H. YeşilH. Yeşil, Araştırma - İnceleme, Azınlıklar & Etnik Gruplar, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Bolşevik Bakışla Emperyalist Güçler Gerçeği, Bolşevik Bakışla Mehabad Kürt Cumhuriyeti, Bolşevik Parti İnşa Öğretisi Üzerine..., Demokratik Devrim Mi Sosyalist Devrim Mi?, Doğa ve İnsan, Ekim Devrimi Üzerine olarak sayılabilir.

H. Yeşil kitapları; Dönüşüm Yayınları, El Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
H. Yeşil tarafından yazılan son kitap "Türkiye Komünist Hareketi'nde Dönüm Noktası İbrahim Kaypakkaya Kazanımları ve Hataları", Dönüşüm Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

H. Yeşil Kitapları
0 kişi
“24 Nisan 1915. Bu tarih, başta Türk ve Ermeni ulusları olmak üzere Ortadoğu’da yaşayan bütün uluslar açısından “ulusal bellek”lere kazınmış bir tarih. Ermeni ulusu açısından bu tarih, onlar tarafında...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Troçkizme karşı ideolojik mücadele, onun saf/ temiz, devrimci Marksizm adına konuşma sahtekarlığının teşhiri, bugün de önemli bir görevdir.Bu görevi yerine getirmede bir katkı olarak "Troçki/zm üzerin...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
H. Yeşil bu kitabında, 2015-2020 yılları arasında dünyada, Türkiye’de yaşanan önemli ekonomik, siyasi güncel gelişmeleri aktarıyor, yorumluyor, tavır takınıyor.“Ülkelerimizde gelişmeye damgasını vuran...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
“Halkın Sanatçısı Halkın Savaşçısı Yılmaz Güney” kitabının ikinci baskısının üzerinden 20 yıl geçti.Yılmaz Güney hakkında gerek onun sağlığında gerekse onun ölümünden sonra onlarca kitap, binlerce yaz...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
%20 40,00 ₺ 32,00 ₺
0 kişi
2012’de ilk baskısı yapılan “Bolşevik Bakışla Mehabad Kürt Cum­huriyeti” kitabının 8 yıl sonra aranır ve bulunamaz olması sevindirici bir şey. Bu “bulunamaz”lığa şimdi ikinci baskıyla son veriyoruz. M...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Çin’deki Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin bütün komünist ve devrimciler tarafından sahip çıkılıp savunulması gereken çok önemli dersleri vardır.BPKD her şeyden önce demokratik halk devrimini yapmış b...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bu tartışma yalnızca ülkelerimiz açısından değil, aynı zamanda bütün dünyada devrimci ve Marksist-Leninist hareket içinde yürüyen önemli bir tartışma.Öncelikle emperyalizme bağımlı ülkeler açısından k...
%25 24,00 ₺ 18,00 ₺
0 kişi
Latin Amerika'da genel bir sola kayıştan söz etmek mümkündür. Burada da esas olarak iki ana akım kabaca birbirinden ayrılabilir: Açık reformist sol; daha radikal ve soyalist söylemli sol. Kendine Mark...
%25 12,00 ₺ 9,00 ₺
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Kadın Sorunu Üzerine YazılarDönüşüm Yayınları
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
0 kişi
Bu kitapta üzerinde durulan sosyalist toplum, Marx'ın sözleriyle; "kendi temelleri üzerinde gelişmiş biçimiyle değil, kapitalist toplumun içinden çıktığı biçimiyle bir komünist toplumdur. Yani her bak...
%25 40,00 ₺ 30,00 ₺
0 kişi
Ekim Devrimi Üzerine Dönüşüm Yayınları
%25 14,00 ₺ 10,50 ₺
0 kişi
Faşizm Nedir? Sosyal-Demokrasi Nedir? Dönüşüm Yayınları
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Doğa ve İnsanDönüşüm Yayınları
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Ülkemizde Marksizm-Leninizm adına konuşan legal, illegal bir dizi parti var. Ve bunların her birinin bir sosyalist komünist partinin hangi temel özelliklere sahip olması, nasıl inşa edilmesi gereklili...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bir kartal da bazen diyor Lenin bir tavuktan daha alçakta uçabilir, ama bir tavuk hiç bir zaman bir kartalın uçabildiği yükseklere çıkamaz. Rosa Luxemburg Polonya'nın bağımsızlığı sorununda yanıldı; 1...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
“Okuyucu bu kitapta, İbrahim Kaypakkaya’nın hayatı ve müca­delesi hakkında tanıtıcı bilgilerin yanında, onun eserinden bazı temel noktalarda alıntılar ve onun eserinin sürdürücüsü olan Bolşeviklerin İ...
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺
Tükendi
%25 20,00 ₺ 15,00 ₺