Haluk AlkanHaluk Alkan, Akademik, Araştırma - İnceleme, İslam kategorilerinde eserler yazmış popüler bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Azerbaycan Paradoksu, Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Karşılaştırmalı Siyaset, Latin Amerika Geçiş Sürecinde Başkanlık Sistemleri, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Siyasal Hayat ve Kurumlar, Osmanlı Liberal Düşüncesi Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası olarak sayılabilir.

Haluk Alkan kitapları; Açılım Kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Kesit Yayınları, Liberte Yayınları, Nobel Akademik Yayıncılık, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Usak Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Haluk Alkan tarafından yazılan son kitap "İslam Siyaset Düşüncesi", Nobel Akademik Yayıncılık tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Haluk Alkan Kitapları
0 kişi
Kurumsal değişim ve yeni kurallar siyasî hayatın şekillenmesinde dönüştürücü etkilere sahiptir. 2017 Anayasa değişiklikleri yalnızca kurumsal bir değişim getirmemekte, kapsamlı bir reform sürecini ve...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
0 kişi
İnsanın mahiyetini tanımlamaya yönelik çok sayıda girişim bulun­maktadır. Bu girişimler içerisinde en yaygın ve üzerinde neredeyse uzlaşılmış olanı, insanın siyasi bir canlı olduğudur. İnsan bir top­l...
%18 35,00 ₺ 28,70 ₺
Tükendi
0 kişi
Türkiye'de 2007 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri, o dönemde yapılan tartışmaların çok ötesinde bir değişime kapı aralamıştır. Değişikliklerle, 1982 Anayasası'nın başlattığı, Türkiye'deki sistemi...
%22 25,00 ₺ 19,50 ₺
Tükendi
0 kişi
20. yüzyıl başlarında Osmanlı devletinin düşünce dünyasını Batıcılık ve İslâmcılıkla şekillenen iki temel çizgi belirledi. Devletlerin gelişimini ve kalkınmasını Avrupa modernleşmesine bağlayan ve İsl...
%25 16,67 ₺ 12,50 ₺
Tükendi
0 kişi
Siyasetin yerel boyutları ile birlikte ele alınması, Türkiye'de var olan bir kopukluğun gözler önüne serilmesi açısından önemlidir. Ulusal düzeyde siyasal ayrımlar, söylemler yerele indirgendiğinde an...
%12 12,96 ₺ 11,40 ₺
Tükendi
14,81 ₺
Tükendi
0 kişi
SDE olarak hükümet sistemi tartışmalarının, tıpkı yeni anayasa sürecinde olduğu gibi gündelik polemiklerin ötesinde, layık olduğu üzere derinlemesine ve nitelikli bir şekilde tartışılmasına öncelik ve...
%4 6,94 ₺ 6,66 ₺
Tükendi
0 kişi
Bugüne kadar sosyal bilimlerin her bir disiplininde çok sayıda farklı teori geliştirilmiş ve birçok kavram üretilmiştir. Sosyal bilimlerde devam eden tartışmalar ise her geçen gün farklı bakış açıları...
%8 30,00 ₺ 27,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) olarak 2010 yılından bu güne farklı konulardaki çalışmalarla Yeni Anayasa arayışlarına katkı sağlamaya çaba harcıyoruz. Yeni Anayasa arayışı çerçevesinde gündeme gele...
%4 13,89 ₺ 13,33 ₺