Georg Lukacs

Georg Lukacs 13 Nisan 1885 yılında Budapeşte'de dünyaya gelmiştir. Marksist siyasal eylemcisi, filozof ve edebiyat kuramcısıdır. 4 Haziran 1971 yılında aynı yerde vefat etmiştir. Batı Marksizmi olarak ifade edilen yönelimin öncülerindendir. 

20. yüzyılın yarısında Marksist felsefe ve Marksist teorilerinin yeniden oluşturulmasında önemli isimlerden biri olmuştur. Fakat Lukacs'ın etkisi diğerlerinden daha derin bir tartışma alanı ortaya çıkarmıştır. 

Georg Lukacs edebiyat kuramı açısından üretmiş olduğu yapıtlar belli başlı bir etkinlik alanı oluşturmuştur. 

Georg Lukacs Kitapları
0 kişi
Macar filozof ve yazarı olan Georg Lukacs Marksist estetik ve eleştirinin en önemli temsilcisidir. "Çağdaş Gerçekçiliğin Anlamı" adlı bu incelemesinde Lukacs, önce yenilikçi edebiyatın Kafka, Joyce ve...
%12 15,00 ₺ 13,20 ₺
0 kişi
Leninizm, şematik ve mekanik olmayan, salt pratiğe yönelen somut düşüncenin daha önce erişilmemiş bir evresi anlamına gelmektedir. Leninistlerin görevi bunu sürdürmektir. Ama tarihsel süreç içinde, ya...
%23 13,00 ₺ 10,01 ₺
0 kişi
Çağımızın büyük düşünürlerinden biri olan Georg Lukacs, ilk kez 1948 yılında yayımlanan bu kitabında, Balzac, Stendhal, Zola gibi yalnız Avrupa yazınını değil, dünya yazınını da etkileyen büyük yazarl...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Roman Kuramı bir edebi tür olarak roman üzerine yapılmış ilk büyük sistematik çalışmadır. Lukacs burada biçimsel ve estetik kategorilerin tarihsel-mantıksal zorunluluğunu, imkanlarını, iç çekişlerini...
%15 21,00 ₺ 17,85 ₺
0 kişi
George Lukacs, "yaşamının yapıtı" diye nitelindirdiği "Estetik" üzerine yarım yüzyıldan fazla çalıştı. Bu çalışmayla gerçekleştirmek istediği temel amaç, toplumcu düşünce alanında ileri sürülmüş ve es...
%12 27,00 ₺ 23,76 ₺
0 kişi
1930’larda Ernst Bloch ile Georg Lukács arasında başlayan modernizm ve realizm konusundaki tartışma 20. yüzyıl estetiğinin rehberlerinden biri olmuştur. Estetik ve Politika derlemesi, bu iki filozofun...
%15 43,00 ₺ 36,55 ₺
0 kişi
Georg Lukacs Aklın Yıkımı'nın tartışmalı bir kitap olduğunu söylemekten çekinmez. Horkheimer'ın Akıl Tutulması'ndan yedi yıl sonra, 1952'de tamamlanan yapıt Alman usdışıcılığının tarihçesini tarihsel...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Georg Lukacs Aklın Yıkımı'nın tartışmalı bir kitap olduğunu söylemekten çekinmez. Horkheimer'ın Akıl Tutulması'ndan yedi yıl sonra, 1952'de tamamlanan yapıt Alman usdışıcılığının tarihçesini tarihsel...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Gorg Lukacs, "Estetik" adlı dört ciltlik büyük yapıtının bu ikinci cildinde, mimesis'in çeşitli sorunlarını irdelemeyi sürdümekte, sanat yapıtı ve sanatçı kavramlarına değişik açılardan somut biçimde...
%12 27,00 ₺ 23,76 ₺
0 kişi
Lukacs'ın, "Estetik" adlı yapıtının üçüncü cildi, genel planda estetiğin genel bir kategorisi olarak katharsis'e ayrılmıştır. Burada önce, kendi için varlık niteliğiyle sanat yapıtı (sanat yapıtının b...
%12 25,00 ₺ 22,00 ₺
0 kişi
Goethe modern yaşamın İlyada’sı Faust’da bir adamın kaderini anlatır, ama şiirin gerçek içeriği tüm insanlığın kaderidir. Günümüze uzanan büyük bir geçiş çağının en önemli felsefi sorunları, modern in...
%25 18,52 ₺ 13,89 ₺
0 kişi
Lukacs'ın ömrünün son yıllarında üzerinde çalıştığı ve ölümü nedeniyle son haline kavuşturamadığı Sosyal Varlık Varlıkbilimine Doğru adlı bu çalışması Hegel, Marx ve Emek başlıkları altında 3 cilt ola...
%12 21,00 ₺ 18,48 ₺
0 kişi
Lukacs'ın ömrünün son yıllarında üzerinde çalıştığı ve ölümü nedeniyle son haline kavuşturamadığı Sosyal Varlık Varlıkbilimine Doğru adlı bu çalışması Hegel Marx ve Emek başlıkları altında 3 cilt olar...
%12 18,00 ₺ 15,84 ₺
0 kişi
Doğru bir biçimde kavranan refleksiyon belirlenimleri, o nedenle, özerkmiş gib görünen varlıkların teolojiden miras alınmış olan ama bugün de hâlâ etkisini sürdüren katı düalitesini olduğu gibi, şey-l...
%22 46,00 ₺ 35,88 ₺