Gürsel Aytaç

Gürsel Aytaç, 27 Ağustos 1940 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Ankara lisesini, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur.

Gürsel Aytaç, 1962 yılında aynı bölüme asistan olarak girmiştir. Profesörlüğe yükselmiş, Herman Hesse, Che. M. Nilland, Thomas Mann, Henrich Böll üzerine araştırmalar yapmıştır. Aynı zamanda da Gündoğan edebiyat dergisini yönetmiştir.Gürsel Aytaç Kitapları
0 kişi
Eskinin ve yeninin, geleneğin ve modernin, doğunun ve batının, şimdinin ve geçmişin, yönetenlerin ve yönetilenlerin çatışmaları içinde kendini, kimliğini, özünü bulmaya çalışan bir toplum geleceğini d...
%20 35,00 ₺ 28,00 ₺
0 kişi
Kitle ile iletişim araçlarının yaygınlaşması ve etki gücünün anlaşılması, özellikle 1980’li yıllardan başlayarak yoğunlaşan medya teorileri araştırmalarına neden oldu. Medya üzerine kurumsal araştırma...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Goethe ve Dünya Edebiyatı başlıklı bu çalışmamda Goethe’nin isim babası olduğu Dünya Edebiyatına kendisinin bizzat önderlik etmesi, Batı ve Doğu edebiyatlarından örnekler alıp onları değerlendirmesini...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Karşılaştırmalı edebiyat araştırmalarının çıkış noktası, başta klasik eserler olmak üzere insanlığın ortak kültür hazinelerini teşkil eden edebi eserlerdeki müşterek noktalan tespit etmek, dönemlere v...
%20 30,00 ₺ 24,00 ₺
0 kişi
Romandan kısa oluşun ve kurmaca (yabancı dillerde fiktif) oluşu dışında, ortak yönleri yok öykü, kısa öykü ve küçük öykünün. Öykü ya da eski deyişle hikâye, belli biçim özellikleri gösterir. Bunlar, ö...
%25 18,00 ₺ 13,50 ₺
0 kişi
Bir edebî eser nasıl oluşur? Edebî eserde bilimin ve felsefenin rolü nedir? Bu sorular, edebiyatın diğer alanlarla bağlantı kurduğu noktalarda güncel olarak varlığını sürdürmektedir.Gürsel Aytaç, elin...
%25 19,00 ₺ 14,25 ₺
0 kişi
Karşılaştırmalı edebiyat araştırmalarının çıkış noktası, başta klasik eserler olmak üzere insanlığın ortak kültür hazinelerini teşkil eden edebi eserlerdeki müşterek noktalan tespit etmek, dönemlere v...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
0 kişi
Zamana ve mekana aidiyeti içinde dilin bireyselleşmesi yoluyla hayat ancak şeylerin birbiriyle ilişkisi içinde, yani yaşantı ilişkilerinden hareketle anlaşılır. Edebi estetik yaratma ve anlam süreci i...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
1 kişi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde uzun yıllardır Alman Edebiyatı dersleri veren Prof. Dr. Gürsel Aytaç, daha önce çeşitli yayınevlerinde yayımlanmış ‘Yeni Alman Edebiyatı Tarihi’ adlı kitabında Alman...
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
0 kişi
Gürsel Aytaç, bu kitabında dünya edebiyatında bir edebî tür olarak denemenin doğuşunu, gelişimini; geleneksel ve modern boyutlarıyla Alman ve Türk edebiyatlarındaki serüvenini irdeliyor, karşılaştırma...
%25 26,00 ₺ 19,50 ₺
0 kişi
Niçin Edebiyat? • Toleransın Edebî Göstergesi: İroni Üslûbu • Ankara Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Yarım Yüzyıl • Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Alman Dili ve Edebiyatının...
%20 25,00 ₺ 20,00 ₺
0 kişi
"Hayy Bin Yakzan" (12. Yüzyıl), İbn Tufeyl"Agathon’un Hikâyesi" (1766), Christoph Martin Wieland"Pierre ya da Belirsizlikler" (1852), Herman Melville"Büyülü Dağ" (1924), Thomas Mann"Biz" (1924), Yevge...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Romanlarıyla ünlü bir yazarın edebiyat dünyası, öncelikle onun yaratılarında, kurmaca eserlerinde hayat bulur. Bu, tabii ki Thomas Mann için de böyledir. Ama onun üslup özelliği olarak kendini göstere...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Edebiyatçılar, yapıtlarında yaratıcılıklarını konuşturmanın yanı sıra, entelektüel kimseler olarak alanlarıyla ilgili eleştirel ve öznel görüşlerini ve yaratıclık konusunda kendilerine yöneltilen soru...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
“Edebiyat Üzerine”nin içeriği, Gürsel Aytaç’ın “Edebiyat Yazıları” kitaplarından sonra, çoğunluğu 2008 yılı emekliliğinden bu yana edebiyat sayfalarında ve dergilerinde bugüne kadar yayımlanmış yazıla...
%25 65,00 ₺ 48,75 ₺
0 kişi
Edebiyatta bir eleştirinin nasıl olması gerektiğine dair genel ölçüler düşünüldüğünde “Bizde eleştiri var mı?” ya da “Bizde eleştirmen var mı?” sorularının büyük ölçülerde aşıldığı görülecektir. Tam d...
%20 17,00 ₺ 13,60 ₺
0 kişi
Alman dilinde eser veren edebiyatların; Federal Alman, Demokratik Alman, Avusturya ve İsviçre edebiyatlarının önemli temsilcileri ve eserleriyle ele alındığı çalışmada, pluralist edebiyat tarihi metod...
%25 38,00 ₺ 28,50 ₺
0 kişi
Gürsel Aytaç, hayatını anlatırken çocukluğundan başlayarak özel yaşantılarının yanısıra mesleki etkinliklerinden, alanında yetiştirdiği akademisyenlerin faliyetlerinden de söz etme gereği duymaktadır....
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Genel edebiyat bilimi, çeşitli ulusal edebiyatları kapsadığı için herhangi bir ulusal edebiyatla uğraşan bir araştırmacının bilgi donanımını sağlar. Ülkemizde Türk edebiyatının yanı sıra, üniversitele...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺