Haluk İpekten

Prof. Dr. Haluk İpekten, 1926 yılında Kırklareli'nin Saray kazasında dünyaya gelmiştir. 1949 yılında Vefa Lisesini bitirmiş ardından İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girmiş ve 1954 yılında bu bölümden mezun olmuştur.

1954 yılında Kayseri Pazarören İlköğretmen Okulunda edebiyat öğretmenliği yapmış, 1955-58 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsünde kütüphane memuru olarak çalışmıştır.

Haluk İpekten, 1959 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinin açtığı asistanlık sınavını kazanarak Eski Türk Edebiyatı asistanı olmuştur. 1962 yılında Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan yönetiminde "Naili-i Kadim, Hayatı,Şahsiyeti, Sanatı ve Divanın Tenkitli Metni" isimli çalışması ile doktor olmuştur.

1963 yılında ihtisas yapmak için üniversite tarafından iki yıl Paris'e gönderilen Haluk İpekten, dönüşte Türk Edebiyatında Edebi Muhitler isimli çalışmasıyla 1969 yılında Eski Türk Edebiyatı doçenti olmuştur.

Haluk İpekten, 1990 yılında hastalanarak kısmi felç olmuştur. İki yılı aşkın süre devam eden hastalığı süresince lisans ve doktora derslerine devam etmiş, 29 Eylül 1992 yılında da hayatını kaybetmiştir.Haluk İpekten Kitapları
0 kişi
17.yüzyıl Divan şiirinde önemli bir yeri olan Nâilî, "ince ve zarif üslûbuyla, anlam derinliği ve hayal genişliğiyle" çağının temsilcisi kabul edilir. Prof. Dr. Haluk İpekten, Fuzûlî ve Bâkî çalışmala...
%28 20,00 ₺ 14,40 ₺
0 kişi
Bu çalışma, 18. yüzyıl Divan şairlerinin sonuncusu Şeyh Gâlibin hayatı, sanatı ve eserlerini konu almaktadır. Edebiyat öğretmenleri ile üniversitelerin Edebiyat Bölümü öğrencileri için hazırlanan bu...
%25 15,00 ₺ 11,25 ₺
0 kişi
Bu kitap, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğrencilere yıllardan beri verilen Eski Türk Edebiyatı derslerinin notlarıdır. Bu notlar, yeniden gözden geçiril...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Yalnız 16. yüzyıl Azeri Edebiyatının en büyük şairi değil, bütün Türk Edebiyatının en tanınmış birkaç şairinden birisi, kuşkusuz Fuzuli’dir. İpekten’in bu çalışması, sözkonusu bu büyüklüğü ve tanınmay...
%25 25,00 ₺ 18,75 ₺
0 kişi
... Elinizdeki kitabın ilk bölümünde Divan edebiyatında kullanılan nazım şekilleri ele alınmaktadır. Bunların önce tanımları yapılmış, sonra yaygın kaideleri ve değişik özellikleri dile getirilmiştir....
%25 44,00 ₺ 33,00 ₺
0 kişi
Divan şiirinin büyük isimlerinden birisi de, hiç kuşkusuz Baki'dir. Prof. Dr. Halük İpekten tarafından kaleme alınan eser hocanın üniversitelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde okutulan Eski Tü...
%25 22,00 ₺ 16,50 ₺
0 kişi
Farklı alfabelerde Türkçe olarak yayınlanmış bütün divanlar, bu çalışmaya konu edilmiştir. Meseleye bu kapsam çerçevesinde yaklaşılınca sadece Batı Türkçesinin örnekleri değil, Doğu Türkçesi çerçevesi...
%25 13,00 ₺ 9,75 ₺
Tükendi
0 kişi
Konusu, edebiyatçılar, eserleri ve onların çevredeki etkileri olan şair tezkireleri, Türk edebiyatının önemli türlerinden biridir. Ayrıca tezkireler, yazılışlarına gösterilen özen dolayısıyla nesir al...
%30 32,41 ₺ 22,69 ₺