Hakan PekcanıtezHakan Pekcanıtez, Hukuk, Hukuk Üzerine, Kanun ve Uygulama Kitapları kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Makaleler (2 Cilt Takım), Medeni Usül Hukuku (3 Cilt Takım) olarak sayılabilir.

Hakan Pekcanıtez kitapları; On İki Levha Yayınları, On İki Levha Yayınları - Ders Kitapları, Yetkin Hukuk Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Hakan Pekcanıtez tarafından yazılan son kitap "Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu", On İki Levha Yayınları - Ders Kitapları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Hakan Pekcanıtez Kitapları
0 kişi
Daha önceki basılarda olduğu gibi dokuzuncu basıda da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun doğru ve eksiksiz kanun metnine, madde gerekçeleri, ilgili mevzuat, geçerliliğini sürdüren içtihadı birleştirme kar...
%10 57,50 ₺ 51,75 ₺
0 kişi
Medeni Usul Hukuku kitabı, ayrı bir başvuru kitabı ile ders kitabı olarak iki şekilde basılmaktadır. Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla...
%10 85,00 ₺ 76,50 ₺
0 kişi
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gerekçeli dokuzuncu basısı tükendiğinden ve bu arada ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden onuncu basıyı hazırlamış bu...
%10 130,00 ₺ 117,00 ₺
0 kişi
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gerekçesiz dokuzuncu basısı tükendiğinden ve bu arada 7251 sayılı Kanunla HMK'da ve ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğin...
%10 70,00 ₺ 63,00 ₺
0 kişi
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler Kitabı'nın son basısının bir yıl içinde tükenmesi üzerine, yeni basının yapılması gerekmiştir. Bu basıda geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklik...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Medenî Usûl Hukuku Temel Bilgiler kitabında medenî usûl hukukunun temel kavram ve kurumları, yargılama hukukuna ilişkin temel kurallara yer verilmeye çalışılmış. Kitabın öncelikli amacı, hukukçu olmay...
%10 40,00 ₺ 36,00 ₺
0 kişi
Medeni Usul Hukuku kitabı, ayrı bir başvuru kitabı ile ders kitabı olarak iki şekilde basılmaktadır. Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla...
%10 85,00 ₺ 76,50 ₺
0 kişi
Bu çalışmanın yayımlanmasından sonra aynı konuda bilinen bir tez çalışması yapılmamıştır. Kaldı ki söz konusu uzun sürede Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılmış, 01.10.2011 tarihi iti...
%10 95,00 ₺ 85,50 ₺
0 kişi
İcra ve İflas Kanunu'nun 20. basısının tükenmesi üzerine, 21. basıyı hazırlamış bulunuyoruz. Bir önceki basıyı hazırlayıp On İki Levha Yayıncılık'a göndermemizden kısa bir süre sonra Covid-19 Pandemis...
%10 70,00 ₺ 63,00 ₺
0 kişi
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar kitabının ondokuzuncu basısı tükenmiş olduğundan yeni bası olarak yirminci basıyı yapmak gerekmiştir. Bu basıda kitabın temel sistematiği ve yapısı muhafaza edil...
%10 45,00 ₺ 40,50 ₺
0 kişi
Kitabın 15. basısı olan bu baskıdan itibaren, daha geniş bir yazar kadrosu, yeni bir plan ve içerikle okuyucuya ve hukukçulara sunulmaktadır. Bu basıyla birlikte, yazar sayısı üç iken sekize ulaşmıştı...
%10 416,67 ₺ 375,00 ₺
0 kişi
Makaleler (2 Cilt Takım) On İki Levha Yayınları
%10 175,93 ₺ 158,34 ₺
Tükendi
0 kişi
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun gerekçeli dokuzuncu basısı tükendiğinden ve bu arada ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden onuncu basıyı hazırlamış bu...
%12 111,11 ₺ 97,78 ₺
Tükendi
0 kişi
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar kitabının onsekizinci basısı tükenmiş olduğundan yeni bası olarak ondokuzuncu basıyı yapmak gerekmiştir. Bu basıda kitabın temel sistematiği ve yapısı muhafaza e...
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabının beşinci basısının tükenmesi üzerine altıncı bası yayı...
%10 65,00 ₺ 58,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Bu basıda, özellikle 7155 sayılı "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun" ile abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının...
%12 32,50 ₺ 28,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler Kitabı'nın son basısının bir yıl içinde tükenmesi üzerine, yeni basının yapılması gerekmiştir. Bu basıda geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklik...
%12 32,50 ₺ 28,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Medenî usûl hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğrencinin dersi anlamasını kolaylaştırmak, somut olaylarda Kanun hükümlerinin uygulanması ve yorumlanması bilgi ve becerisini öğrencil...
%12 35,00 ₺ 30,80 ₺
Tükendi
0 kişi
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler
%25 45,00 ₺ 33,75 ₺
Tükendi
%25 90,00 ₺ 67,50 ₺