Gazanfer ErbaşlarGazanfer Erbaşlar, Akademik, Diğer, E-Ticaret kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Elektronik Ticaret, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Girişimcilik, Pazarlama Yönetimi, Sosyal Medyada Mısınız? Asosyal Medyada Mısınız? olarak sayılabilir.

Gazanfer Erbaşlar kitapları; Nobel Akademik Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Gazanfer Erbaşlar tarafından yazılan son kitap "Genel Muhasebe", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Gazanfer Erbaşlar Kitapları
%17 38,00 ₺ 31,54 ₺
0 kişi
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte önem kazanan olgulardan biri de girişimciliktir. Bu süreç içerisinde girişimcilik, insanın düşünsel emeğinin ekonomik değere dönüşmesi olarak ifade edilmekte...
%17 20,00 ₺ 16,60 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitap, İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri/Örgüt Psikolojisi ve Örgütsel Davranış disiplinleri çerçevesinde bireylerin, iş yaşamlarına özgü davranış örüntülerini incelemek, bu örüntüleri ta...
%17 28,00 ₺ 23,24 ₺
0 kişi
Pazarlama, kişilerin ve örgütlerin, amaçlarına uygun şekilde değişimi (mübadeleyi) sağlamak üzere; ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, dağıtımı ve tutundurma çabalar...
%17 30,00 ₺ 24,90 ₺
0 kişi
Genel işletme ismiyle yazılan kitap toplam dokuz bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde işletme başlığı altında işletmecilik, ekonomi, üretim ögeleri, işletme kavramı, girişimci, işletme amaçları, işlev...
%17 30,00 ₺ 24,90 ₺
0 kişi
Günümüzde elektronik ticaret hızla yaygınlaşmaktadır. Elektronik satış sistemlerinin kuruluşundan alışveriş güvencelerine, doldurulacak formlardan muhasebe düzenine kadar birçok konu önem arz etmekted...
%17 36,00 ₺ 29,88 ₺
Tükendi
0 kişi
Facebook ile zirve yapan sosyal ağlar; artık ünlü veya ünsüz, interneti bilen veya çok az bilen herkesin üye olduğu, kullandığı bir ortam haline geldi. Artık insanlar minimum bir tane olmak üzere birç...
%17 18,00 ₺ 14,94 ₺