Gürsel YalvaçGürsel Yalvaç, Akademik, Hukuk, Hukuk Ders Kitapları kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; 5237 Sayılı Yasa Kapsamında Ceza Hukuku Özel Hükümleri - 2, Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları T. C. Anayasası Tck Cmk Cgtik Ve İlgili Mevzuat, Hukuk ve Yargılama Usulüne İlişkin Temel Kanunlar, T.C. Anayasası Ceza ve Yargılama Hukukuna İlişkin Temel Kanunlar, T.C. Anayasası TCK CMK CGTİK ve İlgili Mevzuat 2017, T.C. Anayasası TCK CMK CGTİK ve İlgili Mevzuat 2018 olarak sayılabilir.

Gürsel Yalvaç kitapları; Adalet Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Gürsel Yalvaç tarafından yazılan son kitap "T.C. Anayasası TCK CMK CGTİK ve İlgili Mevzuat 2018", Adalet Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Gürsel Yalvaç Kitapları
0 kişi
Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat 2019Adalet Yayınevi - Özel Ürün
%20 29,00 ₺ 23,20 ₺
0 kişi
Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin temel kanunların toplu olarak bir arada bulundurulması ihtiyaç ve isteğinin dile getirilmesi, böyle bir çalışma yapılması sonucunu doğurmuştur. Bu derlem...
%8 185,00 ₺ 170,20 ₺
0 kişi
Olağanüstü Hal Düzenlemeleri Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları ve İlgili Mevzuat isimli derlememizin 17. baskısının da kısa bir süre içinde bitmesi nedeniyle, yeni bir baskı ihtiyacı doğmuştur. Her b...
%8 195,00 ₺ 179,40 ₺
0 kişi
Elli yılı aşkın bir süreden beri yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ticaret hayatına büyük hizmetlerde bulunmuş bir kanundur. Ancak ticaret hayatında son yarım asırda meydana gelen gelişm...
%8 65,00 ₺ 59,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa insan Hakları Sözleşmesi Türk Ceza Kanunu Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hk. Kanun Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Yürü...
%8 25,00 ₺ 23,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa insan Hakları Sözleşmesi Türk Ceza Kanunu Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hk. Kanun Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Yürü...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Olağanüstü Hal Düzenlemeleri Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları ve İlgili Mevzuat isimli derlememizin 17. baskısının da kısa bir süre içinde bitmesi nedeniyle, yeni bir baskı ihtiyacı doğmuştur. Her b...
%8 180,00 ₺ 165,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk Ceza Kanunu özel hükümlerinin birinci cildinde -malvarlığına karşı suçlar- açıklanırken, kitabın hacmi de gözetilerek alınamayan hırsızlık suçları ile uygulamada en çok rastlanan sahtecilik suçla...
%8 83,33 ₺ 76,66 ₺
Tükendi
0 kişi
Elinizdeki eser Yargıtay Ceza Genel Kurulu nun, 2004 Eylül ila 2008 Temmuz dahil kararların derlemesi olup, serisinin altıncı kitabını oluşturmaktadır. Eserin hazırlanma amacı; gerek öğretinin, gerek...
%8 125,00 ₺ 115,00 ₺
Tükendi
0 kişi
Türk Ticaret Kanunu - Sistematik Fihrist - Türk Ticaret Kanunu - Karşılaştırma Tablosu Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli H.K Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanun Ticari...
%8 24,00 ₺ 22,08 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa insan Hakları Sözleşmesi Türk Ceza Kanunu Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hk. Kanun Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Yürü...
%8 20,37 ₺ 18,74 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: 2709 - 1 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: 81 Yeni/Eski Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu: 5237/765 - 115 Eski/Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu: 765/...
%8 38,89 ₺ 35,78 ₺
Tükendi
0 kişi
Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin temel kanunların toplu olarak bir arada bulundurulması ihtiyaç ve isteğinin dile getirilmesi, böyle bir çalışma yapılması sonucunu doğurmuştur.Bu derlemed...
%8 106,48 ₺ 97,96 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa insan Hakları Sözleşmesi Türk Ceza Kanunu Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hk. Kanun Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (Yürü...
%8 23,15 ₺ 21,30 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: 2709 - 1 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: 81 Yeni/Eski Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu: 5237/765 - 115 Eski/Yeni Türk Ceza Kanunu Karşılaştırma Tablosu: 765/...
%8 58,00 ₺ 53,36 ₺
Tükendi
0 kişi
Özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin temel kanunların toplu olarak bir arada bulundurulması ihtiyaç ve isteğinin dile getirilmesi, böyle bir çalışma yapılması sonucunu doğurmuştur. Bu derlem...
%8 135,00 ₺ 124,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları ve İlgili Mevzuat isimli derlememizin 16. baskısının da kısa bir süre içinde bitmesi nedeniyle, yeni bir baskı ihtiyacı doğmuştur. Her baskıda sizlerden gelen öneri v...
%8 125,00 ₺ 115,00 ₺