Halet Efendi



Halet Efendi Kitapları
0 kişi
Eger maksûd eserse mısra’-ı ber-ceste kâfidir.Râgıp Paşa Bilirler şâirin bir mısra-ı ber-cesteden kadrinLâ edri Tenkîh eden sözü o dânâ Ber-cestedir anda lafz ü ma’nâZiyâ Paşa Servler Mevlâ’ya yüks...
%10 30,00 ₺ 27,00 ₺