Haluk EgeliHaluk Egeli, Akademik, İş Dünyası, İş, Ekonomi & Pazarlama kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Devlet Borçları, Orta Vadeli Harcama Sistemi ve Bütçe Uygulamaları, Parafiskalite Ve Parafiskal Yükümlülükler (Sosyal Güvenlik Reformu Kapsamında), Teoride ve Uygulamada Bütçe Politikası olarak sayılabilir.

Haluk Egeli kitapları; Altın Nokta Basım Yayın, Kitapana Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Haluk Egeli tarafından yazılan son kitap "Orta Vadeli Harcama Sistemi ve Bütçe Uygulamaları", Altın Nokta Basım Yayın tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Haluk Egeli Kitapları
0 kişi
Günümüzde devletler için en önemli konuların başında kamu harcamalarının finansmanında devlet gelirlerinin sürekliliği ve yeterliliği gelmektedir. Kamu gelirleri arasında en önemli finansman kaynaklar...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Devletin ekonomideki varlığı, sevk ve idaresi maliye konuları içinde ele alınırken, ekonomideki büyüklüğü, müdahalesi ve etkileri maliye biliminin işlevleri ile birlikte değerlendirilir. Mali olaylara...
%8 22,00 ₺ 20,24 ₺
0 kişi
Günümüzde sosyo-ekonomik hedefler doğrultusunda devlet çeşitli kamusal hizmetler üretmekte ve bu hizmetlerin finansmanı için kamu harcaması yap-maktadır. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak ar...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin ortak amacı, makro-ekonomik hedeflere ulaşmak yö-nünden çeşitli iktisadi ve mali politika araçlarını etkin bir şekil-de kullanmaktır. Buna gö...
%20 24,00 ₺ 19,20 ₺
Tükendi
0 kişi
Günümüzde gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerin ortak amacı, makro-ekonomik hedeflere ulaşmak yö-nünden çeşitli iktisadi ve mali politika araçlarını etkin bir şekilde kullanmaktır. Buna gör...
%20 22,00 ₺ 17,60 ₺
Tükendi
0 kişi
Devletin makroekonomik amaçlarını gerçekleştirebilmesi ve ekonomide sürdürülebilir bir istikrarı sağlayabilmesi için mali araçların nasıl ve ne şekilde kullanılacağı konusu önem taşımaktadır. Özellikl...
%20 19,00 ₺ 15,20 ₺