Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 27 Ağustus 1770 yılında Stuttgart'da dünyaya gelmiştir. Tübingen'de İlahiyat okumuş Bern ve Frankfurt'ta felsefe öğretmenliğine başlamıştır. 1805 yılında Jena Üniversitesinde profesör olmuştur.

Başlarda öznel idealizm felsefesine inanan yazar sonradan kendine ayrı bir sistem kurarak onun savunmasını yapmaya başlamıştır. Kurduğu felsefe sistemini "phanomenologie des geistes" adındaki eserinde anlatmıştır.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in kurduğu sisteme "diyalektik mantık" denmektedir. Kant'ın felsefesine inanmakla birlikte onun fikirlerini yetersiz bulmuş, Kant'ın aksine insanların her şeyi öğrenebileceklerine inanmıştır.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ömrünün son yıllarını Berlin'de geçirmiştir. 1831 yılında süren kolera salgınının son kurbanlarından biri olmuş 14 Kasım'da kısa süren hastalıktan sonra aniden ölmüştür.Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kitapları
0 kişi
Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in yapıtlarından seçilmiş parçaları yayıma hazırlarken önce, seçilecekmetinlerin olabildiğince her yapıtın kendine özgü ana düşüncesini ortaya koyma gerekliliğini göz önü...
%15 27,00 ₺ 22,95 ₺
0 kişi
Felsefenin amaçları ve değerleri Dogmatizm kritisizm sezgicilik Diyalektik mantıkİde: yöntemBilincin aşamalarıDoğa İnsan ve tarihSanatDin Felsefe tarihi
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Hegel’in Mantık Bilimi Aristoteles’in Organon  başlığı altında toparlanan Mantık çalışmalarından bu yana insan Usunun kavramsal yapısı üzerine üstlenilen en tam çözümleme girişimidir. Sözde biçimsel,...
%28 118,00 ₺ 84,96 ₺
0 kişi
Dünyanın nasıl olması gerektiğini öğretme konusunda birkaç söz daha eklersek, Felsefe sahneye her zaman çok geç çıkar. Dünyanın düşüncesi olarak, felsefe ilkin edimsellik gelişim sürecini tamamlayıp i...
%28 98,00 ₺ 70,56 ₺
0 kişi
"Sonlu idealdir önermesi idealizmi oluşturur. Felsefenin İdealizmi yalnızca Sonluyu gerçekten varolan hirşey olarak tanımamaktan oluşur. İler felsefe özsel olarak İdealizmdir ya da en azından onu ilke...
%28 148,00 ₺ 106,56 ₺
0 kişi
Tinin Görüngübilimi Hegel’in ilk kitabıdır. Schelling’e bir mektubuna göre, “kitabın yazılması Jena savaşından (14 Ekim 1806) önceki gece” tamamlandı. Erken doğumun izlerini taşıyan ve bu nedenle prag...
%28 98,00 ₺ 70,56 ₺
0 kişi
'...This then is the knowledge which Greek philosophy meant: not mere intellectthough, of course, there is always a danger of theoretical inquiry degenerating into abstract and formal dogma. But of th...
%30 27,69 ₺ 19,38 ₺
0 kişi
“Hegel, antik site idealini hiçbir zaman terk etmemiştir. 0, yalnızca, bu ideali çağdaş realite ile, toplum içinde giderek daha önemli bir rol oynayan bir burjuvazinin varlığı ile uzlaştırmak istemişt...
%30 38,00 ₺ 26,60 ₺
0 kişi
Akıl Dediğimiz Şey, Hegel’in sözlerinden özenle derlenmiş bir seçkidir. “Hayat, yalnızca değerli bir amaca hizmet ettiği sürece kıymetlidir.”“Felsefi çalışmaların ilk koşulu, gerçekle yüzleşme cesare...
%22 11,00 ₺ 8,58 ₺
0 kişi
Tarihte (ve zamanda) düşüncenin hareketinin türlülüğü, çeşitliliği ve farklılığını ayrımları aracılığıyla koyutlayan tasarımları, tek bir Düşüncenin kendini dağıtan, çoklaştıran ve sonra toplayıp birl...
%22 53,00 ₺ 41,34 ₺
1 kişi
“Das Analysieren einer Vorstellung, wie es sonst getrieben worden, war schon nichts anderes als das Aufheben der Form ihres Bekanntseins. Eine Vorstellung in ihre ursprünglichen Elemente auseinanderle...
%35 215,00 ₺ 139,75 ₺
0 kişi
“What is thus said of a special group of inquiries by one of the foremost of the younger psychologists, is not without its bearings on all the departments in which psychology can learn. For physiologi...
%35 126,00 ₺ 81,90 ₺
0 kişi
Hegel’in Estetik’i adeta felsefe adına çıkarılmış bir veraset ilamıdır. Burada tarihsel boyutlarıyla ortaya koyduğu “sanatın ölümü” tezi, dünden bugüne Adorno’dan Heidegger’e, Lukács’tan Derrida’ya bi...
%30 10,00 ₺ 7,00 ₺
0 kişi
Hegel Tanrının varoluşunun tanıtlarını hem din felsefesi üzerine derslerinde (1821-31) hem de 1829’da Mantık Bilimi üzerine vermekte olduğu derslere ek olarak ayrı bir dersler dizisinde ele aldı. 1829...
%28 68,00 ₺ 48,96 ₺
0 kişi
Bu eser Hegel’in din felsefesi üzerine verdiği derslerin bir derlemesidir. Bilindiği gibi, Hegel gençliğinde bilhassa teolojiyle meşgul olmuştur. Hayatının son on yılında da bu konuyu değişik versiyon...
%30 35,00 ₺ 24,50 ₺
0 kişi
Hegel felsefesinin temelini oluşturan ana konulardan biri de estetiktir. Hegel'e göre estetik, güzel sanatlar felsefesi ya da bilimidir ve üç ana bölüme ayrılır: a) sanatta ideal olanın incelenmesi, b...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
1803-1806 döneminde kaleme alınan "Karalama Defterinden Aforizmalar" Hegel'in üzerinde çalıştığı değişik kitap, dergi, gazete ve kişiler hakkındaki iğneleyici notlarından oluşmaktadır. 1807'de yazıldı...
%23 10,00 ₺ 7,70 ₺
0 kişi
Hegel’in Tarih Felsefesi onun ansiklopedik dizgesinin bir kıpısı, daha tam olarak, Nesnel Tin dizgesinin doruğu ve Saltık Tin alanına geçiş basamağıdır. Tarih Felsefesi Soyut Hak, Ahlak ve Etik kavram...
%28 98,00 ₺ 70,56 ₺
0 kişi
Hegel’in Ansiklopedik Bilim Dizgesini biçimlenme evresinde kapsayan Felsefi Propedeutiğin yazılması (1808-1811) Hegel’in Tinin Görüngübilimi’ni (1806) yayımlamasından sonraki ve Mantık Bilimi (1812-13...
%28 64,00 ₺ 46,08 ₺
0 kişi
“...Dieser Band stellt das werdende Wissen dar. Die PhÄnoDieser Band stellt das werdende Wissen dar. Die PhÄnomenologie des Geistes soll an die Stelle der psychologischen Erklärungen oder auch der abs...
%30 46,94 ₺ 32,86 ₺