H. Aliyar DemirciH. Aliyar Demirci, Araştırma - İnceleme, Diğer, Osmanlı Tarihi kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Başkanlık Sistemi, Bir Şehri Düşünmek, Türk Siyasal Hayatında Senato, Türkiye'de Siyasal Hayat, Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, İkinci Meşrutiyet’te Ayan Meclisi 1908 - 1912 olarak sayılabilir.

H. Aliyar Demirci kitapları; Anı Yayıncılık, Divan Kitap, Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Nobel Akademik Yayıncılık, Orion Kitabevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
H. Aliyar Demirci tarafından yazılan son kitap "Bir Şehri Düşünmek", Fetih Cemiyeti Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

H. Aliyar Demirci Kitapları
0 kişi
Bu çalışma, günümüz Türkiye’sinin konularını ve sorunlarını öğrenebilmeye katkıda bulunmak üzere hazırlanmıştır. Kitap iki ana bölümde toplanmış dokuz alt bölümden oluşmaktadır. Her alt bölümde, ana m...
%10 48,00 ₺ 43,20 ₺
0 kişi
Bu kitapta iki meclisliliğe dönük teklifler ve bu alanda yaşanan tecrübe, Türk siyasal hayatının gelişimi içinde ele alınmıştır. Eser, Osmanlı Âyan Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu uygulamasını, siyasal...
%16 24,07 ₺ 20,22 ₺
0 kişi
Osmanlı İmparatorluğu Orta Asya, İslam, Mezopotamya, Anadolu, Kafkaslar ve Balkanlar siyasi kültürlerini yaklaşık bin yıl boyunca büyük bir başarıyla mezcetmiş ve dünyanın en karmaşık siyasi yapısına...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Bugün bir şehri korumak sâdece târihî yapıları korumak olarak anlaşılıyor. Oysa daha fazlasına kafa yormamız gerekiyor. Sürekli izdiham üreten bir şehir, târihin kaçınılmaz sonu mu olarak kabul edilme...
%10 25,00 ₺ 22,50 ₺
Tükendi
0 kişi
"Osmanlı parlamentosunun çalışma yöntemleri ve gelenekleriyle ilgili bilgilerden yoksun bulunduğumuz açıktır. Meşrutiyet parlamentosunun on yıllık bir dönem içinde bu sürenin yarısı kadar fiilen çalış...
%25 30,56 ₺ 22,92 ₺
Tükendi
0 kişi
Demokrasi, çoğulluğu yönetmek; ondan teklik değil farklılıkları bağdaştırarak (orkestra gibi) siyasi birlik yaratmaktır. Bu çaba, uzlaşma kültürünü geliştirir. Makulde anlaşmak pratiğini ve rejimin or...
%8 29,63 ₺ 27,26 ₺