Gül ÜstünGül Üstün, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Bağlantılı Davalar ve Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilecek Haller, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İdare Hukuku, İdare Hukuku Boyutuyla 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulamalarında Görev Sorunu olarak sayılabilir.

Gül Üstün kitapları; On İki Levha Yayınları, On İki Levha Yayınları - Ders Kitapları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Gül Üstün tarafından yazılan son kitap "İdare Hukuku", On İki Levha Yayınları - Ders Kitapları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Gül Üstün Kitapları
0 kişi
Birinci baskısını Ekim 2009 tarihinde yaptığımız İdare Hukuku kitabımızın yedinci baskısının hazırlanması diğer baskılara nazaran daha uzun sürmüştür. Bunun en önemli nedeni, bir önceki baskıdan sonra...
%10 78,70 ₺ 70,83 ₺
0 kişi
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Bağlantılı Davalar ve Aynı Dilekçeyle Dava Açılabilecek Haller düzenlenmiş, bu müesseselerin uygulanabilmesi için öngörülen şartlar ilgili madde hükümlerind...
%12 27,78 ₺ 24,45 ₺
Tükendi
%12 35,65 ₺ 31,37 ₺
Tükendi
0 kişi
İdare Hukuku alanında pek çok çalışma bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile diğer üniversite ve fakültelerde verdiğimiz derslerde, bu eserlerin yanı sıra kendi çalışmalarımızdan edin...
%12 69,44 ₺ 61,11 ₺