Haluk Yurtsever

Haluk Yurtsever İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun olmuştur. Siyasal, düşünsel ve pratik eylemliliği 1968 İstanbul Üniversitesi işgali altında Filoyu ve Vedat Demircioğlu’nun ölümünü protesto eylemleriyle başlamıştır. 

1973 yazında yurtdışına çıkan yazar sonrasında TKP üyesi olmuştur. Yazarın Siyaset Felsefesi üzerine çok sayıda çeşitli kitapları bulunmaktadır. Haluk Yurtsever Kitapları
0 kişi
Marksizmi öğrenmek için öncelikle hangi eserlerden başlamalı? Doğru anlayıp yorumlamak için Marksist klasikleri nasıl okumalı? Merakla sorulan, daima tartışılan bir konudur bu. Ne soru yersizdir, ne d...
%20 42,00 ₺ 33,60 ₺
0 kişi
Ekim Devrimi insanlık tarihinin en büyük olaylarından biridir. 1917 başında henüz bir Romanovlar monarşisi olan Rusya, yalnızca sekiz ay sonra Bolşevik Parti liderliğindeki emekçi sınıfların dümeni el...
%20 36,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
İnsan, kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi, en az zamanda en uzak mesafeler arasında ulaşım ve iletişim köprüleri kurmayı, yapay döllenmeyi, genlerinin sırlarını, birçok hastalığı sağaltmayı, da...
%25 20,37 ₺ 15,28 ₺
0 kişi
Devlet, hem son derece somut, elle tutulur ilişkiler toplamı, hem de soyut bir kavramdır. Meşru şiddet, vergi toplama, yargılama ve cezalandırma işlevleri devletin tekelindedir. Devlet milyonlarca ins...
%20 32,00 ₺ 25,60 ₺
0 kişi
Dünyayı daha iyiye, güzele doğru değiştirmek, sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum kurmak gerçekten olanaklı mı?Bu büyük dönüşümün motoru olacak bir toplumsal özne var mı? Daha hakça, eşitlikçi ve özgür b...
%20 36,00 ₺ 28,80 ₺
0 kişi
Neyi Nasıl Okumalı? Haluk Yurtsever’in 2007-2014 arasında yazdığı yirmi kitap tanıtma/eleştiri yazısından oluşuyor. Yazarlar ve eserleri, kitapta yer aldıkları sırayla şöyle: G.E.M. de Ste Croix, Anti...
%20 16,00 ₺ 12,80 ₺
2 kişi
Laiklik mücadelesi, Türkiye’de sol ve sosyalist harekete kitleselleşmek ve ortak mücadele zeminleri inşa etmek için de muazzam fırsatlar sunmaktadır. Çünkü laiklik, bugün çok geniş bir kesimin ortak h...
%28 15,74 ₺ 11,33 ₺
0 kişi
Elinizdeki kitabın amacı, “orta sınıf” konusunu bir efsane, bir mit olmaktan çıkarmaktır.“Sınıf”, ideolojik mücadelenin en önemli kavramlarından biridir. Orta sınıf ideolojisi, sınıfsızlık ideolojisid...
%20 20,00 ₺ 16,00 ₺
0 kişi
Nesnel örgütlülük gereksinimi ile reel emekçi-halk örgütlenmeleri arasındaki mesafe açılıyor. Neden? Bu kitap, "neden?" sorusuna bugünden düne, dünden bugüne gidip gelmelerle yanıtlar bulmaya çalışırk...
%20 36,00 ₺ 28,80 ₺
Tükendi
0 kişi
1960-1980 arası, Türkiye solunun kendini yığınsal ölçeklerde var ettiği, Türkiye’yi derinden etkilediği bir dönemdir. 12 Eylül 1980 ise Türkiye’nin sınıf ve siyaset yelpazesinin şiddetle parçalanıp ge...
%20 28,00 ₺ 22,40 ₺
Tükendi
2 kişi
Türkiye sosyalist hareketinde Marksist düşüncenin yetkin ve nitelikli temsilcisi Metin Çulhaoğlu’nun 70. doğum günü ve sosyalizm mücadelesindeki 50. yılı bir armağan kitapla kutlanıyor. Aralarında Pro...
%28 27,78 ₺ 20,00 ₺