Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 27 Ağustus 1770 yılında Stuttgart'da dünyaya gelmiştir. Tübingen'de İlahiyat okumuş Bern ve Frankfurt'ta felsefe öğretmenliğine başlamıştır. 1805 yılında Jena Üniversitesinde profesör olmuştur.

Başlarda öznel idealizm felsefesine inanan yazar sonradan kendine ayrı bir sistem kurarak onun savunmasını yapmaya başlamıştır. Kurduğu felsefe sistemini "phanomenologie des geistes" adındaki eserinde anlatmıştır.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in kurduğu sisteme "diyalektik mantık" denmektedir. Kant'ın felsefesine inanmakla birlikte onun fikirlerini yetersiz bulmuş, Kant'ın aksine insanların her şeyi öğrenebileceklerine inanmıştır.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ömrünün son yıllarını Berlin'de geçirmiştir. 1831 yılında süren kolera salgınının son kurbanlarından biri olmuş 14 Kasım'da kısa süren hastalıktan sonra aniden ölmüştür.Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kitapları
0 kişi
'...This then is the knowledge which Greek philosophy meant: not mere intellectthough, of course, there is always a danger of theoretical inquiry degenerating into abstract and formal dogma. But of th...
%32 27,69 ₺ 18,83 ₺
0 kişi
Felsefenin amaçları ve değerleri Dogmatizm kritisizm sezgicilik Diyalektik mantık İde: yöntem Bilincin aşamaları Doğa İnsan ve tarih Sanat Din Felsefe tarihi
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
“Hegel, antik site idealini hiçbir zaman terk etmemiştir. 0, yalnızca, bu ideali çağdaş realite ile, toplum içinde giderek daha önemli bir rol oynayan bir burjuvazinin varlığı ile uzlaştırmak istemişt...
%22 32,41 ₺ 25,28 ₺
0 kişi
Hegel’in Mantık Bilimi Aristoteles’in Organon  başlığı altında toparlanan Mantık çalışmalarından bu yana insan Usunun kavramsal yapısı üzerine üstlenilen en tam çözümleme girişimidir. Sözde biçimsel,...
%28 68,00 ₺ 48,96 ₺
%28 68,00 ₺ 48,96 ₺
0 kişi
Bu eser Hegel’in din felsefesi üzerine verdiği derslerin bir derlemesidir. Bilindiği gibi, Hegel gençliğinde bilhassa teolojiyle meşgul olmuştur. Hayatının son on yılında da bu konuyu değişik versiyon...
%32 30,56 ₺ 20,78 ₺
0 kişi
“Düşünce ve düşünüm, sanatın üzerinde kanatlarını açarlar.” Hegel’in Estetik’i adeta felsefe adına çıkarılmış bir veraset ilamıdır. Burada tarihsel boyutlarıyla ortaya koyduğu “sanatın ölümü” tezi, d...
%38 10,19 ₺ 6,32 ₺
0 kişi
Hegel felsefesinin temelini oluşturan ana konulardan biri de estetiktir. Hegel'e göre estetik, güzel sanatlar felsefesi ya da bilimidir ve üç ana bölüme ayrılır: a) sanatta ideal olanın incelenmesi, b...
%15 25,00 ₺ 21,25 ₺
0 kişi
Dünyanın nasıl olması gerektiğini öğretme konusunda birkaç söz daha eklersek, Felsefe sahneye her zaman çok geç çıkar. Dünyanın düşüncesi olarak, felsefe ilkin edimsellik gelişim sürecini tamamlayıp i...
%28 68,00 ₺ 48,96 ₺
0 kişi
Hegel felsefesinin temelini oluşturan ana konulardan biri de estetiktir. Hegel'e göre estetik, güzel sanatlar felsefesi ya da bilimidir ve üç ana bölüme ayrılır: a)sanatta ideal olanın incelenmesi, b)...
%15 24,07 ₺ 20,46 ₺
%25 30,00 ₺ 22,50 ₺
%28 68,00 ₺ 48,96 ₺
%28 44,00 ₺ 31,68 ₺
0 kişi
“...Dieser Band stellt das werdende Wissen dar. Die PhÄnoDieser Band stellt das werdende Wissen dar. Die PhÄnomenologie des Geistes soll an die Stelle der psychologischen Erklärungen oder auch der abs...
%32 46,94 ₺ 31,92 ₺
0 kişi
Mutlak İdealizm olarak da adlandırılan Hegel felsefesinin içinde Tarih, Mutlak Ruh'un bir parçası olarak geçer ve Tarih'i felsefesinin bütüncül yapısı içinde yorumlanır. Bu bağlamda Hegel’e göre Tarih...
%28 18,52 ₺ 13,33 ₺
0 kişi
Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in yapıtlarından seçilmiş parçaları yayıma hazırlarken önce, seçilecekmetinlerin olabildiğince her yapıtın kendine özgü ana düşüncesini ortaya koyma gerekliliğini göz önü...
%22 23,15 ₺ 18,06 ₺
Tükendi
%28 53,70 ₺ 38,66 ₺
/ 2