Gökhan GüncanGökhan Güncan Kitapları
0 kişi
Son zamanlarda yükseköğretim alanını düzenleyen Kanun ve ikincil mevzuatta önemli değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin 14/01/2015 gün ve E:2014/100, K:2015/6 sayılı kararı ile,...
%8 60,00 ₺ 55,20 ₺
0 kişi
Çalışmarnızda hukuk uyuşmazlıklarinda arabuluculuğa ilişkin mevzuat hükümleri özgün bir tasniflemeye tabi tutulmuştur. Bu tasnifleme yapılırken, hiyerarşik düzenden ziyade en çok ihtiyaç duyulacak vey...
%8 28,00 ₺ 25,76 ₺