Gülnur Acar SavranGülnur Acar Savran, Araştırma - İnceleme, Başvuru Kitapları, Felsefe kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Feminizm Yazıları, Kadının Görünmeyen Emeği, Sivil Toplum ve Ötesi olarak sayılabilir.

Gülnur Acar Savran kitapları; Dipnot Yayınları, Yordam Kitap aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Gülnur Acar Savran tarafından yazılan son kitap "Feminizm Yazıları", Dipnot Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Gülnur Acar Savran Kitapları
0 kişi
Kadınların ezilmesinin maddeci bir tahlilini geliştirmek, maddeci bir feminizmin temellerini araştırmak. Bunun için de kadınları tabi kılan somut pratiği, kadınlarla erkekler arasındaki nesnel, maddi...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Gramsci’nin düşüncesinde oynadığı başta rolden dolayı sol içerisinde yoğunlukla tartışılagelen ve özellikle Avro-komünizme belirgin rengini veren "sivil toplum" kavramının kökeni Hegel’e ve Rousseau’y...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Gülnur Acar Savran, elinizdeki kitapta “yapısalcılık-sonrası” adı altında toplanabilecek yaklaşımların sosyal bilimler ve politika, ama özel olarak da feminist teori ve politika üzerinde kurduğu hegem...
%25 41,00 ₺ 30,75 ₺
0 kişi
Sivil toplum kavramı azgelişmiş ülkelere bir ikiliği bağrında taşıyarak girdi. Özellikle de, uzun yıllar boyu askeri diktatörlükler altında yaşamış olan toplumlar, sivil toplumu kurma projesinin bu mu...
%23 23,15 ₺ 17,83 ₺
0 kişi
Gülnur Acar Savran, elinizdeki kitapta feminizm üzerine kimi yazılarını kuramdan politikaya doğru bir seyir içinde bir araya getiriyor. Bu yazılarda, AKP iktidarının aileci ve fıtrat anlayışına dayalı...
%25 35,00 ₺ 26,25 ₺
0 kişi
Bu derlemeyi oluşturan yazılarda ortaya çıkan ana izlek, Marksizmin kadim bir yapısal sorunu, bir iç gerilimi: Yapı-özne, nesnellik-öznellik, belirlenimcilik-iradecilik, varlık-bilinç gibi ikiliklerle...
%16 19,00 ₺ 15,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Kitabın ana yazılarının ilk üçü, kamusal/özel, eşitlik/farklılık, evrensel/yerel, üretim/yeniden üretim, değişim değeri/kullanım değeri türünden ikiliklerin aşılması, ötesine geçilmesi perspektifini d...
%16 24,00 ₺ 20,16 ₺