konular, Disiplinlerarası Bakış Açısı ile Yönetişim, Kavramsal Çerçeve, Kobi'lerde Rekabet Avantajı Olarak Stratejik Maliyet Yönetimi: Muğla İli Örneği, Muhasebe Denetimi olarak sayılabilir.

Ganite Kurt kitapları; Gazi Kitabevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Ganite Kurt tarafından yazılan son kitap "Kobi'lerde Rekabet Avantajı Olarak Stratejik Maliyet Yönetimi: Muğla İli Örneği", Gazi Kitabevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Ganite Kurt Kitapları
0 kişi
Birinci Bölüm Denetim İhtiyacı Teorileriİkinci Bölüm Davranışsal Yaklaşımlar Çerçevesinde Bağımsız Denetim Sürecine Bir BakışÜçüncü Bölüm Bağımsız Denetim Kalitesi Bağlamında Denetim Kültürü ve Rotasy...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
İçindekilerBirinci Bölüm Kurumsal Sürdürülebilirlik Kavramsal Çerçeve1.1 Üç Boyutlu Kriz ve Bileşenleri1.2 Sürüdürülebilir Şirket Yaklaşımı 1.3 Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Risklerin Kontrolüİkinci...
%10 22,00 ₺ 19,80 ₺
0 kişi
Denetimde Seçme Konular 5
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Ekonomik ve Teknolojik Değişim Sürecinde İnovasyon
%10 60,00 ₺ 54,00 ₺
0 kişi
Yönetimden YönetişimeYönetişim Küreselleşme Sürdürülebilirlik Üçgeninde Yeşil EkonomiKentsel Yönetişimin Ölçümünde Bir alternatif olarak Kentsel Yönetişim EndeksiKırsal Kalkınma Politikalarında Yöneti...
%10 35,00 ₺ 31,50 ₺
0 kişi
Bağımsız Denetimin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye Açısından İncelenmesi- Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Temiz Küreselleşme Sarmalında Şirketlerin Çıkmazı Yabancı ve Yerli Denetim Firması Seçimi Bist Vaka Çalışm...
%10 37,00 ₺ 33,30 ₺
0 kişi
İçindekiler1. Giriş Stratejik Yönetim Anlayışının Doğuşu ve Muhasebeye Olan Etkisi2. Yönetim Muhasebesinin Gelişimi 3. Stratejik Yönetim ve Yönetim Muhasebesi Arasındaki Köprü: Stratejik Maliyet Yönet...
%10 26,00 ₺ 23,40 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekiler1. Denetimde işletme çevresinin analizinin BDS 315 kapsamında Değerlendirilmesi: Bist perakende ticaret sektöründe uygulama2. BDS 315 denetimde önemli yanlışlık riskinin belirlenmesi: Vaka...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekiler:Kavramsal Çerçevenin Muhasebe Teorisindeki YeriKavramsal ÇerçeveDünyada Kavramsal Çerçeve ÇalışmalarıKavramsal Çerçevenin Muhasebe Eğitimi Üzerine EtkileriKavramlsal Çerçeve Yakınsama Proj...
%10 33,00 ₺ 29,70 ₺
Tükendi
0 kişi
İçindekiler1- Denetimin Genel Çerçevesi2- Denetim Standartları, Meslek Ahlakı ve Yasal Sorumluluklar3- Türkiyed Muhasebe denetiminin gelişimi4- Denetim süreci ve aşamaları5- Denetim Programının Yürütü...
%10 26,50 ₺ 23,85 ₺