Günay Karaağaç

Günay Karaağaç 1948 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

1971 yılında çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1983 yılında hazırlamış olduğu teziyle doktora eğitimini tamamlamıştır. 1989 yılında Ege Üniversitesinde doçent olan yazar sonrasında profesör ünvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde bölüm başkanı olarak da görev yapmıştır. Günay Karaağaç Kitapları
0 kişi
Dil, insan varlığımızın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Tarih ise, şimdi ve burada bulunmayanları, şimdiye ve buraya, başka bir değişle, içinde yaşadığımız zaman ve mekan dilimine getirebilme imk...
%12 42,00 ₺ 36,96 ₺
0 kişi
Dil, insana, ait olduğu gerçek dünyadan ayrı ve onun kanunlarına bağlı olamyan yapay bir dünya kurma ve tabiata tarihi katma imkanı veren bir saymacalar sistemi ve ses, anlam ilişkisi bütünüyle nedens...
%12 31,00 ₺ 27,28 ₺
1 kişi
Ülkemizde genel dil bilimi üzerinde çalışanlar ile özel dil bilimi üzerinde çalışanlar arasındaki kopukluk, pek çok araştırmacı gibi bizi de üzmüş, sıkıntıya sokmuştur. Ara maddeleriyle birlikte 4000...
%23 80,00 ₺ 61,60 ₺
0 kişi
Dil, gerçek dünyanın, dilin saymaca birimleri ile yeniden kurulmasıdır. İnsan yapıp etmelerinin içinde bulunan dil alanı, insanoğlunun hem ürünü hem de üreticisi olduğu tek alandır ve bütün insan başa...
%25 70,00 ₺ 52,50 ₺
0 kişi
Varlık ve eylem adlarından oluşan sözlük birimleri, varlık ve eylemlerin özelliklerine inmeksizin, onları kavramlar halinde bildirirler. Bu birimler, sosyal birer genellemedir ve bu bakımdan kuşaklar...
%12 30,00 ₺ 26,40 ₺
0 kişi
Edebiyat tarihçilerinin pek az ilgilendiği bayatı, mâni gibi dörtlük ve cinasa dayalı anonim edebî ürünler, Türk edebiyatının başlangıcından bu yana, Türklerin duygu ve düşüncelerinin en yoğun taşıyıc...
%23 6,00 ₺ 4,62 ₺
0 kişi
Anlam, beş duyu algısının ön yüzü, dilbilgisel yapının ise arka yüzüdür. Anlamın başlıca iki kaynağından birisini; varlığa bizzat kendisiyle, yani aracısız ve doğrudan doğruya gerçeklik göstergeleriyl...
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺
0 kişi
Dil bilgisi ve anlam bilgisi çözümlemeleri, ancak birlikte yürütülebilen çalışmalardır. Bu çözümlemeler, dilin ses, biçim, söz dizimi, metin ve bağlam düzlemlerinden herhangi birinde yapılabilir.Çözüm...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Her kişi ve topluluk, kendisinden farklı ortamlarda yaşayan, farklı bilgilenme yollarından geçmiş bir başka kişi ve topluluktan bir şeyler öğrenir ve dolayısıyla bu öğrendiklerinin adlarını kendi dili...
%25 80,00 ₺ 60,00 ₺
0 kişi
Dil, gerçek dünyanın, dilin saymaca birimleri ile yeniden kurulmasıdır. Dil, insana, ait olduğu gerçek dünyadan ayrı ve onun yasalarına bağlı olmayan yapay bir dünya kurma ve tabiata tarihi katma imka...
%25 50,00 ₺ 37,50 ₺
0 kişi
Çeviri yazılar, Türklük Bilgisinin yabancı araştırmacıları tarafından İngilizce veya Macarca yazılmış yazılardan oluşmaktadır. Türkler ve Türkçe üzerine değerli araştırma sonuçlarını sunan ve pek çok...
%25 32,00 ₺ 24,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Geniş bir coğrafya olan Türkçe, günümüz dünyasının en yaşlı üç-beş dilinden biridir. Bu coğrafya genişliği ve tarih derinliği, onun bir çok dil ile ilişkiye girmesine yol açmıştır. Diğer yandan, Türkç...
%23 40,00 ₺ 30,80 ₺
Tükendi
%28 12,96 ₺ 9,33 ₺
Tükendi
%25 9,26 ₺ 6,94 ₺
Tükendi
0 kişi
29-30 Nisan 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen 5. Lefke Edebiyat Buluşması'na Türkiye, Rusya, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin çeşitli üniversitelerinden bilim adamları katılmıştır. Bu t...
%28 15,00 ₺ 10,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkçe ve Moğolca, Altay dil ailesinde yer almaktadır. Her iki dilde, ortak pek çok kelime ve ek bulunmaktadır. Bundan da önemlisi iki dilin söz dizimi bir kaç küçük farklılık dışında aynıdır. Türk d...
%25 9,26 ₺ 6,95 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu çalışma, Heratlı Lutfî'nin hayatı, eserleri ve eserlerindeki dil özellikleri ile Lutfî Divanı'nın altı nüshaya dayanan tenkitli metnini, nüsha farklarını ve dizinini içermektedir. Metin çalışması L...
%23 11,00 ₺ 8,47 ₺